Day: March 22, 2021

4 รูปแบบวัฒนธรรมในที่ประชุมที่เป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กร

“วิธีที่สังเกตุวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้เวลาสั้นที่สุดคือการสังเกตุจากสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุม” อดีตผู้บริหารของ GE เคยกล่าวไว้ว่า  รูปแบบที่เป็นธรรมชาติของการประชุมแต่ละที่เป็นเสมือน byproduct ของวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นจริง เพราะเป็นการสะท้อนถึงการใช้อำนาจ การตัดสินใจ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน เช่น การเริ่มประชุมสายกว่าที่กำหนดเป็นปกติ การไม่จดจ่อกับประเด็นที่หารือ หรือการที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ตกลงกันหลังจาการประชุมจบลง มันคงบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับองค์กรของเรา Gustavo Razzetti ที่ปรึกษาทางด้านวัฒนธรรมองค์กรนำเสนอ framework ที่ช่วยให้เห็นภาพประเภทต่างๆของวัฒนธรรมในห้องประชุมที่มักส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมโดยแบ่งเป็นสองแกนคือแกนรูปแบบ(fluid/structured) และแกนจุดเน้น (input/output) ซึ่งทำให้แบ่งได้เป็นสี่รูปแบบด้วยกัน เน้นคน, เน้นอำนาจ, เน้นไอเดีย และ เน้นผลลัพธ์ การประชุมที่เน้นผู้คน เป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการที่สุด ไม่เน้นพิธรีตอง มุ่งสร้างบรรยากาศเชิงบวกที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ใช้เวลาช่วงแรกพอสมควรในการคุยเรื่องอื่นๆเพราะเป็นการสร้างความวางใจกันและกัน บางครั้งดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพแต่องค์กรอย่าง IKEA และ Patagonia ก็เติบโตอย่างยิ่งใหญ่มาได้ผ่านการประชุมรูปแบบนี้ สิ่งที่ควรระวังอาจเป็นเรื่องการรักษาเวลาเพราะพูดคุยนอกเรื่อง ต้องฟังให้ครบทุกคนและการหาฉันทามติในเกือบทุกเรื่อง การประชุมที่เน้นไอเดีย เป็นรูปแบบที่สนับสนุนนวัตกรรมเพราะไอเดียที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับการสนับสนุนโดยมองข้ามตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน เป็นรูปแบบขององค์กรที่เน้นนวัตกรรมต้องมีเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นำเสนอสิ่งที่แตกต่างสดใหม่ที่มีความเป็นไปได้ คนในบรรยากาศการประชุมนี้จะกล้าเสี่ยงกล้าแสดงความเห็นและมีคนอื่นๆคอยต่อยอด (ไม่ใช่แข่งขัน)  บางคนอาจสับสนกับการ brainstorming ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หยิบมาใช้เท่านั้น การประชุมที่เน้นอำนาจ มีคนนั่งหัวโต๊ะที่กำหนดทิศทางการประชุม ทุกคนจะไม่เริ่มการประชุมจนกว่าเขาคนนั้นจะเข้ามา ส่วนหนึ่งของการประชุมคือการส่งเสริมอำนาจให้แข็งแรงขึ้นและสร้างความกลัว …

4 รูปแบบวัฒนธรรมในที่ประชุมที่เป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กร Read More »

Ep161 วัฒนธรรมองค์กรแบบ Slack

Tech Company ชื่อดังหลายแห่ง หรือจะเป็น Start-up company เกิดใหม่ทั้งหลาย มีการสำรวจพบว่าองค์กรเหล่านี้ใช่อีเมลล์น้อยลงมากหรือบางแห่งไม่ใช้เลย… คำถามที่ตามมาคือ แล้วเขาใช้อะไรในการสื่อสารกันภายในองค์กร? คำตอบคือ Slack ซึ่งเป็นแอพแชทที่มีจุดเด่นในเรื่องของการสื่อสาร สำหรับทีมงานและองค์กร แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านวัตกรรมของแฟลตฟอร์มตัวนี้ก็คือ วัฒนธรรมองค์กร ที่นี้มี Core Values 6 ตัวที่สำคัญ แต่ตัวแรกที่ถูกชูโรงคือ Empathy แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ คือ ความเห็นอกเห็นใจ เป็นทักษะความเข้าใจความรู้สึก ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของบุคคลอื่นๆ ได้ น่าสนใจว่าองค์กร Tech Company เช่นนี้ ทำไมถึงให้ความสำคัญกับ Empathy ขนาดนี้… Ep161 มีคำตอบ A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>