วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนโดนใจที่สุด

Design creates culture. → Culture shapes values. → Values determine the future. หลายๆคนเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กร จะเกิดโดยธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไป (organic growth) ไปยุ่งอะไรกับมันมากไม่ได้ แต่คำกล่าวของ Robert L. Peters, กราฟฟิกดีไซน์เนอร์รุ่นใหญ่ชื่อก้อง สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่ตรงกันกับเราชาว A Cup of Culture และที่ปรึกษาทางด้านวัฒนธรรมองค์กรอีกหลายๆสำนักว่า เราสามารถตั้งใจออกแบบวัฒนธรรมองค์กรดีๆขึ้นมาได้ ซึ่งนอกจากมันจะช่วยสร้างความผูกพันของคนในองค์กรได้แล้วยังส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วย =============================== เครื่องมือชิ้นสำคัญที่เพจของเราได้แนะนำให้ผู้สนใจนำไปใช้ออกแบบวัฒนธรรมที่เราอยากเห็น Org Culture Canvashttps://www.brightsidepeople.com/the-culture-canvas-th/ =============================== คือคำตอบแรกๆ ที่เราสามารถเริ่มต้นได้ แต่ก่อนไปถึงจุดนั้นเราควรเข้าใจวัฒนธรรมในแบบต่างๆแบบกรอบกว้างๆก็จะเป็นการดี โดยเป็นการต่อยอดแนวคิดจาก Cameron’s and Quinn’s Organizational Culture Model เราอาจสามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบจากแกนสองแกนดังนี้ • สนใจเรื่องภายในและการบูรณาการ หรือ สนใจเรื่องภายนอกและการสร้างความแตกต่าง ( internal …

วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนโดนใจที่สุด Read More »