Just-do-it สโลแกนที่อยู่ในความทรงจำของคนทั่วโลก แต่ไม่ได้เพียงแค่สร้างการจดจำให้ลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่มีความหมายมากต่อคนในองค์กร เพราะสะท้อนความเป็น Innovation Culture ของ Nike

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn