คนที่เป็นทูตวัฒนธรรมองค์กร ก็คือทุกคนในองค์กร เพราะทุกคนมีหน้าที่ไปสัมผัสกับคนภายนอก ซึ่งคนภายนอกจะมองว่าองค์กรของเราเป็นอย่างไรนั้น ก็มาจากการได้สัมผัสคนภายในองค์กรนั่นเอง แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทของผู้บริหารในฐานะที่เป็น Culture Ambassador เพราะการที่ผู้บริหารได้ไปสัมผัสกับคนภายนอกองค์กร มักจะเป็นเรื่องทางการ เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบทั้งในและนอกองค์กร

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search