ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สิ่งที่ควรพิจารณาที่สำคัญอย่างหนึ่ง ก็คือหลักการในการสรรหาคน Culture Fit เป็นกระบวนการในการสรรหาคนที่มุ่งเน้นไปที่คนที่ไปด้วยกันได้กับวัฒนธรรมองค์กรของเรา ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่องค์กรที่เน้นเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใช้เป็นกรอบในการสรรหา ส่วน Culture Add เป็นมุมมองที่ต่างกัน โดยถ้าเราเอาคนที่คิดเหมือนกัน มุมมองเหมือนกัน มาอยู่ด้วยกัน องค์กรก็ไม่น่าจะมีอะไรใหม่ ฉะนั้นใน Ep. นี้ จะแชร์ไอเดียความแตกต่างระหว่าง Culture Fit และ Culture Add ว่าทำไมทั้งสองสิ่งนี้ถึงมีความสำคัญสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn