สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ DIY ด้วย Org Culture Canvas

เรื่องราวการพูดคุยในวันนี้จะเกี่ยวโยงกับเรื่องราวที่ A Cup Of Culture เคยนำเสนอไปก่อนแล้วในบทความที่ชื่อว่า “ออกแบบ Core Values ให้ตอบโจทย์ธุรกิจและพนักงานเอาด้วย” ทั้ง 2 ตอน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 5 หลักสำคัญ ซึ่งจากบทความความนั้น ทางทีม A Cup of Culture ได้ออกแบบเครื่องมือขึ้นมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่า “ORG. Culture Canvas” ที่คุณผู้อ่านสามารถหยิบไปเป็นตัวช่วยในการออกแบบวัฒนธรรมองค์ได้ด้วยตนเอง
.

ORG. Culture Canvas” เปรียบเหมือนสมองซีกขวาขององค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับคนและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

.
ฉะนั้น หากต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ก็สามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นตัวเริ่มต้นได้ ส่วนองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้วก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการทบทวน Culture หรือ Core value ขององค์กรได้อีกรอบด้วย ซึ่งจุดประสงค์ของเครื่องมือนี้หลัก ๆ เลยคือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ด้วยตนเองโดยศึกษาจากคู่มือ และการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ด้วยตัวเครื่องมือที่ออกแบบมาให้เกิดการแบ่งปันไอเดีย ได้พูดคุย และรับฟังกัน
.

ขั้นที่ 1 ให้เริ่มจากการเข้าไปดาว์โหลด “ORG. Culture Canvas” ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 3 แผ่น

 • แผ่นที่ 1 ชื่อ “ORG. Culture Canvas” ซึ่งเป็นแผ่นหลัก เป็นส่วนสำคัญที่ทีมผู้บริหารจะใช้ในการค้นหา Espoused values ที่สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ
 • แผ่นที่ 2 ชื่อ “Value Canvas (For leader)” ซึ่งใช้ประกอบในห้องของผู้บริหาร ในช่วงการทำขั้นตอนที่ 5-6 จะต้องนำแผ่นนี้มาประกบเข้าไป
 • แผ่นที่ 3 ชื่อ “Value Canvas (For employee)” ซึ่งใช้สำหรับห้องของพนักงาน ในช่วงการทำขั้นตอนที่ 5-6

ขั้นที่ 2 นำเอกสารทั้ง 3 แผ่น ไปปริ้นท์ขนาด A0
.

ขั้นที่ 3 ตัดบริเวณที่เขียนว่า “Cut area” ในแผ่นที่ 1 และ 2 ให้เกิดเป็นลักษณะช่องว่าง เพื่อใช้ประกบกันในตอนท้ายกระบวนการ
.

ขั้นที่ 4 คือ เรื่องของการนัดหมายและการสื่อสาร

 • ทำการนัดหมายผู้บริหารในจำนวนไม่เกิน 10 ท่าน เพื่อให้เกิดพื้นที่ในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง
 • นัดหมายกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพในองค์กรในจำนวนไม่เกิน 15 ท่าน
 • ส่วนสำคัญอีกส่วนคือ “การสื่อสาร” คือ ต้องชี้ให้เห็นความสำคัญของการทำสิ่งนี้ ในมุมผู้บริหารก็สามารถสื่อในแง่ ที่ท่านเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กร ในมุมของพนักงานก็คือ บุคคลสำคัญในการมีส่วนร่วมกำหนดวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะถูกใช้อีกยาวนานหลายปี ซึ่งแนะนำให้สื่อสารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  .

ขั้นที่ 5 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ควรจัดเตรียม

 • ปากกาไฮไลท์อย่างน้อย 2 สีที่แตกต่างกัน 6-8 ด้าม
 • ปากกาเมจิกหัวแหลมโทนสีเข้มอย่างน้อย 3 สี
 • เทปกาวย่น หรือกาวดินน้ำมัน สำหรับติดผนัง
 • ห้องประชุมย่อย 2 ห้อง

ซึ่งในองค์กรขนาดเล็กที่มีห้องประชุมไม่เพียงพอ ก็สามารถแยกกันทำคนละวันได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันก็ได้ โดยให้เริ่มต้นทำที่พนักงานก่อน แล้วจึงต่อด้วยผู้บริหาร เพราะต้องใช้ข้อมูลของพนักงานมาประกอบด้วย
.

และสุดท้ายควรจัดเตรียม “ผู้ที่จะเป็นคนนำในการพูดคุยหรือผู้ที่จะอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ” ในแต่ละห้อง ซึ่งในห้องผู้บริหารแนะนำให้ใช้ผู้บริหารซักหนึ่งท่านเป็นคนนำการพูดคุย และควรเป็นคนที่สามารถชักชวนหรือหยุดการพูดคุยได้ ในห้องของพนักงาน ก็ควรใช้คนกลางที่อยู่ระหว่างผู้บริหารและพนักงานได้ อย่างเช่น HR หรือเป็นคนที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดหรือถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ออกมาได้
.

เมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมกันแล้ว หากคุณผู้อ่านยังกังวลว่าจะทำไมได้หรือสับสนในขั้นตอน ทางทีม A Cup Of Culture ได้จัดทำคู่มือแนบไปพร้อมขั้นตอนการดาวน์โหลดแล้ว “ท้ายสุดนี้…ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”
.
.
…..

A Cup of Culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search