ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ก็ต้องมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการที่คนไม่เห็นด้วยต่อการเปลี่ยนแปลงจะมีผลอย่างไร แน่นอนว่าทำให้การเปลี่ยบนแปลงล่าช้า แล้วยิ่งถ้าคนที่ไม่เห็นด้วยเป็นคนเสียงดัง เป็น Influencer ที่สามารถโน้มน้าวคนในองค์กรได้ด้วย โอกาสที่การเปลี่ยนแปลงจะประสบความสำเร็จก็จะค่อนข้างยาก ฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าสาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง หลักๆ มาจากอะไรบ้าง และเราจะสามารถบริหารจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn