Category: HR Guide

หนึ่งในความท้าทายสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะคือการรักษาระดับความรู้และความชำนาญที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ในระยะยาว แม้ว่าผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างดีในเวิร์คช็อป และยังคงอินต่อเนื่องหลังจากนั้นระยะหนึ่ง แต่หากขาดการทบทวนและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ความรู้และทักษะเหล่านั้นก็จะค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา ปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ด้วย “กราฟการลืม”

การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยในระดับเคมีชีวภาพของสมอง ซึ่งฮอร์โมนและสารสื่อประสาทต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมและส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ชนิดที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักถึง⁣⁣⁣⁣ โดยเฉพาะฮอร์โมนโดปามีน (Dopamine) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทหลักในการเสริมแรงและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และในบทความนี้เราจะพาคุณไปล้วงความลับของการใช้โดปามีนเพื่อเสริมแรงการเรียนรู้⁣⁣⁣⁣โดปามีนเป็นหนึ่งในสารสื่อประสาทที่สำคัญที่สุดในสมองของมนุษย์

“ความผูกพันในองค์กรของพนักงานสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ (Productivity) ในองค์กร” ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานขึ้น และความสำเร็จโดยรวมของบริษัท คำถามที่ตามมาก็คือ “การสำรวจความผูกพันในองค์กรของพนักงาน หรือ

การสำรวจความผูกพันในองค์กรของพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey ที่มีประสิทธิภาพควรสำรวจมิติต่างๆ ของประสบการณ์ของพนักงานภายในองค์กร การครอบคลุมมิติที่หลากหลายจะทำให้คุณเข้าใจอย่างรอบด้านว่าอะไรเป็นแรงผลักดันความผูกพัน

การผสมผสานประเภทของคำถามที่หลากหลายในแบบสำรวจความผูกพันในองค์กรของพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey ไม่เพียงทำให้กระบวนการมีความน่าสนใจสำหรับผู้ตอบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถรวบรวมชนิดของข้อมูลได้หลากหลาย –

Nudge Theory หรือ ‘การสะกิด’ เป็นเทคนิคที่ซึ่งไม่ต้องใช้การบังคับฝืนใจผู้เข้าอบรมแต่อย่างใด เป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์

มีความเข้าใจผิดประการหนึ่งที่พบได้บ่อยในโลกของการฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร นั่นคือความเชื่อที่ว่า…ยิ่งกิจกรรมที่อยู่ในการฝึกอบรมมี ‘ความสนุกสนาน’ มากเท่าใด ผู้คนก็จะยิ่งเรียนรู้ เข้าใจ จดจำและพัฒนาตัวเองในทักษะที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น ⁣⁣⁣⁣⁣⁣นี่คือเหตุผลสำคัญที่ผู้จัดและผู้เข้าอบรมจำนวนมากปรารถนาให้การฝึกอบรมมีความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ

Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search