Category: A Cup of Culture

A Cup of Culture

สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพในองค์กร ❘ A Cup of Culture Ep.605

การพัฒนาคุณภาพการทำงานในองค์กร ทำอย่างไรจึงจะฝังอยู่ในองค์กรได้อย่างยั่งยืนมาฟังแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร ❇️ Key Takeaways: A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรcorporatecultureorganizationalculture..

Read More »
A Cup of Culture

7 รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริม OKR ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ❘ A Cup of Culture Ep.603

หลายองค์กรนำ OKR (Objectives and Key Results) หรือ ระบบการบริหารงานที่เน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและผลสัมฤทธิ์สำคัญมาปรับใช้ แต่หลังจากที่ปรับใช้ไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่า… เหมือนมันจะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้

Read More »
A Cup of Culture

หัวหน้างานกับการบริหารข้อโต้แย้งของทีมงาน ❘ A Cup of Culture Ep.601⁣

“ทักษะการบริหารข้อโต้แย้ง” ของหัวหน้างาน เริ่มเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญสำหรับการบริหารองค์กรยุคใหม่ เพื่อให้สามารถนำพาทีมงานและองค์กรไปสู่จุดหมายเดียวกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือทั้งภายในและระหว่างทีมงาน แต่การจัดการกับข้อโต้แย้ง การสร้างความเข้าใจ และการหาข้อสรุปไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป และไม่ใช่เรื่องที่หัวหน้างานหลายคนรู้สึก “สบายใจหรือมั่นใจ”

Read More »
A Cup of Culture

5 คำถามช่วยองค์กรเติบโตแบบไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลัง ❘ A Cup of Culture Ep.600

การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน (Human Sustainability) ไม่เพียงแต่เพิ่ม well being ของพนักงานเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนผลการดำเนินงานทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นด้วย เมื่อพนักงานรู้สึกมีสุขภาพดี มีความผูกพันกับองค์กร

Read More »
A Cup of Culture

Learning Culture องค์กรแห่งความยั่งยืน ❘ A Cup of Culture Ep.599

“Learning Agility” คือคีย์สำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความอยู่รอดและยั่งยืน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายองค์กรประสบปัญหาทีมงานขาดพลังงาน ไม่กระตือรือร้น ไม่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนา ในขณะที่ทีมงานที่เราเรียกว่า Talent กำลังเรียกร้องมองหาองค์กรที่ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในแต่ละวัน คำถามคือ

Read More »
A Cup of Culture

10 องค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของพนักงาน ❘ A Cup of Culture Ep.598

คำถามที่น่าสนใจคือ อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานคนหนึ่งรู้สึกอยากเดินหน้าไปต่อกับองค์กร และอยากพัฒนาตัวเองให้เติบโตเพิ่มมากขึ้น? ข้อมูลจากการศึกษาของ Evans Consulting บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการสร้างกลยุทธ์องค์กร ได้ทำการเก็บข้อมูลและวัดประเมินผลองค์กรชั้นนำต่างๆ และพบองค์ประกอบสำคัญ 10

Read More »
A Cup of Culture

AI เพื่อนคู่ใจกับการทำแผนกลยุทธ์ ❘ A Cup of Culture Ep.597

Strategic Plan คือ แผนทีนำทางสู่ความสำเร็จ ใช้ขับเคลื่อนองค์กรและทีมงานไปสู้เป้าหมาย แต่การจะปั้นแผนให้ออกมาได้ในแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งในมิติของความสร้างสรรค์ มิติของข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในการกลั่นกรอง คัดเลือกและตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งเวลา

Read More »
A Cup of Culture

เสริมสร้าง Well-being ด้วยตัวเองผ่านการพัฒนา EQ ❘ A Cup of Culture Ep.596

ภายใต้สภาวะการทำงานที่กดดัน ทั้งจากงานและจากสภาพแวดล้อมในการทำงานย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตของคนทำงานวันนี้เรามาฟังเทคนิคการเสริมสร้าง EQ ของคนทำงาน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสวมเสื้อเกราะให้บุคลากร พร้อมเผชิญต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในทุกๆ วัน Key Takeaways:1. แนวทางการเสริมสร้าง EQ เริ่มต้นจากการฝึกตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์2.

Read More »
A Cup of Culture

AI กับบทบาท Talent Scout ของเรา ❘ A Cup of Culture Ep.595

ในยุคที่ “คนที่ใช่” หายากยิ่งกว่าทองคำ “การค้นหา การคัดเลือก และการนำคนดีคนเก่งเข้าสู่องค์กรจึงเป็นพันธกิจหลัก” ของเหล่าผู้นำ หัวหน้างาน และคนในสายงาน HR

Read More »
A Cup of Culture

การมอบหมายงาน VS. การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ❘ A Cup of Culture Ep.594

เวลาเราพูดถึงคำว่า “มอบหมายงาน” เรามักนึกถึงภาพของการสั่งงานกับคนหนึ่งๆ แล้วให้กรอบเวลาในการทำงานนั้นให้เสร็จ… ลองนึกภาพ จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถทำให้การมอบหมายงานไม่ใช่แค่เพียงแค่การสั่งงาน แต่ช่วยพัฒนาทักษะหรือเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานด้วย สร้างแรงจูงใจภายในตัวบุคคลได้ด้วย และยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจ วันนี้มีสองคำที่บทความนี้มุ่งโฟกัสคือ

Read More »
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search