เวลามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในองค์กรเกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินเสียงบ่น หรืออาจจะได้เสียงตอบรับในเชิงบวกบ้าง ซึ่งในความเป็นจริงจะมีการแบ่งการตอบสนองของคนเป็นกลุ่มต่างๆ ใน Ep. นี้เราจะมาพูดถึงคนกลุ่มต่างๆ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน ผ่านโมเดลที่ทำการแบ่งกลุ่มคนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยี เอามาปรับใช้ในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn