Uncategorized @th

EP169 สภาพแวดล้อมในองค์กร ส่งเสริมหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่คาดหวัง

การสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม นอก …

EP169 สภาพแวดล้อมในองค์กร ส่งเสริมหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่คาดหวัง Read More »