Culture That Starts with Why : NTLer

บทความโดย ท็อป: ณัฐวุฒิ หาญสุวัฒน์


หลาย ๆ ท่านรู้จักหนังสือชื่อ Start with Why โดย Simon Sinek เป็นหนึ่งในหนังสือที่มีความสำคัญต่อวงการธุรกิจในยุคนี้อย่างมาก โดยในเล่มได้พูดถึงการขับเคลื่อนองค์กร และธุรกิจด้วยการมีเหตุผลชัด ๆ ว่าทำไมเราถึงทำในสิ่งที่เราทำ (Why) และอิทธิพลของผู้นำที่เชื่อในเหตุผลนี้จริง ๆ จนสามารถจะสื่อสาร ปฏิบัติ และทำงานโดยยึด Why นี้เป็นที่ตั้งเพื่อให้เกิด How (วิถีการทำงาน) และ What (สิ่งที่ทำ) ที่สอดคล้องกันตามมาจนลูกค้าหรือคนนอกสามารถสัมผัสได้ถึงจุดมุ่งหมายขององค์กรผ่านทุก ๆ กิจกรรมที่องค์กรทำ ซึ่งก็แน่นอนว่าการมี Why ที่ชัดเจนนั้นก็ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรอย่างแน่นอน เป็นอย่างไรมาดูกัน


================================


ปกติเพจ A Cup of Culture เรามักจะนำเสนอวัฒนธรรมองค์กรจากต่างประเทศมาเล่าให้ทุกท่านฟัง แต่วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้ไปเยี่ยมเยียนหนึ่งในองค์กรของไทยที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง โดยใช้ Why เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งก็คือองค์กรที่ชื่อว่า “เงินติดล้อ” นั่นเอง


หากพูดถึงเงินติดล้อสิ่งแรก ๆ หลายคนอาจจะรู้จักในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ แต่ชื่อเสียงอีกด้านหนึ่งของเงินติดล้อที่คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ยินคือในด้าน วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นที่ที่ได้รับการติดต่อเข้ามาขอดูงานด้านวัฒนธรรมองค์กรจากหลาย ๆ แห่งเป็นจำนวนมากจนต้องเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเดือนละ 1 ครั้งในชื่อโครงการ NTL Culture WOW ที่ตั้งแต่พนักงานรักษาความปลอดภัย จนถึงทีมงานก็ได้ร่วมกันได้ส่งต่อประสบการณ์ WOW ของวัฒนธรรมที่นี่ให้กับผู้เข้าชมได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาจนออกไป และเบื้องหลังของความสำเร็จในด้านวัฒนธรรมองค์กรของชาวเงินติดล้อ หรือ NTLer นั้นเริ่มจากการที่เขาเลือกที่จะออกแบบวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เขาอยากให้เป็น โดยไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ร่วมกับการกำหนด Why ที่ชัดเจนนั่นเอง
.
.


Why หรือ Purpose คือสิ่งที่นอกเหนือไปจากรายได้แล้ว อะไรคือเหตุผลของการมีอยู่ขององค์กร อย่างที่เงินติดล้อก็ได้กำหนดสิ่งนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า “ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงิน ที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ” หรือ สโลแกนที่หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินว่า “ชีวิตหมุนต่อได้”


• Crack the “Why”


การมี Why ที่ชัดเจนนั้นช่วยให้องค์กรมีความสอดคล้องในตนเอง โดยเฉพาะในระดับของผู้บริหารซึ่งเป็นตัวช่วยกำหนด Strategic Foundation ตั้งแต่ Vision, Value Proposition, Customer Segment และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน รวมไปถึง Core Value ขององค์กรที่เป็นวิถีการปฏิบัติ (How) ด้วยเช่นกัน โดย Core Value ทั้ง 7 ตัวของเงินติดล้อก็ได้ผ่านการออกแบบจากทั้งระดับผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรร่วมกันปรับเปลี่ยน และพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันขององค์กรมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือยังคงช่วยให้ “ชีวิตหมุนต่อได้”


ซึ่งทางเพจ A Cup of Culture ก็ได้ใช้หลักการในลักษณะเดียวกันนี้เองในการออกแบบ Core Value โดยเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการ Crack หรือขั้นแรกใน 4C Process (Crack, Create, Catalyze, Cultivate) และสิ่งสำคัญของการ Crack คือนอกเหนือจากการที่จะต้องตอบโจทย์ Why ขององค์กรแล้ว พนักงานเองก็ควรที่จะรู้สึกมีส่วนร่วมในการออกแบบ Core Value นั้นด้วย เพราะมันเป็นเสมือนข้อตกลงที่ทุกคนมีร่วมกัน และองค์กรไหนที่กำลังอยู่ในขั้นนี้สามารถใช้ Culture Canvas ของเราเป็นเครื่องมือในการออกแบบ Core Value ได้ โดยเราเปิดให้ทุกท่านสามารถโหลดไปใช้ได้ฟรีได้เลย
.
.


• Create Definition and Catalyze the “How”


การมีเพียงแค่ Core Value ที่สอดคล้องกับ Why ขององค์กรอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจตรงกัน เพราะสำหรับแต่ละคน Core Value ตัวเดียวกันอาจจะมีความหมายแตกต่างกันก็ได้ ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึง Core Value นั้นจริง ๆ สิ่งสำคัญคือการระบุความหมายให้ชัดเจนว่า Core Value แต่ละตัวสำหรับองค์กรเรานั้นหมายถึงอย่างไร รวมไปถึงการกำหนดพฤติกรรมที่เราอยากเห็นชัด ๆ จากแต่ละ Core Value ของเราไว้เพื่อให้เราสามารถสื่อสารไปยังทุก ๆ คนในองค์กรให้เข้าใจตรงกันได้ ตัวอย่างเช่นที่เงินติดล้อนี้มี Core Value ทั้งหมด 7 ตัวด้วยกัน โดยแต่ละตัวก็ได้มีนิยามชัด ๆ และทำคำอธิบายพ่วงไปด้วยโดย Core Value ทั้ง 7 ตัวของชาวเงินติดล้อ คือ


  1. สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาส สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Sustainable Impact by Creating Opportunities)
  2. รู้สำนึกและมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership with Gratitude)
  3. ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมา เพื่อความสำเร็จของทีม (Candid Teamwork)
  4. ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง (Serve with Integrity, Informality, and Authenticity)
  5. กระหายการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง (Thirst for Wisdom and Self-Development)
  6. กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Experiment to Lead Change)
  7. ทำงานให้เต็มที่ ปาร์ตี้ให้สุด (Work Smart, Party Hard)


โดยแต่ละตัวก็มีคำอธิบายโดยละเอียด รวมถึงวิถีปฏิบัติอยู่ในนั้นด้วย แต่นอนแน่ว่าการจะให้วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นได้จริงสิ่งสำคัญคือไม่ใช่เพียงแค่การตั้ง Core Value แล้วอธิบายแล้วจะจบ แต่ผู้นำองค์กรต้องเชื่อในวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง เชื่อตั้งแต่ Why จนไปถึงทุก ๆ  Core Value ขององค์กร และปฏิบัติให้ได้ตามนั้นจริง ๆ เพราะในทุก ๆ การกระทำของผู้นำองค์กรคือการสื่อสารวัฒนธรรมออกมาทั้งสิ้นในฐานะแบบอย่างผ่านทั้งการพูด และปฏิบัติตัว และที่สำคัญคือการบริหารงานต้องตรงตาม Core Value นั้น พร้อมกับมีระบบการทำงานในทุก ๆ ขั้นตอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนในองค์กรเห็นและเชื่อในวัฒนธรรมองค์กรไปด้วยกัน
.
.


โดยที่เงินติดล้อนี่ผู้นำองค์กรเองก็ยึดถือทุก ๆ Core Value อย่างเคร่งครัดจนสามารถส่งต่อความเชื่อนี้ไปยังชาวเงินติดล้อทุกคน และแน่นอนว่ามีระบบที่รองรับการทำงานบนพื้นฐานของ Core Value นี้ตั้งแต่การใช้ Core Value ในฐานะตัวชี้วัดการรับคนเข้าทำงาน การประเมิน และการพัฒนาคนในทุก ๆ ระดับ และการจัดสรรพื้นที่ทำงานให้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรโดยที่แทบจะทุก ๆ กระเบียดนิ้วของออฟฟิศเงินติดล้อจะต้องมีชิ้นส่วนของวัฒนธรรมองค์กรติดอยู่เสมอ และให้อิสระกับชาวเงินติดล้อในการจัดสรรพื้นที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และเต็มไปด้วยสีสัน แบบเดียวกับที่ Zappos ของ Tony Hsieh หนึ่งในผู้บุกเบิกการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแรงบันดาลใจสำคัญของเงินติดล้อ ที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา


• Cultivate the “What”


เมื่อเริ่มเห็นว่าพนักงานในทุก ๆ ระดับเริ่มทำงานแบบที่ตรงกับ Core Value ขององค์กร ก็เป็นสัญญาณว่าวัฒนธรรมองค์กรเริ่มที่จะเกิดขึ้นตามที่ได้ออกแบบกันไว้แล้ว และสิ่งสำคัญในขั้นนี้คือการรักษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำไว้ให้คงความสม่ำเสมอเข้าไว้ และอาจจัดให้มี Change Agent ในองค์กรที่เกิดจากพนักงานกลุ่มแรก ๆ ที่อินกับ Core Value เราที่สุดเพื่อให้พวกเขากระจายความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งต่อไปเป็นทอด ๆ เช่น ที่เงินติดล้อก็มีกลุ่ม Culture Gangster และ Culture Heroes เป็นแกนนำในการผลักดันและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบ NTLer


และนอกจากนั้นในขั้นนี้เองเราจะได้เริ่มเห็นผลลัพท์ที่เกิดจากการมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง โดยจะออกมาในรูปแบบของ “What” หรือผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารต่าง ๆ ขององค์กรที่ออกไปข้างนอก และนวัตกรรมใหม่ ๆ ขององค์กร เช่น แอพพลิเคชั่น “ยิ่งรู้จักยิ่งรักกัน” ที่ให้ชาว NTLer ได้เช็คความไว้ใจซึ่งกันและกันผ่านระบบ Gamification และได้คะแนนมาแลกของรางวัลได้ แคมเปญการเปิดสาขาใหม่โดยการขายไข่ไก่ฟองละ 1 บาทที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจนมีหลาย ๆ ที่เริ่มทำตาม กิจกรรมอาสาพ่วง On-boarding ที่ให้ NTLer หน้าใหม่ทุกคนลงชุมชนเพื่อเข้าใจบริบทของลูกค้า และให้ความรู้ด้านการจัดการเงินกับชุมชนรายได้น้อยที่ส่งมอบความรู้ไปแล้วกว่า 4,082 ราย รวมถึงแคมเปญการมอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ฟรีไปแล้วกว่า 1,223,123 ราย


จากการที่ได้เข้าไปศึกษา NTL Culture WOW กับเงินติดล้อ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากชาว NTL คือ ทุก ๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นที่เงินติดล้อล้วนมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ Why ขององค์กร จนไปถึง Core Value ทั้ง 7 ตัว และทุก ๆ กิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร ผ่านสโลแกน “ชีวิตหมุนต่อได้” เงินติดล้อทำให้เราได้เห็นถึงการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงสิ่งสำคัญคือว่าสม่ำเสมอของทุก ๆ องค์ประกอบขององค์กรที่ต้องเอื้อให้วัฒนธรรมองค์กรที่ออกแบบมาได้เติบโต ตั้งแต่ตัวผู้นำ วิธีการสื่อสาร และบริหาร จนไปถึงนโยบาย สถานที่ทำงาน ทุก ๆ ระบบ และกิจกรรมขององค์กรทั้งภายนอกภายใน ต้องมีความสอดคล้องกันกับ Core Value ทั้งสิ้น  นั่นทำให้วัฒนธรรมชาว NTLer เป็นตัวขับเคลื่อนในทุก ๆ ด้านขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพจนหลาย ๆ แห่งต่างพากันไปศึกษาดูงานด้านการสร้างวัฒนธรรมจนในตลอด 3 ปีที่ผ่านมานี้ เงินติดล้อได้ต้อนรับผู้เข้าชมไปแล้วกว่า 4ึ7 หน่วยงาน 1,177 ผู้เข้าชม
.
.

คุณผู้อ่านที่สนใจดูงานด้านวัฒนธรรมองค์กร NTL Culture Wow กับเงินติดล้อ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่..https://www.ngerntidlor.com/th/about-us/culturewow.html

.
.

.
.
.

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
culture

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search