หัวใจสำคัญของธุรกิจส่วนใหญ่ คือ ลูกค้า การที่จะดูแลลูกค้าอย่างดี การเอาใจใส่ ต่อความพึงพอใจของลูกค้า จึงเป็นเรื่องที่ถูกพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งความท้าทายสำคัญในปัจจุบัน คือ ความคาดหวังของลูกค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการลูกค้า มักจะฝังเรื่อง Customer Centric เข้าไปในวัฒนธรรมองค์กร

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn