A Cup of Culture

Podcast

A Cup of Culture แก้วนี้เอ่อล้นด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมองค์กร
เพราะเป้าหมายของเราคือ การบอกเล่าเรื่องราวและเทคนิคดี ๆ อีกทั้งเป็นพื้นที่แบ่งปันเครื่องมือ ให้คุณเลือกหยิบไปใช้ได้ทันทีด้วยตนเอง”


ติดตามรับฟังได้ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ของทุกสัปดาห์

Listen now

More Episodes

EP181 PSYCHOLOGICAL SAFETY ฉบับ HYBRID WORK

เมื่อบริบทในสถานที่ทำงานเปลี่ยน จากเดิมนั่งอยู่ออฟฟิศมีเพื่อนพนักงานรายล้อม กลายมาเป็นนั่งคนเดียวทำงานอยู่กับบ้าน ฉะนั้น Psychological Safety

Read More »

EP180 วัฒนธรรมองค์กรก็ดี แต่ทำไมยังเอาคนเก่งไม่อยู่

วัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่คนเก่ง เลือกหยิบมาพิจารณาเป็นเรื่องแรกๆ ในการตัดสินใจเขาทำงาน แต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ต่อให้วัฒนธรรมองค์กรนั้นดีแค่ไหน เจ๋งแค่ไหน ก็ไม่สามารถรักษาคนเก่งๆ

Read More »

Ep179 บริหารนวัตกรรมอย่าง Zone to Win

คำว่า Innovation กลายเป็นคำที่ในปัจจุบันนี้ หลายๆองค์กรให้ความสนใจและพยายามทำให้มันเกิดขึ้น โดยไม่เกี่ยวว่าองค์กรนั้นๆ จะต้องเป็นองค์กรที่มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีหรือดิจิตอลแต่อย่างไร

Read More »

EP178 ก้าวข้ามการกักตุนความรู้ ด้วยวัฒนธรรม Knowledge Sharing

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะนำพาองค์กรยุคใหม่ ไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่เพราะอะไรที่บ่อยครั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในทีม จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเหลือเกิน ?

Read More »

Ep176 Corporate Innovation คืออะไรกันแน่?

ทักษะการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง’ ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันของผู้คน เช่นเดียวกันกับองค์กรที่ต้องเรียนรู้วิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ปรากฏความเสี่ยงอยู่รอบด้าน — ทำให้กระแสการสร้าง Innovation

Read More »

Ep175 Work From Home อย่างไรให้แรงจูงใจพุ่ง!

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้หลายองค์กรต้องนำมาตรการ Work From Home กลับมาใช้อีกครั้ง พนักงานหลายคนถึงกับบ่นโอดว่าไม่ชอบที่จะต้องนั่งทำงานในบ้านคนเดียวเลย

Read More »

Ep174 ถึงเวลาของ CultureTech

สิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร นอกเหนือไปจาก #ผู้นำต้องเป็นตัวตั้งตัวตี ด้วยแล้ว #พนักงานที่เหลือก็ต้องเอาด้วย เช่นกัน

Read More »

Ep171 ในวันที่วัฒนธรรมองค์กรไม่เดินหน้า

เมื่อองค์กรได้พยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง มี Core Values ที่ระดมสมองคิดมาอย่างดี แต่พอผ่านไปเป็นปีกลับพบว่าพนักงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ

Read More »

Ep170 3 อย่างที่ผู้นำควรหลีกเลี่ยง จากงานวิจัยของ Gartner

มาถึงจุดนี้ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ส่งผลสำคัญในการเติบโตขององค์กร จากการศึกษาของ KPMG พบว่าวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรฝ่าฟันวิกฤติไปได้ในระหว่างและหลังจากยุค Covid-19 และ

Read More »

EP169 สภาพแวดล้อมในองค์กร ส่งเสริมหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่คาดหวัง

การสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม นอกจากจะใช้การจูงใจโน้มน้าวด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลและอาจจะทำได้ง่ายกว่าการพยายามเปลี่ยนใจคน

Read More »

EP181 PSYCHOLOGICAL SAFETY ฉบับ HYBRID WORK

เมื่อบริบทในสถานที่ทำงานเปลี่ยน จากเดิมนั่งอยู่ออฟฟิศมีเพื่อนพนักงานรายล้อม กลายมาเป็นนั่งคนเดียวทำงานอยู่กับบ้าน ฉะนั้น Psychological Safety

Read More »

EP180 วัฒนธรรมองค์กรก็ดี แต่ทำไมยังเอาคนเก่งไม่อยู่

วัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่คนเก่ง เลือกหยิบมาพิจารณาเป็นเรื่องแรกๆ ในการตัดสินใจเขาทำงาน แต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ต่อให้วัฒนธรรมองค์กรนั้นดีแค่ไหน เจ๋งแค่ไหน ก็ไม่สามารถรักษาคนเก่งๆ

Read More »

Ep179 บริหารนวัตกรรมอย่าง Zone to Win

คำว่า Innovation กลายเป็นคำที่ในปัจจุบันนี้ หลายๆองค์กรให้ความสนใจและพยายามทำให้มันเกิดขึ้น โดยไม่เกี่ยวว่าองค์กรนั้นๆ จะต้องเป็นองค์กรที่มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีหรือดิจิตอลแต่อย่างไร

Read More »

EP178 ก้าวข้ามการกักตุนความรู้ ด้วยวัฒนธรรม Knowledge Sharing

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะนำพาองค์กรยุคใหม่ ไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่เพราะอะไรที่บ่อยครั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในทีม จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเหลือเกิน ?

Read More »

Ep176 Corporate Innovation คืออะไรกันแน่?

ทักษะการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง’ ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันของผู้คน เช่นเดียวกันกับองค์กรที่ต้องเรียนรู้วิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ปรากฏความเสี่ยงอยู่รอบด้าน — ทำให้กระแสการสร้าง Innovation

Read More »

Ep175 Work From Home อย่างไรให้แรงจูงใจพุ่ง!

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้หลายองค์กรต้องนำมาตรการ Work From Home กลับมาใช้อีกครั้ง พนักงานหลายคนถึงกับบ่นโอดว่าไม่ชอบที่จะต้องนั่งทำงานในบ้านคนเดียวเลย

Read More »

Ep174 ถึงเวลาของ CultureTech

สิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร นอกเหนือไปจาก #ผู้นำต้องเป็นตัวตั้งตัวตี ด้วยแล้ว #พนักงานที่เหลือก็ต้องเอาด้วย เช่นกัน

Read More »

Ep171 ในวันที่วัฒนธรรมองค์กรไม่เดินหน้า

เมื่อองค์กรได้พยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง มี Core Values ที่ระดมสมองคิดมาอย่างดี แต่พอผ่านไปเป็นปีกลับพบว่าพนักงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ

Read More »

Ep170 3 อย่างที่ผู้นำควรหลีกเลี่ยง จากงานวิจัยของ Gartner

มาถึงจุดนี้ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ส่งผลสำคัญในการเติบโตขององค์กร จากการศึกษาของ KPMG พบว่าวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรฝ่าฟันวิกฤติไปได้ในระหว่างและหลังจากยุค Covid-19 และ

Read More »

EP169 สภาพแวดล้อมในองค์กร ส่งเสริมหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่คาดหวัง

การสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม นอกจากจะใช้การจูงใจโน้มน้าวด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลและอาจจะทำได้ง่ายกว่าการพยายามเปลี่ยนใจคน

Read More »