Culture of Innovation Framework: 4 มิติ สู่ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

Innovation และ Innovative Organization เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลังมาแรงในทุกองค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบของของสถานการณ์ COVID-19 แต่คำถามที่น่าหาคำตอบคือ “เราจะเริ่มสร้าง Innovative Organization อย่างไรดี ?”⁣⁣
⁣⁣

Microsoft ได้จับมือกับ International Data Corporation Asia Pacific เพื่อวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยงานวิจัยนี้ ได้สำรวจผู้นำองค์กรกว่า 3,312 คนใน Asia Pacific และค้นพบว่า ผู้นำองค์กรกว่า 74% มองว่าความสามารถในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่จะชี้วัดความสามารถในการฟื้นตัวขององค์กร⁣⁣
⁣⁣

และแน่นอนว่าวัฒนธรรมขององค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการสร้าง Innovation อีกด้วย⁣⁣
⁣⁣

งานวิจัยนี้ได้พัฒนา Culture of Innovation Framework เพื่อวัดความสามารถในการ Innovate ขององค์กร ซึ่ง Framework นี้ ได้นำเสนอองค์ประกอบในการสร้าง Culture of Innovation 4 มิติ ด้วยกัน ได้แก่:⁣⁣
• Technology: เทคโนโลยีและเครื่องมือที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม⁣⁣
• Process: การสร้างระบบและโครงสร้างในการเก็บ เลือก และบ่มเพาะไอเดีย ที่ตอบโจทย์องค์กร⁣⁣
• Data: คลังข้อมูลที่สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจภายในและภายนอกองค์กร⁣⁣
• People: บ่มเพาะ Innovative Talent ที่จะผลักดันนวัตกรรมและ Transformation ในองค์กร⁣⁣
⁣⁣

นอกจากนี้งานวิจัยได้ระบุ Best Practice ของการสร้าง Culture of Innovation ในทั้ง 4 มิติด้วย และทาง A Cup of Culture ก็ไม่รอช้าที่จะรวบรวมทั้ง Best Practices และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมแนวทางเหล่านี้ มาให้แก่คุณผู้อ่านทุกท่าน ดังนี้ :⁣⁣
⁣⁣

================⁣⁣


1. Technology: Digital Transformation ขององค์กร ควรตั้งเป้าหมายให้เทคโนโลยีดังกล่าวเข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ยืดหยุ่น และคล่องตัว (simplification, flexibility, agility) โดยไม่ละทิ้งการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลอย่างใกล้ชิด 👉 วิธีสร้าง Digital Culture:
⁣⁣

2. Process: ออกแบบกระบวนการและ KPI ที่ผลักดันและ Empower ให้คนในองค์กรพร้อม Innovate โดยมีความ Customer Centric เป็นรากฐาน และกระบวนการ Feedback Loop จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมขององค์กร 👉 วิธีสร้างวัฒนธรรมอย่าง Customer Centric:
⁣⁣

3. Data: ใช้ประโยชน์จาก Data ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการพัฒนาวิธีการเก็บ Insight จากลูกค้า สร้างคลังข้อมูลที่ทุกคนในองค์กรเข้าถึงได้ และผลักดันวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 👉 วิธีสร้างวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ⁣⁣
⁣⁣

4. People: เทคโนโลยี กระบวนการ และข้อมูลทั้งหมดนี้ จะไม่มีประโยชน์ หากเหล่า “คน” ไม่สามารถสร้างคุณค่าจากสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น องค์กรควรลงทุนในการ Upskill และ Reskill คนในองค์กร รวมไปถึงสร้างรางวัลและ Incentive อื่นๆ เพื่อสร้างเสริมและปลดล็อกความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างทั่วถึง 👉 วิธีผลักดัน L&D ในวันที่งบประมาณมีจำกัด:
⁣⁣
⁣⁣
ทั้งนี้ทั้งนั้น ก่อนที่จะผลักดัน Technology, Process, Data, และ People เพื่อสร้าง Culture of Innovation อย่าลืมรีเช็คด้วยว่า จุดประสงค์ของการสร้าง Innovation ขององค์กรคืออะไร เพื่อแก้ปัญหา หรือก้าวข้าม Challenge อะไร เพื่อกำหนดทิศทางของการสร้างความสามารถในการ Innovate อย่างมีจุดหมาย ตอบโจทย์ และยั่งยืน⁣⁣
⁣⁣

⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
corporate culture⁣⁣
culture⁣⁣

.
.
>>>>


.
.
>>>
⁣⁣
แหล่งที่มาของข้อมูล:⁣⁣
https://news.microsoft.com/apac/2020/09/10/a-culture-of-innovation-fuels-business-resilience-and-economic-recovery/ ⁣⁣
https://www.blendhub.com/innovation-culture-people-process/⁣⁣

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search