A Cup of Culture

A Cup of Culture

Podcast

A Cup of Culture แก้วนี้เอ่อล้นด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมองค์กร
เพราะเป้าหมายของเราคือ การบอกเล่าเรื่องราวและเทคนิคดี ๆ อีกทั้งเป็นพื้นที่แบ่งปันเครื่องมือ ให้คุณเลือกหยิบไปใช้ได้ทันทีด้วยตนเอง”


ติดตามรับฟังได้ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ของทุกสัปดาห์

More Episodes

EP241 HubSpot อัพเดตข่าวสารภายในอย่างไร ให้พนักงานตั้งตารอคอย

จดหมายข่าวภายในที่โดยทั่วไปแล้วไม่มีใครเปิดอ่าน แต่สำหรับบางองค์กรจดหมายข่าวนี้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอยทุกสัปดาห์ และเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงอย่างขาดไม่ได้ A Cup of

Read More »

EP240 เพื่อนร่วมงานเราเป็น Toxic แบบไหน

สิ่งที่มนุษย์ทำงานทุกคนต้องเคยพบเจอหรือมีประสบการณ์มาไม่มากก็น้อยก็คือ “เพื่อนร่วมงาน Toxic” หรือบางรายหนักถึงขนาดต้องเอามือกุมศรีษะก็คือ “เจ้านาย Toxic”

Read More »

EP239 OKR/KPI อยู่ร่วมกันได้ ทำไมต้องเลือก

ปัญหาสุดคลาสสิคที่หลายองค์กรมักเจอกัน (โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่) คือ #คนในองค์กรทำงานกันแบบตัวใครตัวมัน (Silo) ซึ่งรูปแบบการทำงานแบบไซโลนั้นถือเป็นศัตรูตัวสำคัญขององค์กรที่ต้องการส่งเสริมหรือกำลังสร้างนวัตกรรมเป็นอย่างมาก

Read More »

Ep237 ทำอย่างไรให้ Living With Values ได้จริง

สิ่งที่มีความสำคัญมากๆ ในการจะเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือการกำหนดหน้าตาของวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นขึ้นมาให้ชัดเจน ซึ่งเมื่อเรากำหนดได้ชัดเจนแล้ว สิ่งที่ยากที่สุดลำดับถัดมาคือ “การทำให้ภาพฝันนั้นเกิดขึ้นจริง”

Read More »

EP236 เมื่อข้างล่าง Agile ข้างบนก็ต้อง​ Agile ​ด้วย

การจะผ่านวิกฤติต่างๆ ในปัจจุบันด้วนวิธีการตั้งรับอย่างเดียวอาจไม่ได้ผล แต่องค์กรต้องลุกขึ้นมาคิดถึงแนวทางการทำธุรกิจใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลาดใหม่ๆ ด้วย

Read More »

EP235 Learning Organization สร้างอย่างไร

ในยุคที่องค์กรต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ภายในองค์กรกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ แต่การพูดถึงการเรียนรู้ในฐานะเป็นสิ่งที่พนักงานต้องทำเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กรได้ แต่องค์กรต้องมองไปถึงการสร้างทั้งองค์กรให้เป็น Learning

Read More »

EP233 จากไอเดียสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืน

เมื่อพนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมไอเดียแล้ว คำถามสำคัญที่ควรถูกถามต่อมาคือ เมื่อไอเดียได้รับการพัฒนาแล้ว เราจะเอาไปใช้ต่ออย่างไรได้บ้าง? แล้วจะทำอย่างไรให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรที่ยั่งยืน ใน

Read More »

Ep231 นายเองก็เป็นได้นะ Data-Driven น่ะ

เมื่อเราพูดถึงคำว่า Data สิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงไม่ใช่เรื่องของ Creativity อย่างแน่นอน การพูดคุยกันบนพื้นฐานของข้อมูลนั่นช่วยให้ทีมมองเห็นสิ่งต่างๆ

Read More »

Ep230 ออกแบบสิ่งที่พนักงานทำ ตอนเจ้านายไม่อยู่

วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าเราจะตั้งใจทำให้เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม แล้วถ้าอยากรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราตอนนี้เป็นอย่างไร ให้ลองสังเกตจากพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงออกตอนเจ้านายไม่อยู่! A Cup

Read More »

Ep229 ก่อนที่ Burnout จะกัดกินองค์กรเรา

เมื่อทุกคนต้องติดอยู่กับการทำงานที่บ้านเป็นเวลานาน หลายองค์กรเริ่มประสบกับปัญหา productivity ที่เริ่มถดถอยลง รวมถึงความสัมพันธ์ของคนในองค์กรที่เริ่มเหินห่าง แม้กระทั้งการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่เคยทำมาให้คงอยู่ก็ดูเหมือนจะยากไปหมด⁣⁣และสิ่งที่เริ่มสังเกตเห็นเป็นรางๆ

Read More »

Ep228 วัฒนธรรมที่ทั้ง Disrupt และ Sustain

ห้วงเวลานี้ถือเป็นช่วงสำคัญที่องค์กรต่างๆ เร่งปรับตัวเพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือให้ทันต่อโลกแบบ VUCA ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง หลายองค์กรเร่งเสาะหาแนวทางการทำธุรกิจใหม่

Read More »

EP241 HubSpot อัพเดตข่าวสารภายในอย่างไร ให้พนักงานตั้งตารอคอย

จดหมายข่าวภายในที่โดยทั่วไปแล้วไม่มีใครเปิดอ่าน แต่สำหรับบางองค์กรจดหมายข่าวนี้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอยทุกสัปดาห์ และเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงอย่างขาดไม่ได้ A Cup of

Read More »

EP240 เพื่อนร่วมงานเราเป็น Toxic แบบไหน

สิ่งที่มนุษย์ทำงานทุกคนต้องเคยพบเจอหรือมีประสบการณ์มาไม่มากก็น้อยก็คือ “เพื่อนร่วมงาน Toxic” หรือบางรายหนักถึงขนาดต้องเอามือกุมศรีษะก็คือ “เจ้านาย Toxic”

Read More »

EP239 OKR/KPI อยู่ร่วมกันได้ ทำไมต้องเลือก

ปัญหาสุดคลาสสิคที่หลายองค์กรมักเจอกัน (โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่) คือ #คนในองค์กรทำงานกันแบบตัวใครตัวมัน (Silo) ซึ่งรูปแบบการทำงานแบบไซโลนั้นถือเป็นศัตรูตัวสำคัญขององค์กรที่ต้องการส่งเสริมหรือกำลังสร้างนวัตกรรมเป็นอย่างมาก

Read More »

Ep237 ทำอย่างไรให้ Living With Values ได้จริง

สิ่งที่มีความสำคัญมากๆ ในการจะเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือการกำหนดหน้าตาของวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นขึ้นมาให้ชัดเจน ซึ่งเมื่อเรากำหนดได้ชัดเจนแล้ว สิ่งที่ยากที่สุดลำดับถัดมาคือ “การทำให้ภาพฝันนั้นเกิดขึ้นจริง”

Read More »

EP236 เมื่อข้างล่าง Agile ข้างบนก็ต้อง​ Agile ​ด้วย

การจะผ่านวิกฤติต่างๆ ในปัจจุบันด้วนวิธีการตั้งรับอย่างเดียวอาจไม่ได้ผล แต่องค์กรต้องลุกขึ้นมาคิดถึงแนวทางการทำธุรกิจใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลาดใหม่ๆ ด้วย

Read More »

EP235 Learning Organization สร้างอย่างไร

ในยุคที่องค์กรต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ภายในองค์กรกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ แต่การพูดถึงการเรียนรู้ในฐานะเป็นสิ่งที่พนักงานต้องทำเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กรได้ แต่องค์กรต้องมองไปถึงการสร้างทั้งองค์กรให้เป็น Learning

Read More »

EP233 จากไอเดียสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืน

เมื่อพนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมไอเดียแล้ว คำถามสำคัญที่ควรถูกถามต่อมาคือ เมื่อไอเดียได้รับการพัฒนาแล้ว เราจะเอาไปใช้ต่ออย่างไรได้บ้าง? แล้วจะทำอย่างไรให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรที่ยั่งยืน ใน

Read More »

Ep231 นายเองก็เป็นได้นะ Data-Driven น่ะ

เมื่อเราพูดถึงคำว่า Data สิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงไม่ใช่เรื่องของ Creativity อย่างแน่นอน การพูดคุยกันบนพื้นฐานของข้อมูลนั่นช่วยให้ทีมมองเห็นสิ่งต่างๆ

Read More »

Ep230 ออกแบบสิ่งที่พนักงานทำ ตอนเจ้านายไม่อยู่

วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าเราจะตั้งใจทำให้เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม แล้วถ้าอยากรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราตอนนี้เป็นอย่างไร ให้ลองสังเกตจากพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงออกตอนเจ้านายไม่อยู่! A Cup

Read More »

Ep229 ก่อนที่ Burnout จะกัดกินองค์กรเรา

เมื่อทุกคนต้องติดอยู่กับการทำงานที่บ้านเป็นเวลานาน หลายองค์กรเริ่มประสบกับปัญหา productivity ที่เริ่มถดถอยลง รวมถึงความสัมพันธ์ของคนในองค์กรที่เริ่มเหินห่าง แม้กระทั้งการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่เคยทำมาให้คงอยู่ก็ดูเหมือนจะยากไปหมด⁣⁣และสิ่งที่เริ่มสังเกตเห็นเป็นรางๆ

Read More »

Ep228 วัฒนธรรมที่ทั้ง Disrupt และ Sustain

ห้วงเวลานี้ถือเป็นช่วงสำคัญที่องค์กรต่างๆ เร่งปรับตัวเพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือให้ทันต่อโลกแบบ VUCA ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง หลายองค์กรเร่งเสาะหาแนวทางการทำธุรกิจใหม่

Read More »