Ep91 เสริมแกร่งงาน​ HR​ ด้วย​ Design​ Thinking

การศึกษาของ Deloitte พบว่า “79% ของผู้บริหารทั่วโลก มองว่า Design Thinking เป็นคำตอบของเกือบทุกปัญหาใน workplace มากกว่าวิธีการอื่นๆ”Design Thinking คงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหากเราพูดถึงบริบทการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่หากพูดถึงในแง่การนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆในองค์กร และด้านที่ถูกนำไปใช้ลักษณะนี้มากที่สุดด้านหนึ่งคือ HR คงจะมีประเด็นให้ต้องพูดถึงกัน Ep91 เรา A Cup of Culture อยากชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันถึง Design Thinking ที่บริษัทชั้นนำมากมายของโลก หยิบไปใช้พัฒนาองค์กร เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ ติดตามรับฟังกันได้เลย A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>