คนที่เป็นทูตวัฒนธรรมองค์กร ก็คือทุกคนในองค์กร เพราะทุกคนมีหน้าที่ไปสัมผัสกับคนภายนอก ซึ่งคนภายนอกจะมองว่าองค์กรของเราเป็นอย่างไรนั้น ก็มาจากการได้สัมผัสคนภายในองค์กรนั่นเอง แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทของผู้บริหารในฐานะที่เป็น Culture Ambassador เพราะการที่ผู้บริหารได้ไปสัมผัสกับคนภายนอกองค์กร มักจะเป็นเรื่องทางการ เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบทั้งในและนอกองค์กร

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn