5 รูปแบบการประชุม Retrospective ตามแนวทาง Psychological Safety

#Retrospective คือ แนวทางการประชุมที่เน้นการหยุด คิด พิจารณา เพื่อหาจุดที่ทีมสามารถจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

การประชุม Retrospective หรือการคุยกันของ Agile team หลังจากแต่ละ Sprint จบลงเพื่อ Analyze, Feedback และปรับปรุงการทำงานใน Sprint ต่อๆไปให้ดีขึ้น โดยมี Scrum Master เป็นผู้นำการประชุม แต่เสียงสะท้อนที่ตามมาหลังจากการประชุมในรูปแบบนี้จบลงคือ มันน่าเบื่อและการมีส่วนร่วมน้อยเนื่องจากรูปแบบที่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง ทีม Scrum หลายๆทีมเลยมองหา Format การประชุมที่หลากหลายขึ้น และเนื่องจาก A Cup of Culture ได้ส่งเสริมการสร้าง Psychological Safety มาโดยตลอด จึงอยากนำเสนอ 5 รูปแบบการประชุม Retrospective ที่ส่งเสริมความเป็นทีมและได้ key Insight เพื่อนำไปปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งแม้ไม่ใช่องค์กรสาย Startup หรือ Tech ก็สามารถนำไปปรับใช้ในการ Reflect กันในองค์กรได้


1.Start Stop Continue

เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน retrospective โดยแบ่งการสนทนาเป็น 3 ช่วง

Start: สิ่งที่ยังไม่เคยทำหรือยังไม่เริ่มทำ และถึงเวลาที่จะลงมือได้แล้ว

Stop: สิ่งที่ควรเลิกหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

Continue: สิ่งดีที่ควรทำอย่างต่อเนื่องและสร้างให้เป็นรูปแบบปกติ


2.Do more, Do less, Lightbulb, Any questions?

Do more of this: คล้ายๆ continue สิ่งดีที่ควรทำให้มากยิ่งๆขึ้น

Do less of this: คล้าย stop สิ่งที่ทำให้น้อยลง หรือหยุดไปเลย

Lightbulb: ไอเดียแหวกแนวที่น่าทดลอง น่าล้มเหลวดู

Any questions: เปิดโอกาสให้ใครถามใครอะไรเพื่อสร้างความชัดเจนในการเดินต่อไปข้างหน้า


3.Four Ls

We liked: สิ่งที่ชอบและอยากให้เกิดขึ้นอีก

We learned: การค้นพบใหม่ๆหรือบทเรียนสำคัญที่ผ่านมา

We longed for: สิ่งที่ปราถนาจะให้เกิดแต่ยังไม่เกิดขึ้น

We loathed: สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก


4.Four Whats

What went well: สิ่งที่เราจะไม่เปลี่ยนแล้ว

What went badly: สิ่งที่เราจะไม่ทำซ้ำอีก

What did we learn: บทเรียนที่ได้เรียนรู้

What do we change: สิ่งที่เราจะทำให้ต่างไปจากเดิม


5. Three Whats

What made us mad: สิ่งที่ทำให้เราต้องปวดหัว

What made us sad: สิ่งที่ทำให้เราผิดหวัง

What made us glad: สิ่งที่ทำให้เราปลื้มปริ่ม


จะเห็นว่าทั้ง 5 รูปแบบที่นิยมใช้กันอาจมีส่วนคล้ายๆกันอยู่แม้จะไม่เหมือนกันทีเดียว การหมุนเวียนรูปแบบกันไปในแต่ละครั้งจะทำให้ได้ insight ใหม่ๆและไม่จำเจกับรูปแบบเดิมๆ แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้าง psychological safety ให้ทีมกล้าคิดกล้าแสดงออกทุกอย่างที่เป็นประโยชน์โดยไม่ต้องกังวลถึงผลลบที่ตามมา


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
culture

.
.
>>>>

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://backlog.com/blog/three-ways-run-productive-retrospective/

https://www.atlassian.com/team-playbook/plays/4-ls-retrospective-techniquehttps://alltheresponsibility.com/retrospectives-went-well-wed-like-improve-2016/embed/#?secret=eXHWbXlPRW

https://www.retrium.com/blog/what-to-do-when-people-dont-feel-safe-in-the-retrospective

https://www.thesuccessfactory.co.uk/blog/mad-sad-glad-a-simple-leadership-tool-for-building-trust-and-a-positive-team-climate/

.
.
>>>

Share to
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn