ในการบริหารโปรเจคต่างๆ หัวใจสำคัญส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคน How to manage the people side of change? เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากทุกอย่างดีหมด แต่ถ้าคนไม่เข้าใจ ไม่เข้าร่วม ก็ไม่มีประโยชน์อะไร โครงการก็ไม่บรรลุเป้าหมาย หรือบรรลุเป้าหมายแต่ต้องใช้ทรัพยากรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา พอใช้เวลายืดยาว เงินทองก็ใช้ไปมากมายเช่นเดียวกัน โอกาสที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากโปรเจคอย่างทันเวลาก็น้อยลง ใน Ep. นี้จึงจะมาเล่าถึงโมเดลการบริหารความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลก และถูกใช้ในโครงการสำคัญมาแล้วทั่วโลก เราเรียกว่า ADKAR Model

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn