Employer Branding สร้างองค์กรให้น่าจดจำ ด้วยวัฒนธรรมองค์กร

ปัจจุบันหลายองค์กรเผชิญกับความท้าทายในสงครามแย่งชิงคนเก่ง “Talent War” เนื่องจากองค์กรต้องการคนเก่งมีศักยภาพมาร่วมงานมากขึ้น แต่คนเหล่านั้นกลับมีอยู่ไม่มากนักและเฟ้นหายากเหลือเกิน ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ไม่ใช่องค์กรเป็นฝ่ายเลือกผู้สมัครเท่านั้น แต่เป็นยุคที่ผู้สมัครก็มีสิทธิ์เลือกองค์กร หรือที่เรียกกันว่า โลกยุคคนเก่ง “เล่นตัว”


Glassdoor ยังพบว่า 84% ของพนักงานจะลาออกจากตำแหน่งปัจจุบันเมื่อได้ไปทำงานกับบริษัทที่แบรนด์มีชื่อเสียงดีกว่า และอีก 69% จะปฏิเสธงานที่มีการบริหารจัดการภาพลักษณ์แบรนด์ได้ไม่ดี แม้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกจ้างงาน


องค์กรจึงต้องงัดเอากลยุทธ์การสร้าง Employer Branding เพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ใช่ให้มาร่วมงาน


การทำ Employer Branding จะช่วยทำให้ผู้คนรับรู้เกี่ยวกับบริษัทของคุณ ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงของคุณในกลุ่มลูกค้า แต่ยังส่งไปถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ที่มีศักยภาพทั้งในและนอกองค์กร และผู้สมัครในอนาคต ซึ่งการสร้าง Employer Branding จะได้รับอิทธิพลจากสื่อสารภายในองค์กร ไปจนถึงแนวทางการแก้ปัญหาขององค์กร และที่ขาดไม่ได้คือวัฒนธรรมองค์กร ที่แสดงถึงความเป็นตัวตน “Who you are” ซึ่งรวมไปถึงความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติของพนักงานในองค์กร และบางกรณีศึกษาพบว่าการทำ Employer Branding ยังช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นได้ถึง 36% และลดต้นทุนการจ้างได้ถึง 43%


ดังนั้น 4 หัวใจหลักที่ช่วยให้คุณสร้าง Employer Brand ให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่:


1) Know your Culture: รู้จักวัฒนธรรมองค์กรของตัวเอง “Who you are?”


ทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งทางด้านธุรกิจ, Vision, Mission, Values และ Culture ที่หลายองค์กรมักพลาดไปในการทำ Employer Branding คือ การพยายามสื่อสารออกไปในสิ่งที่พวกเขาอยากจะเป็น “Who they want to be” แต่ไม่ใช่ในสิ่งที่พวกเขาเป็น “Who they are”


ลองคิดดูสิว่ามีพนักงานหรือผู้สมัครกี่คนที่บอกว่า “ไม่เห็นเหมือนกับที่โฆษณาไว้” และเราคงไม่อยากให้ประสบการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นกับองค์กรของเรา จริงมั้ย? สามารถค้นหาวัฒนธรรมองค์กรของคุณได้ด้วยตัวเอง ผ่าน Org Culture Canvas โหลดได้ที่ https://www.brightsidepeople.com/the-culture-canvas-th/


2) Set your goal: ระบุเป้าหมาย Employer Branding Goals


ลองพิจารณาดูว่าคุณต้องการเห็นผลลัพธ์อะไรจากการสร้าง Employee Branding จากการสำรวจพบว่าเป้าหมายหลัก ๆ ของหลายองค์กรคือ

 • หาผู้สมัครได้มากขึ้น
 • หาผู้สมัครที่มีคุณภาพได้มากขึ้น
 • เพิ่มความมีส่วนร่วมด้าน Online
 • เพิ่มความมีส่วนร่วมของผู้สมัคร
 • สร้างแบรนด์นายจ้างให้เป็นที่รู้จัก
 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้สมัคร
 • ให้คนเข้ามาเยี่ยมชมหน้าสมัครงานของบริษัทมากขึ้น
 • หาผู้สมัครจาก Social Media ได้มากขึ้น
 • เพิ่มอัตราการแนะนำองค์กร
 • เพิ่มอัตราการยอมรับข้อเสนอของผู้สมัคร


3) ระบุ Candidate Persona ลักษณะของผู้สมัครที่ตรงใจองค์กร


ทำ Workshop ในการหาลักษณะของผู้สมัครในอุดมคติ เช่น คุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ ความสนใจ แรงจูงในในการทำงาน ช่องทาง และอื่นๆ เพื่อใช้เป็น “ต้นแบบ” ในการหา “คนที่ใช่” ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ได้จาก
.

 • Research: ค้นหาข้อมูลผู้สมัครต้นแบบ
  • สัมภาษณ์ผู้จัดการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  • พูดคุยกับกลุ่ม Talent หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายงานนั้นๆ
  • Recruitment Database: เพื่อศึกษาข้อมูลของลักษณะกลุ่มผู้สมัคร และ ข้อมูลจากการถามกลุ่มผู้สมัครต้นแบบโดยใช้ WH Questions
 • Survey: แบบสำรวจถามพนักงานถึงเหตุผลที่ทำงานในองค์กร หรือ engagement survey ต่างๆ


>>> ตัวอย่าง framework ในการระบุ Candidate Persona
.


4) สร้าง Employee Value Proposition (EVP)


คุณรู้จริงหรือไม่ว่า ทำไมพนักงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันถึงเลือกองค์กรของคุณ? ทำไมเค้าถึงยังอยู่? อะไรที่เค้าชอบองค์กรคุณมากที่สุดในฐานะนายจ้าง? คำถามเหล่านี้จะช่วยคุณสร้างกลยุทธ์ Employer Branding ของคุณได้สำเร็จ คำตอบจากคำถามพวกนี้จะช่วยอธิบาย Employee Value Proposition ขององค์กรคุณ ซึ่ง EVP จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยดึงดูดกลุ่มผู้สมัครที่เป็นเป้าหมายของคุณ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานปัจจุบันด้วย ได้แก่

 • Compensation
 • Benefits
 • เส้นทางอาชีพ
 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วัฒนธรรมองค์กร


อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยสร้าง Employer Brand คือ การพัฒนา Brand Line Development (EVP Tagline) ซึ่ง Brand Line นี้จะเป็น Message ที่สะท้อนความเป็นตัวตนและวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรคุณและคู่แข่ง และจะใช้ในการแนะนำองค์กรของคุณให้เป็นที่รู้จักและน่าจดจำ สามารถศึกษาตัวอย่าง Brand Line ขององค์กรชั้นนำได้จาก link นี้: https://linkhumans.com/evp-taglines/

>>>ตัวอย่าง Brand Line ขององค์กรชั้นนำ
.

A Cup of Culture
ที่มาจาก:
https://bluivygroup.com/the-link-between-employer-brand-and-workplace-culture/
https://blog.hubspot.com/marketing/employer-branding

https://www.talentlyft.com/en/resources/what-is-employee-value-proposition-evp

https://blog.clearcompany.com/employer-branding

https://offers.clearcompany.com/thank-you_content-download_tips-for-interviewers?submissionGuid=ba1e72f4-6719-4b4b-9fc9-4555c17d33ab

https://linkhumans.com/evp-taglines/https://sproutsocial.com/insights/employer-branding-strategy/

https://beamery.com/blog/create-a-candidate-persona

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search