Culture of Innovation Framework: 4 มิติ สู่ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

Innovation และ Innovative Organization เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลังมาแรงในทุกองค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบของของสถานการณ์ COVID-19 แต่คำถามที่น่าหาคำตอบคือ “เราจะเริ่มสร้าง Innovative Organization อย่างไรดี ?”⁣⁣
⁣⁣

Microsoft ได้จับมือกับ International Data Corporation Asia Pacific เพื่อวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยงานวิจัยนี้ ได้สำรวจผู้นำองค์กรกว่า 3,312 คนใน Asia Pacific และค้นพบว่า ผู้นำองค์กรกว่า 74% มองว่าความสามารถในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่จะชี้วัดความสามารถในการฟื้นตัวขององค์กร⁣⁣
⁣⁣

และแน่นอนว่าวัฒนธรรมขององค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการสร้าง Innovation อีกด้วย⁣⁣
⁣⁣

งานวิจัยนี้ได้พัฒนา Culture of Innovation Framework เพื่อวัดความสามารถในการ Innovate ขององค์กร ซึ่ง Framework นี้ ได้นำเสนอองค์ประกอบในการสร้าง Culture of Innovation 4 มิติ ด้วยกัน ได้แก่:⁣⁣
• Technology: เทคโนโลยีและเครื่องมือที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม⁣⁣
• Process: การสร้างระบบและโครงสร้างในการเก็บ เลือก และบ่มเพาะไอเดีย ที่ตอบโจทย์องค์กร⁣⁣
• Data: คลังข้อมูลที่สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจภายในและภายนอกองค์กร⁣⁣
• People: บ่มเพาะ Innovative Talent ที่จะผลักดันนวัตกรรมและ Transformation ในองค์กร⁣⁣
⁣⁣

นอกจากนี้งานวิจัยได้ระบุ Best Practice ของการสร้าง Culture of Innovation ในทั้ง 4 มิติด้วย และทาง A Cup of Culture ก็ไม่รอช้าที่จะรวบรวมทั้ง Best Practices และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมแนวทางเหล่านี้ มาให้แก่คุณผู้อ่านทุกท่าน ดังนี้ :⁣⁣
⁣⁣

================⁣⁣


1. Technology: Digital Transformation ขององค์กร ควรตั้งเป้าหมายให้เทคโนโลยีดังกล่าวเข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ยืดหยุ่น และคล่องตัว (simplification, flexibility, agility) โดยไม่ละทิ้งการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลอย่างใกล้ชิด 👉 วิธีสร้าง Digital Culture:
⁣⁣

2. Process: ออกแบบกระบวนการและ KPI ที่ผลักดันและ Empower ให้คนในองค์กรพร้อม Innovate โดยมีความ Customer Centric เป็นรากฐาน และกระบวนการ Feedback Loop จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมขององค์กร 👉 วิธีสร้างวัฒนธรรมอย่าง Customer Centric:
⁣⁣

3. Data: ใช้ประโยชน์จาก Data ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการพัฒนาวิธีการเก็บ Insight จากลูกค้า สร้างคลังข้อมูลที่ทุกคนในองค์กรเข้าถึงได้ และผลักดันวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 👉 วิธีสร้างวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ⁣⁣
⁣⁣

4. People: เทคโนโลยี กระบวนการ และข้อมูลทั้งหมดนี้ จะไม่มีประโยชน์ หากเหล่า “คน” ไม่สามารถสร้างคุณค่าจากสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น องค์กรควรลงทุนในการ Upskill และ Reskill คนในองค์กร รวมไปถึงสร้างรางวัลและ Incentive อื่นๆ เพื่อสร้างเสริมและปลดล็อกความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างทั่วถึง 👉 วิธีผลักดัน L&D ในวันที่งบประมาณมีจำกัด:
⁣⁣
⁣⁣
ทั้งนี้ทั้งนั้น ก่อนที่จะผลักดัน Technology, Process, Data, และ People เพื่อสร้าง Culture of Innovation อย่าลืมรีเช็คด้วยว่า จุดประสงค์ของการสร้าง Innovation ขององค์กรคืออะไร เพื่อแก้ปัญหา หรือก้าวข้าม Challenge อะไร เพื่อกำหนดทิศทางของการสร้างความสามารถในการ Innovate อย่างมีจุดหมาย ตอบโจทย์ และยั่งยืน⁣⁣
⁣⁣

⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
corporate culture⁣⁣
culture⁣⁣

.
.
>>>>


.
.
>>>
⁣⁣
แหล่งที่มาของข้อมูล:⁣⁣
https://news.microsoft.com/apac/2020/09/10/a-culture-of-innovation-fuels-business-resilience-and-economic-recovery/ ⁣⁣
https://www.blendhub.com/innovation-culture-people-process/⁣⁣

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.