Career Management อาวุธลับสร้างคนเก่งรักษาคนดี ❘ A Cup of Culture Ep.558

Listen on :

หนึ่งในสามอันดับแรกของสาเหตุที่คนลาออกจากองค์กร คือ “ อยู่ไปก็ไม่โต” การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นที่รู้กันว่าสำคัญ แต่คงต้องยอมรับกันว่า หลายองค์กรยังทำเรื่องนี้ได้ไม่ดี ในยุคปัจจุบัน การสูญเสียบุคลากรสำคัญๆ กลายเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจ การสั่นคลอนขวัญกำลังใจ และสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และใส่ใจ ผู้นำหรือหัวหน้างานจึงไม่ควรละเลยเรื่องนี้

  1. Career Management คือ แผนการสำหรับอนาคต ที่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้
  2. 6 แนวทางแนะนำที่ใช้เพื่อสร้างให้การวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  3. 10 ข้อพึงระวัง เพื่อช่วยให้ทีมงานประสบความสำเร็จและไปสู่เป้าหมายในอนาคต


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn