Case Study: บทเรียนจาก 141 องค์กร Remote Work พันธ์แท้

ในช่วง Reopen ที่ใครๆ ก็เริ่มกลับไปทำงานที่ Office กันแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กรที่เลือกใช้ Work From Home เป็นทางออกในช่วงที่ Covid-19 อาละวาดหนักก็คือ แนวคิดของการใช้การทำงานแบบไม่ต้องมาออฟฟิศเป็นการถาวร แม้จะไม่ได้ทำแบบ 100% แต่เกือบทุกองค์กรจะมอง work from home เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับพนักงานบางกลุ่ม ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น สำหรับงานที่ทำที่บ้านได้โดยให้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกัน หรือสำหรับคนที่มีความจำเป็น เช่น การดูแลลูกหรือพ่อแม่
.
.

แต่ความจริงที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ มีองค์กรมากมายในโลกที่ใช้ Remote Work เป็นนโยบายหลักขององค์กรมาตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบัน เว็บไซด์ remote.co เป็นแหล่งรวบรวมแง่มุมที่น่าสนใจขององค์กรรุ่นพี่ Remote Work 141 แห่ง และพนักงาน remote work รวมกันกว่า 125,000 คน (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น tech company และ startup โดยหลายองค์กรใช้ remote work แบบ100%) เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับองค์กรที่กำลังตัดสินใจใช้ Remote Work เป็นแนวนโยบาย
.
.

วันนี้ A Cup of Culture จึงอยากนำแง่มุมที่น่าสนใจบางด้านมาเล่าสู่กันฟัง
.
.

ทำไมเลือก Remote Work    

.
คำตอบส่วนใหญ่คือ Remote Work สนับสนุน business model ได้อย่างดี เช่น การกระจายตัวของพนักงานที่มีอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทั่วโลก บ้างก็เป็นธุรกิจที่ต้องการ skillset ที่ niche มากๆ ซึ่งคนเหล่านั้นจะกระจายมากกว่ากระจุกตัว การมี office จึงไม่ใช่คำตอบ หลายองค์กรยืนยันว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้าง Productivity แบบให้ทุกคนแฮปปี้ด้วย พนักงานมีเวลาให้กับครอบครัวได้เต็มที่โดยไม่ส่งผลลบต่อผลงาน
.
.

American Express ซึ่งมีพนักงาน remote work มากมายเผยว่าเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเหล่า talent ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกโดยไม่จำเป็นต้องกระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง องค์กรอย่าง Answer Connect ให้เหตุผลสำคัญ คือ เรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนไปสู่สิ่งแวดล้อมเพราะลดการเดินทาง โดยฟังก์ชั่นงานที่เหมาะสมกับ remote work ได้แก่ programmer, customer service ที่ต้องดูแลลูกค้าในพื้นที่ของตน บางแห่งก็งาน HR ที่ต้องทำงานเชิงรุกในการสรรหาคนเก่งในแต่ละพื้นที่
.
.

การบริหารงานแบบ Remotely

.
เมื่อตัวไกลกันการบริหารย่อมต้องแตกต่างไปจากรูปแบบปกติ องค์กร remote work ส่วนใหญ่ ใช้การประชุมอย่างสม่ำเสมอ (บ้างก็ใช้การประชุมสั้นๆแต่ทำทุกวัน) เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามงานให้สอดประสานกัน การเคารพความเป็นส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องที่ต่างยึดถือเป็นสำคัญโดยเน้นให้ติดต่อได้เฉพาะในช่วงเวลางานเป็นหลัก Envato มองว่าหัวใจของRemote Work คือเรื่อง Trust และ Flexibility ที่มีให้กับพนักงานในการเลือกรูปแบบและเวลาการทำงานที่ตนสะดวก ในขณะที่ Go Fish Digital เห็นว่าควรมีการกำหนดเวลาเริ่มและเลิกงานที่ชัดเจน ทุกคนควรมีช่วงเวลาที่ตรงกันให้มากที่สุดเพื่อโอการในการทำงานประสานกัน  Inpsyde GmbH ใช้การบอก Good morning และ Done for today เป็นการแจ้งทีมว่าเข้าและออกงาน
.

เครื่องมือยอดนิยมที่ใช้ในการบริหารงานได้แก่ Slack ที่หลายองค์กรใช้เป็นหลักในการตรวจสอบว่าใครเข้างานออกงาน Edgar เรียกว่า Slack คือ office ใครไม่ได้ออน Slack ก็แปลว่าตอนนั้นยังไม่พร้อมทำงานดังนั้นจะไม่คาดหวังให้มีการตอบข้อความ  บ้างก็ใช้ HipChat, Asana  และ Trello
.
.

เริ่มต้น Remote Work กันอย่างไร

.
American Express มีตำแหน่งแบบ virtual role มานานแล้วโดยทำหน้าที่เป็น remote customer care team ที่เน้นการกระจายตัวให้ครอบคลุมลูกค้าในมุมต่างๆ ของโลกโดยเรียกว่า World Service ซึ่งมีการขยายงานในบทบาทนี้อย่างต่อเนื่อง Answer Connect ผู้ให้บริการเลขาส่วนตัวอัตโนมัติที่ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 500 คน และทั้งหมดเป็น remote work เริ่มต้นโดยการทดลองแยกพนักงานไปนั่งทำงานอีกฝั่งของถนนและพบว่าเทคโนโลยีช่วยให้ลูกค้ายังได้รับประสบการณ์เดิมอยู่จากนั้นจึงค่อยๆ ปรับไปเป็น WFH และไม่นานมานี้บริษัทลดขนาดสำนักงานลงเหลือเพียง 1 ใน 10 และให้พนักงานผลัดกันเข้ามาทำงานเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน ในขณะที่ Appirio ผู้ให้บริการด้าน IT ในเครือ Wipro ได้เริ่มธุรกิจโดยเป็น remote work ทั้งหมดสำหรับสำนักงานในสหรัฐฯและบางส่วนของสำนักงานนอกสหรัฐฯ
.
.

สร้างวัฒนธรรมองค์กรกันอย่างไร

.
การทำงานแบบตัวไกลกันจะเกิดวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร? บริษัทเกือบทั้งหมดที่ทำ remote work ให้ความสำคัญมากๆกับวัฒนธรรมองค์กร ส่วนใหญ่จะวาง core values อย่างละเอียด และใช้เป็นแนวทางในการสรรหาคนเข้าทำงาน บริษัทที่เน้น Remote Work จะค่อนข้างให้เวลาในการคัดสรรคนมากเพราะหากได้คนที่ไม่ตรงกับงานและวัฒนธรรมจะก่อให้เกิดปัญหามากมาย หลายองค์กรพยายามทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งผ่าน virtual และเมื่อพบเจอกันเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเชิงพฤติกรรม Answer Connect เน้นเรื่องการสื่อสารและ trust จะเป็นเครื่องมือหลักในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
.
Doist ผู้ให้บริการ productivity tools แชร์ว่าจะไม่รับคนเร็วเกินกว่าที่วัฒนธรรมองค์กรจะรองรับไหว มีการจัด retreat เพื่อให้ทุกคนมาพบกันทำกิจกรรมร่วมกัน พูดคุยกันเป็นระยะเพื่อไม่ปล่อยให้ห่างกันเกินไป  OnTheGo System ส่งเสริมให้ทีมใช้เวลาห่างจากหน้าจอโดยการให้ทุนไปเรียนเรื่องอื่นๆที่สนใจแบบของใครของมัน เช่นปีนเขา ถ่ายรูป เต้น โยคะ เป็นต้น  Sanborn ใช้การสร้างห้องต่างๆใน Slack เป็นชมรมโดยที่คนที่มีความสนใจตรงกัน ไปคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนอกการทำงาน หรือสร้างห้อง #watercoolerchat ไว้ให้ทุกคนไปคุยสัปเพเหระกันเหมือนที่หลายๆบริษัททำกัน
.
.

นี่คือบางตัวอย่างของแง่มุมที่น่าสนใจของบริษัท Remote Work พันธ์แท้ ซึ่งหากองค์กรของท่านกำลังมองความเป็นไปได้ในการสร้างนโยบาย Remote Work นี่อาจเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ แต่สิ่งที่สำคัญท่านต้องมั่นใจว่าท่านได้ออกแบบวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานแบบใหม่นี้โดยอาจนำบทเรียนจากการ WFM ช่วง Covid-19 มาทบทวนได้
.
.
.
A Cup of Culture

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search