9 Habits ที่องค์กรควรตั้งใจสร้างให้เกิดขึ้น

การแก้นิสัยไม่ดีขององค์กรนั้นต้องอาศัยการฝึกนิสัยที่เราอยากให้เกิดขึ้น โดยต้องเริ่มจากการระบุให้ชัดเจนถึงสิ่งที่อยากให้พนักงานทำในแต่ละสถานการณ์ รวมเหตุผลที่มาที่ไปที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลง โดยสิ่งสำคัญคือการโฟกัสไปยังระบบไม่ใช่ตัวพนักงาน ดังนั้นเราจะมาดูกันถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อสร้างระบบใหม่ด้วย 9 นิสัยต่อไปนี้

  1. หยุดรอคนมาสาย การให้พวกเขาตามให้ทันไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้น
  2. ลดขนาดของการประชุม ลดโอกาสของการที่คนจะมาสายและนัดหมายได้ง่ายขึ้น รวมถึงบทสนทนาจะมีคุณภาพกว่าเดิม และพยายามใช้การประชุมเป็นทางเลือกสุดท้าย เพื่อสร้างนิสัยของการทำงานแบบ asynchronous พยายามให้การประชุมเป็นทางเลือกสุดท้ายของการสื่อสาร คิดให้ดีก่อนส่งนัดว่ามีวิธีอื่นหรือไม่ เช่น ส่งอีเมลสรุปอัพเดท หรือทำเอกสารส่วนกลางองค์กรให้ทุกคนเข้าถึงได้แทน
  3. ใช้ระบบ Timeblock เพื่อลดการที่พนักงานประชุมติด ๆ องค์กรควรจัดสรรช่วงเวลาของการทำงานแบบโฟกัสโดยให้พนักงานลงตารางไว้เพื่อให้ไม่ถูกรบกวน และให้เกียรติเวลาเหล่านั้นด้วยการไม่นัดประชุม
  4. ตั้ง objective ชัดเจนในการประชุม การกำหนดบรรทัดฐานให้ผู้นำการประชุมต้องมีหัวข้อที่ชัดเจน รวมถึงเหตุผลที่มาที่ไปของการประชุมช่วยให้พนักงานชินกับการโฟกัสไปยังเป้าหมาย และลดการประชุมโดยไม่จำเป็น รวมถึงทำให้การบ้านก่อนการประชุมไม่กลายเป็นการเพิ่มงานโดยไม่มีความหมาย
  5. จัดสรรเวลาให้อ่านเอกสารการประชุม องค์กรเช่น Amazon ได้มีการจัดให้ 15 นาทีแรกของการประชุมไว้อ่านเอกสาร และโน้ตประเด็นต่าง ๆ ลงไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนได้อ่านเอกสารแล้ว และพร้อมที่จะเข้าเรื่องเพื่อให้การสนทนามีคุณภาพ
  6. ตั้งคำถามให้มากเพื่อความชัดเจน การด่วนสรุป หรือมีสาเหตุในใจทำให้พนักงานเลี่ยงที่จะเล่าปัญหาให้กับผู้นำฟัง ผู้นำควรฝึกที่จะถามเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะด่วนสรุปเพื่อให้เข้าใจปัญหา และสาเตหุที่แท้จริงได้
  7. โฟกัสที่ปัญหามากกว่าใครทำ ไม่ใช่คนทำโดยเป็นหน้าที่ของผู้นำของทุก ๆ ทีมที่จะต้องฝึกตั้งคำถามใหม่ในเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้น โดยถามไปถึงสาเหตุเชิงระบบ สิ่งที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขโดยเลี่ยงคำถามว่า “ใครทำ”
  8. มีมายเซ็ตว่าทุกตั้งใจดี ไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้น ให้ตั้งว่าทุกคนตั้งใจดี และพยายามทำให้ดีที่สุดแล้ว เพื่อที่จะโฟกัสไปยังการแก้ปัญหาได้ถูกจุด และให้ทุกคนรู้สึกอย่างมีส่วนร่วมในการแก้ไข
  9. มองความขัดแย้งเป็นข้อมูล สื่อสารมองความขัดแย้งให้เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทีมได้เรียนรู้ และพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสบายใจ


ทั้งหมดนั้นคือ 5 นิสัยไม่ดีที่องค์กรชอบส่งเสริม และ 9 นิสัยที่องค์กรสามารถทำแทนได้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นในที่ทำงาน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Reference:
https://fearlessculture.design/blog-posts/5-habits-that-are-holding-your-team-back-and-what-to-do-about-it

top
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search