พวกเราเชื่อว่า
วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม…

ชาว BrightSide จึงเริ่มต้นงานของเราในแต่ละวันด้วยความสนใจและกระตือรือร้นเพื่อจะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้าของเราในการออกแบบและฟูมฟักวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนในองค์กรไว้ด้วยกันและขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน ไม่มีองค์กรใดเลยที่เหมือนกัน เพราะต่างมีพันธกิจและส่วนผสมของบุคคลากรที่แตกต่างกัน เราจึงตื่นเต้นเสมอในการทําความเข้าใจในองค์ประกอบที่แตกต่างกันนี้ และสนุกกับการมีส่วนช่วยให้แต่ละองค์กรเดินไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้

เราให้ความสําคัญกับการ ค้นหาตัวตนขององค์กรและนําด้านที่ดีที่สุดออกมาทําพันธกิจ
ให้บรรลุเป้าหมาย เราจึงทุ่มเทในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีพลัง
ที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจในระยะยาว

Focus
on outcome

Learning
is a must

Obsessed with
strengths

We
before me

ทีมของเราเกิดจากส่วนผสมของผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์และคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์เราหลงใหล
และสนุกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จึงได้สะสมเครื่องมือ องค์ความรู้และประสบการณ์ให้
พร้อมเสมอในการเป็นเพื่อนร่วมทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ท่านรัก

Surat has dedicated for client success on people development domain with background of over 20 years in multinational companies.

Surat Photiprasat
Co-Founder

Sirikorn, a passionate creator, Lives and Breathe passions. Give my all to team and clients to create a driven Vision & Values.

Sirikorn Photiprasat
Co-Founder, Lead Consultant

Sariya, striving in walking along to design diversified learning for people development that FIT.

Sariya Prawong
Senior Consultant

Pulnisa, a glow-getter, slays on our goal and leave a glow on work. Make an opportunity fit for all.

Pulnisa Varithikullapong
Consultant
Who we have worked with

Volvo Cars, Ford, Siriraj Hospital, Lufthansa, Brothers, Medtronic,LIBS Consulting, 

True Corp, CDG Group, Kulthorn Kirby, PB Valley,Tipco Asphalt, AON, Divine Development, 

AEROTHAI, SEAC,Datapro Computer Systems, Hitachi Transport System, B.GRIMM

contact Us

BrightSide People

Address:

1/14 Huamak23 Huamak
Bangkapi Bangkok 10240

Call us:

+66 61 451 9900