BLOG

Blog

BLCP จากโรงผลิตไฟฟ้าสู่การมุ่งพัฒนายอดมนุษย์นวัตกรรม

ณ พื้นที่ที่แสงไฟส่องประกายบริเวณปลายแหลมมาบตาพุด ยังมีบุคลากรจำนวนหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสภาว …

Blog

วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนโดนใจที่สุด

Design creates culture. → Culture shapes values. → Values determine the future. หลายๆคนเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กร จะเกิดโดยธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไป (orga …

Blog

4 ทักษะที่ผู้นำควรมีในยุคที่ AI ทำแทนไปซะทั้งหมด

ใน รร.มีวิชาอย่าง เลข ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกมองว่าเป็นวิชาหลักที่มีหน่วยกิจเยอะและชี้เป็นชี้ตายมากกว่า ในขณะที่วิชาอย่างภาษาไทย สังคม สปช พละ …

Blog

สื่อสารวัฒนธรรมองค์กรให้ได้ใจและผูกพัน

ไม่มีองค์กรไหนที่ขาดวัฒนธรรมองค์กรได้ เพราะท้ายที่สุดแล้ววัฒนธรรมองค์กรจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร และยังเป็นสิ่งที่กำหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย …

Blog

องค์กรจะเปลี่ยนไปอย่างไร ในยุค Digitisation

หลายองค์กรเริ่มให้ความสนใจกับคำว่า Digitisation โดยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนองค์กรให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Automation ในการท …

Blog

สร้างความรู้สึกปลอดภัยในทีมได้ แม้ในการทำงานแบบ Virtual

จากการทำงานแบบ New Normal ในปี 2020 ทำให้การทำงานแบบ Virtual ในหลาย ๆ องค์กร กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่จะทำอย่างไรให้สามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยในท …

Blog

แนวทางยกระดับงาน HR ด้วย Design Thinkingขององค์กรชั้นนำ

การศึกษาของ Deloitte พบว่า “79% ของผู้บริหารทั่วโลก มองว่า Design Thinking เป็นคำตอบของเกือบทุกปัญหาใน workplace มากกว่าวิธีการอื่นๆ” .=============== …

Blog

10 มิติจัดการวัฒนธรรมองค์กรเสมือนเป็นสินทรัพย์

วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนโดย CEO  กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นเพิ่มมากขึ้นสำหรับการนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะวัฒนธรรมองค์ที่เข้มแข …

Most popular in 7 days