Uncategorized @th

Ep26 สื่อสารวัฒนธรรมองค์กรด้วย Storytelling

ผู้นำหลายคนพบปัญหาว่า “เมื่อพูดอธิบายกับพนักงานไปแล้ว ให้เหตุผลต่าง ๆ แล้ว ไม่เห็นพนักงานจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ยังคงนิ่งเฉยเหมือนเดิม” หรือว่าแท้จริงแล้ว….ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวพนักงาน แต่อาจอยู่ที่…เทคนิคการพูดของตัวผู้นำเองหรือเปล่า? เพราะ “บางครั้งเหตุผลอย่างเดียวไม่เพียงพอ มันต้องมีการสร้างอารมณ์ร่วมขึ้นมาด้วย”