Day: October 8, 2020

สื่อสารวัฒนธรรมองค์กรให้ได้ใจและผูกพัน

ไม่มีองค์กรไหนที่ขาดวัฒนธรรมองค์กรได้ เพราะท้ายที่สุดแล้ววัฒนธรรมองค์กรจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร และยังเป็นสิ่งที่กำหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย อุดมการณ์และหลักการต่างๆ ที่เป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการทำงานภายในองค์กร การที่มีกลยุทธ์ในการสื่อสารและแผนการสร้างการมีส่วนร่วมที่นำโดยผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการได้รับแนะนำจาก Action Team สามารถจูงใจให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่สำเร็จ ในทางกลับกัน การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารไม่เพียงพอ การสื่อสารที่ทำให้เข้าใจผิด และการสื่อสารในเวลาที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดการต่อต้านในการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทุกองค์กรจึงต้องปลูกฝังการสื่อสารเชิงบวกและน่าเชื่อถือในกระบวนการภายในเพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความเข้าใจและสร้างความผูกพันให้กับทุกคนในองค์กร เราจึงมี 7 แนวทางในการสื่อสารเพื่อผลักดันวัฒนธรรมองคก์ร 1) Leader cast influencing shadows จะมีสักกี่ครั้งที่เราเห็นผู้นำในองค์กรที่ชวนคุยในเรื่องของความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การเติบโตต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ส่วนมากที่เราพบเจอจะเห็นเป็นการสื่อสารในเชิงของการแข่งขัน กลยุทธ์ต่างๆ ส่วนแบ่งทางการตลาดรวมไปถึงผลกำไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกท่านให้ความสำคัญ การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรแบบ Top-down หรือการสื่อสารเพียงทางเดียว  ฟังอาจดูโบราณ แต่การสื่อสารลักษณะนี้ยังคงเป็นบรรทัดฐานที่ช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ ซึ่งผู้นำจะต้องมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยว ยังสร้างการมีส่วนร่วมได้จนเป็นโมเมนตัมอย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกันทั้งในภาคปฏิบัติ ระบบ และความสามารถต่างๆ ดังนั้น “CEO” จึงเป็นบุคคลสำคัญในการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ และส่งเสริมปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ  นอกจากการสื่อสารอย่างเป็นทางการแล้ว ยังสามารถสื่อสารแบบกันเองกับพนักงาน หรือผู้ติดตาม อีกทั้งยังสามารถใช้สื่อสารภายในองค์กรต่างๆ เช่น …

สื่อสารวัฒนธรรมองค์กรให้ได้ใจและผูกพัน Read More »

องค์กรจะเปลี่ยนไปอย่างไร ในยุค Digitisation

หลายองค์กรเริ่มให้ความสนใจกับคำว่า Digitisation โดยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนองค์กรให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Automation ในการทำงาน การให้ความสำคัญกับ Big data หรือการนำTechnology หรือ platform ต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ PWC ได้ทำการปล่อยแบบสำรวจ “Future of Work Survey” โดยเป้าหมายคือช่วยให้คนทำงาน HR เตรียมตัวสำหรับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในยุค Digitisation ดิจิไทเซชั่น หรือช่วงปี 2025 เป็นต้นไป ซึ่ง A Cup of Culture ได้นำส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Workplace Culture มาเปิดเผย มาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนั้น…. =============================== • คนในองค์กรจะทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น ไม่เพียงแต่จะรับผิดชอบในงานของตัวเอง และขอบเขตที่องค์กรกำหนด ทุกคนจะต้องมีบทบาทที่มากกว่าในการร่วมกันทำงานให้องค์กร องค์กรจะใช้ความรู้ และประสบการณ์ของทุกคนในองค์กรมารวมกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการเพิ่มยอดขาย • เกิดการยอมรับ “วัฒนธรรมแห่งความล้มเหลว (Failure Culture) นอกจากจะเป็นผลที่ตามมาของวัฒนธรรม …

องค์กรจะเปลี่ยนไปอย่างไร ในยุค Digitisation Read More »

Ep94 ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้ามาจากที่ไหนได้บ้าง

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของ “ฝ่ายบริการลูกค้า” เท่านั้น แต่เริ่มต้นตั้งแต่การเจอพนักงานขาย พนักงานส่งของ พนักงานเทคนิคต่างๆ และอื่นหลายส่วนงาน นั้นแปลว่า “ประสบการณ์ที่ดีจะเกิดขึ้นกับลูกค้าได้ ต้องมาจากความร่วมมือของทุกคนในองค์กร” Ep94 ในวันนี้ จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยถึงเทคนิคต่างๆ ในการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>>