Employee Engagement สร้างอย่างไร? บทเรียนจาก New Tech Company

เวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมของ Tech Company หลายคนอาจจะเห็นภาพวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนทำงานรวดเร็วจนหัวหมุน หรือมี Perks และสวัสดิการล้ำๆ ตั้งแต่โซนเสบียงที่ไม่เคยขาด ไปจนถึงสไลเดอร์หรือโต๊ะสนุกเกอร์ แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่ได้เป็นดังภาพในหัว เพราะภายใต้อุตสาหกรรมที่โตวันโตคืนเช่นนี้ ทุกองค์กรล้วนมีวัฒนธรรมในแบบเฉพาะของตัวเอง ตั้งแต่ยักษ์ใหญ่อย่าง Google, Amazon, Spotify, และ Uber ⁣⁣
⁣⁣
แม้วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรจะไม่เหมือนกัน แต่ข้อมูลจากการสำรวจของ Culture Amp ผ่าน Feedback ของพนักงานจาก Tech Company ยุคใหม่หลายร้อยองค์กร เพื่อค้นหาว่า “ลักษณะเฉพาะของ Tech Company แบบไหน ที่สามารถ Engage พนักงานได้ดีกว่าใครเพื่อน? ข้อสรุปพบว่า สิ่งที่พนักงานส่วนใหญ่คาดหวังให้องค์กรของตนยึดถือปฏิบัติมีด้วยกัน 3 ข้อ เพื่อสร้าง Employee Engagement ให้เกิดขึ้น ดังนี้:⁣⁣
⁣⁣
================⁣⁣
⁣⁣
🔸 1. Employees Matter พนักงานคือคนสำคัญ⁣⁣
⁣⁣
ผู้นำของ Tech Company ยุคใหม่รู้ดีว่า องค์กรของเขาต้องแข่งกันดึงตัว Talent จากทั้งในและนอกอุตสาหกรรม ดังนั้น องค์กรที่จะดึง Talent ให้อยู่กับตนได้ จะต้องเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยความเข้าใจที่แท้จริง⁣⁣
และวัฒนธรรมที่เห็นพนักงานเป็นคนสำคัญ จะต้องเป็นวัฒนธรรมที่มีการสื่อสารแบบ Two-Way อย่างเปิดเผยและโปร่งใส มีความยืดหยุ่นในการทำงาน (เช่น เวลาเข้างาน หรือกระบวนการต่างๆ) การแบ่งงานที่ยุติธรรม และการ Take Action ด้วยข้อมูลจากแบบสอบถามและ Feedback อื่นๆ ที่พนักงานได้ให้ อย่างเอาจริงเอาจัง⁣⁣
⁣⁣
🔹 2. Learning and Development is Key อะไรเล่าจะจำเป็นเท่าการเรียนรู้⁣⁣
⁣⁣
ในมุมของพนักงานเอง เขาก็รู้ดีว่าในอุตสาหกรรมที่การแข่งขันสูงและแปรผันอย่างรวดเร็วเช่นนี้ เขาต้องพัฒนาทักษะของตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น องค์กรที่ลงทุนกับการเรียนรู้และพัฒนาการของพนักงาน จะเป็นองค์กรที่ Engage พนักงานได้ดียิ่งขึ้น โดยองค์กรสามารถออกแบบกระบวนการ Knowledge Sharing หรือจัดระบบ Knowledge Management ที่ทุกคนเข้าถึงได้และใช้ได้จริง หรือจัดการอบรมและระบบ Coaching and Mentoring ต่างๆ ที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์องค์กรไปพร้อมๆ กับความต้องการส่วนตัวของพนักงาน และ/หรือคุณค่าที่ทั้งองค์กรยึดถือร่วมกัน⁣⁣
⁣⁣
🔸 3. Confidence in Direction ทุกคนต้องเชื่อมั่นในทิศทางขององค์กร⁣⁣
⁣⁣
ในยุคปัจจุบัน ความสุขในการทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เพียงกับ Work/Life Balance หรือสวัสดิการแล้วเท่านั้น แต่คือชีวิตการทำงานที่ทำให้พนักงานรับรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และเข้าใจว่า “งานของฉันมีความหมาย” ดังนั้น องค์กรจึงควรมีวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนฐานของวิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และจะดีขึ้นไปอีกหากวิสัยทัศน์และทิศทางนี้ “มีคุณค่า” ต่อพนักงานของเราจริงๆ และได้ถูกสื่อสารไปทั่วทั้งองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ชัดเจน และโปร่งใส เพื่อให้วิสัยทัศน์นี้กลายเป็นแก่นในกระบวนการทำงานของทุกๆ คน⁣⁣
⁣⁣
=================⁣⁣
⁣⁣
ดังนั้น องค์กรที่สามารถทั้งดึงดูดและรักษา Talent ได้ จะใช้เวลาทำความเข้าใจสิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญอย่างแท้จริง จนสามารถ Engage Talent ได้ดีกว่าองค์กรที่วัฒนธรรม (ที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) ไม่คำนึงถึงความต้องการของคนในองค์กรอย่างแท้จริง ไม่ว่าองค์กรนี้จะเป็น Tech Company หรือไม่ก็ตาม⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
หากสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม Tech Company ต่างๆ หรือวิธีการ Engage พนักงานเพิ่มเติม สามารถอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่⁣⁣ brightsidepeople.com หรือ ลองอ่านบทความเรื่อง 6 วัฒนธรรมจาก 10 Tech ยักษ์ใหญ่ที่ทุกองค์กรควรลองปรับใช้


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
organizational culture

.
.
>>>

.
.
>>>

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.cultureamp.com/blog/tech-company-cultures-are-not-all-the-same

https://www.forbes.com/sites/alisacohn/2020/06/30/build-your-organizational-confidence/?sh=2f51796a19a4

.
.
>>>


⁣⁣

⁣⁣

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn