Category: Culture Crush

podcast

Culture Crush Ep.83 I ทำไม CEO ไม่จริงจังเรื่องวัฒนธรรมองค์กร

เวลาที่เราพูดถึงเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลย ก็คือ “ผู้นำในองค์กร” ซึ่งก็คือผู้นำสูงสุดขององค์กรเช่น CEO หรือ MD “หากผู้นำองค์กรไม่ขยับ ไม่เห็นคุณค่า

Read More »
Culture Crush

Culture Crush Ep.73 I อย่าปล่อยให้องค์กรพังด้วย Micromanagement

Micromanagement คำนี้เป็นลบมากกว่าบวก และยิ่งเป็นประเด็นมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สะท้อนความไม่ไว้วางใจในการทำงานของหัวหน้างานกับลูกน้อง ผ่านการควบคุมและลงรายละเอียดยิบย่อย (มากเกินความจำเป็น) ซึ่งการจัดการเรื่องนี้งในบริบทของ Culcure Crush เราจะพูดถึงการใช้วัฒนธรรมองค์กรในการแก้ปัญหา

Read More »

Culture Crush Ep.72 I สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสืบทอดกิจการ

การสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น โอกาสประสบความสำเร็จมีแค่ 30% ซึ่งเรามักได้ยินบ่อยๆว่าการรักษาความสำเร็จยากกว่าการสร้างความสำเร็จใหม่ๆ เพราะมีความคาดหวัง มีการต่อยอดจากของเดิมที่ทำได้ดีอยู่แล้ว แล้วเราจะทำอย่างไรให้ที่จะทำให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะมีส่วนทำให้การสืบทอดธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี Key takeaways:

Read More »
Culture Crush

Culture Crush Ep.71 ❘ พวกเขาลาออกจากวัฒนธรรมองค์กร

“การลาออก” ไม่ว่าจะจากกันด้วยดีหรือไม่ดีล้วนไม่มีองค์กรไหนอยากให้เกิดขึ้น เนื่องจากนำมาซึ่งผลลัพธ์เชิงลบมากกว่าบวก แต่ในเมื่อการลาออกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเก็บบันทึกสถิติของการลาออกไว้ก็อาจเป็นข้อมูลที่ช่วยให้กับองค์กรเรื่องของการวางแผนต่อได้ เรื่องราวของพอดแคสต์ในวันนี้ เราได้รวบรวมสถิติการลาออกและเหตุผลของการลาออกจากข้อมูลขององค์กรชั้นนำทั่วโลก Key takeaways: 1)

Read More »
Culture Crush

Culture Crush Ep.70 ❘ 7 กับดักการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นงานชิ้นใหญ่เทียบเท่าการวางแผนกลยุทธ์หรือการออกแบบค่านิยมองค์กร แต่สิ่งที่พบคือ หลายองค์กรไม่ได้ให้น้ำหนักกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเท่าที่ควร ทำให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปไม่ถึงฝั่งฝัน และนี่คือ 7 กับดักของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร Key takeaways: 1)

Read More »

Culture Crush Ep.69 I ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมองค์กร part 2

ความเป็นมาของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในยุคเริ่มเต้น จะเห็นได้ว่าว่าเกิดจากความคาดหวังจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการจ้างคนมาทำงาน เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มรู้แล้วว่าการทำงานกับคนต้องเข้าใจเรื่องแรงจูงใจ และจิตวิทยา Ep. นี้จะมาเล่าต่อถึงว่าวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นเมื่อใด และมีเส้นทางอย่างไรกว่าจะมาจนถึงทุกวันนี้ Key takeaways: 1)

Read More »

Culture Crush Ep.68 I ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมองค์กร part 1

กว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่องค์กรทั่วโลกใช้เป็นส่วนสำคัญ เป็นเหมือนจังหวะหัวใจขององค์กรในการส่งเสริมธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมาย และผูกพันธ์คนในองค์กรไว้ด้วยกัน ใน Ep. นี้จะมาเล่าถึงยุคเรื่มต้นฉบับย่อ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร มีเส้นทางอย่างไรกว่าจะมาจนถึงทุกวันนี้ Key

Read More »

10 Core Values ยอดฮิตขององค์กรชั้นนำ I Culture Crush Ep.67

เวลาเราพูดถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร พื้นฐานสำคัญที่เป็น Framework ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ก็คือ Core Value ค่านิยมหลัก เป็นสิ่งที่คนในองค์กรให้ความสำคัญ และหลายๆ

Read More »

บทบาทและแรงจูงใจ Change Agent I Culture Crush Ep.66

ในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขององค์กร กลุ่ม Change Agent ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง แล้วเราจะดูแลหรือบริหารจัดการกับกลุ่มนี้ได้อย่างไร Ep.นี้จะมาต่อในเรื่องของบทบาท และการสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่ม Change Agent

Read More »

Change Agent ที่ใช่ สรรหาอย่างไรดี I Culture Crush Ep.65

ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรไม่สามารถทำได้โดยกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง แต่ต้องมีคนหลายกลุ่มมาช่วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ กลุ่ม Change Agent การใช้กลไกของ Change Agent

Read More »
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.