องค์กรผู้สร้างความบันเทิง อันเป็นที่รักของใครหลายๆ คน มีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนจากภายในสู่ภายนอกอย่างเห็นได้ชัด ผ่าน Core Values 4 ตัว ที่สร้างคุณค่าให้กับพนักงานและผลงานที่ออกมา

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture

.

.

.

https://www.youtube.com/watch?v=5DxzZ8VE1_s
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn