เตรียมพบกับบทเรียนว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เราจะหยิบยกมาแบ่งปันให้กับทุกท่านในเร็ว ๆ นี้

EP512 Model Coach Care บทบาทของผู้นำเพื่อวัฒนธรรมองค์กรสู่อนาคต

Model: Show me, Coach: Shape me และ Care: Share me คือ 3 บทบาทหลักสำหรับผู้นำหรือหัวหน้างานในโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมใหม่ การเป็นต้นแบบที่ดีทำให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา และเกิดการเรียนรู้ทำตาม การสอน แนะนำชี้แนว เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดและมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ การเข้าใจ เข้าถึงและแก้ไขจุดบกพร่อง ช่วยให้องค์กร พนักงานและวัฒนธรรม เปลี่ยนถ่ายไปสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการ ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ ด้วยบทบาทที่ขับเคลื่อนโดย “ผู้นำหรือหัวหน้างาน” ของเรา A Cup of Culture———– #วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#organizationalculture..

Read More »

EP3 เลือกคำถามที่ใช่ อัพสกิลง่าย ๆ ได้ทุกวัน

“เพราะผลลัพธ์ที่ดีมาจากคำถามที่ดี ” วิธีการหนึ่งที่ง่ายมาก ๆ ในการพัฒนาทักษะที่ไม่ใช่แค่สำหรับการทำงาน แต่รวมถึงการใช้ชีวิตในทุก ๆ วันนั่นก็คือ #การตั้งคำถาม นั่นเอง การตั้งคำถามเป็นทักษะที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดทักษะหนึ่ง แต่เชื่อมั้ยว่าวิธีการตั้งคำถามที่แตกต่างกันก็ได้ผลลัพธ์ต่างกัน มาเจาะลึกถึงพลังของการตั้งคำถาม และเลือกใช้คำถามที่ใช่เพื่อ upskill เพื่อการเรียนรู้และเติบโตในทุก ๆ วันไปด้วยกันค่ะ Soft Skills Whisperer———–ทักษะการทำงานในอนาคตsoftskillsfutureskills..

Read More »

EP511 ไม่รู้จะเริ่มต้นคุยยังไง! นี่คือ 20 บทสนทนาที่ช่วยคุณได้

อ้างอิงข้อมูลจากการเปิดเผยโดยคุณ Jordan Hart และคุณ Aaron McDade พบว่าวลีหรือข้อความที่ถูกค้นหาผ่านเว็บไซต์ Google.com ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงสองสามปีนี้ คือ คำค้นหาที่ว่า “คุยอะไรดีในที่ทำงาน” “บทสนทนาสำหรับเริ่มต้นคุย” หรือ “บทสนทนาที่ไม่ชวนให้เกิดความอึดอัด” ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Reddit.com ที่พบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นพนักงานออฟฟิศมาตั้งกระทู้ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »

EP510 Storytelling หัวใจของความเชื่อมั่นสู่วัฒนธรรมใหม่

ความล้มเหลวในการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์ สาเหตุหลักประการหนึ่ง คือ การละเลยความสำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวของเส้นทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคคลากรของเรา มาใช้ประโยชน์จาก Story Telling เพื่อให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จในการนำพาองค์กรไปสู่จุดหมายที่ต้องการ A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »

EP2 เทคนิคสร้างวินัยในตัวเองแบบง่าย ๆ

Self -Discipline หรือ วินัยในตัวเอง คือ ความสามารถในการลงมือทำสิ่งที่ไม่อยากทำได้ นี่คือหนึ่งในทักษะสำคัญของคนที่ Productive ทั่วโลก คำถามคือต้องทำอย่างไรเราถึงจะมีวินัยในตัวเอง Ep นี้ขอนำทฤษฎีจากนักจิตวิทยาระดับโลกที่ผมและผู้คนหลายร้อยคนนำไปใช้จนสามารถสร้างวินัยในตัวเองสำเร็จขึ้นมาได้ แม้ก่อนหน้านี้จะไม่เคยมีวินัยในเรื่องนั้น ๆ มาก่อนเลยก็ตาม นี่คือเทคนิคสำคัญที่คนซึ่งอยากสร้างวินัยในตัวเองไม่ควรพลาด Soft Skills Whisperer————-ทักษะการทำงานในอนาคตsoftskillsfutureskills..

Read More »

EP509 4 เรื่องที่ต้องช่วยกันระวังตอนประชุม

การประชุมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนขยาด การประชุมที่ไม่ได้เรื่องส่งผลเสียกับการทำงาน และความเป็นทีมต่อทั้งระบบ แต่การประชุมก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นวันนี้เราลองดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้การประชุมมันเป็นเรื่องน่าขยาดนัก และทีมจะรับมือมันได้อย่างไร? A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »

EP508 สร้างอัตลักษณ์ขององค์กรเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมที่ต้องการ

การผลักดันความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมผ่านการสร้างอัตลักษณ์ หรือ รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbol) จะช่วยย้ำเน้นตัวตน ทิศทางและความต้องการที่เรากำลังมุ่งหน้าไป เป็นตัวช่วยในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผลักดันให้เกิดการทำซ้ำจนกลายเป็น DNA ของพฤติกรรมที่ต้องการ และสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในองค์กร ที่ไม่ควรมองข้าม A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »

EP1 วิธีเช็คสภาวะ Burnout

Burnout หรือ สภาวะหมดไฟเป็นหนึ่งคำที่คนทำงานยุคใหม่พูดถึงกันบ่อยมาก จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณ Brunout จริงๆ หรือ แค่เหนื่อยกายเหนื่อยใจชั่วคราว เรามีแบบประเมินที่คุณสามารถทำได้ง่าย ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาทีเพื่อทำความเข้าใจตัวเอง ต่อยอดสู่การเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของสภาวะ Burnout ซึ่งจะนำไปสู่การหาวิธีแก้ไขให้คุณหลุดพ้นจากสภาวะ Burnout รวมไปถึงป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะนี้ขึ้นอีกในอนาคตด้วย Soft Skills Whisperer________________ทักษะการทำงานในอนาคตsoftskillsfutureskills..

Read More »

EP507 วัฒนธรรมองค์กรจะไม่เกิดหากขาดสิ่งนี้

ในโลกยุคดิจิตัลที่มีการติดต่อกันแทบจะตลอดเวลา มันไม่มีองค์ประกอบไหนที่สำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็น่าแปลกใจที่ธุรกิจจำนวนมากประสบปัญหาพื้นฐานนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และขาดขวัญกำลังใจ จากความเครียดเงียบ ๆ ของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมักถูกมองข้าม อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวัฒนธรรม การเติบโต และความสำเร็จโดยรวมขององค์กร A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »

EP506 อยากได้วัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่ามองข้าม “กฎกติกามารยาท”

ความล้มเหลวของหลายองค์กรในการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นจริงและยั่งยืน เกิดจากการมองข้ามความสำคัญของการสร้างกระบวนการ ระบบ วิธีการที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่ต้อง และนั่นทำให้ วัฒนธรรม กลายเป็นเพียง สิ่งที่ติดอยู่บนฝาผนังขององค์กร แบบไม่มีความหมาย A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »

EP505 ทำไมอนาคตของ AI ถึงส่งผลต่ออนาคตการทำงานของเรา!?

ในช่วง 1-3 ปีให้หลังมานี้ เทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ช่วยส่วนตัวแบบดิจิทัลไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้อัจฉริยะต่างๆ รวมทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี AI ก็เข้ามามีบทบาทในหลายด้าน เช่น ด้านการบริการลูกค้า ด้านการขนส่งสินค้า ด้านการตลาด รวมไปถึงด้านการจ้างงาน เป็นต้น …ทำให้คนหลายคนเริ่มรู้สึกกังวลว่า เทคโนโลยี AI กำลังจะเข้ามาแทนที่งานของเราแล้วใช่ไหม? A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »

EP504 ทำไงดีกับพนักงานขี้เกียจ

ช่วงนี้หลายที่อาจจะพูดถึงพนักงานรุ่นใหม่ว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นกับงาน หรืออาจจะถึงกับใช้คำว่าขี้เกียจกันไป ซึ่งสิ่งที่เราต้องยอมรับกันในตอนนี้คือพนักงานในปัจจุบันมีความทะเยอทะยานที่ลดลงกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะหลังยุคโควิด วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงสาเหตุ และวิธีรับมือกับเรื่องนี้กัน A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »

EP503 พฤติกรรมที่ใช่ ช่วยสร้างองค์กรที่ใช่

พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรม การกำหนดพฤติกรรมที่ใช่อย่างครอบคลุมและเหมาะสม รวมทั้งมีการผลักดัน ส่งเสริม ย้ำเน้นให้พฤติกรรมที่ต้องการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการสร้างและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »

EP502 ปรับมุมมองเกี่ยวกับคน GenZ ในที่ทำงาน

กระแสเรื่องช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) ดูจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในปัจจุบัน คำถามที่น่าสนใจคือ “ทำไมคนต่างวัยถึงคิดต่างกัน? บทสัมภาษณ์ของคุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “ช่องว่างระหว่างวัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความแตกต่างของอายุเป็นหลัก แต่เป็นเรื่องของ Pre-perception ของคนนั้นว่ามีมากน้อยแค่ไหนต่างหาก” … A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »

EP501 วัฒนธรรมองค์กรดีกับแย่ดูกันที่ตรงไหน

วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่สามารถดึงมาได้ทั้งข้อดี และข้อเสียของพนักงานเรา วัฒนธรรมองค์กรที่ดีช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ productivity ในขณะที่ Culture แย่ ๆ ทำลายขวัญกำลังใจ ส่งเสริมการลาออก และการละเลยงาน ทั้งหมดนี้เรารู้กันอยู่แล้ว แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีแตกต่างจากที่แย่ ? วันนี้เราจะมาดูกันให้ชัดไปเลย A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »