9 Cultural Values ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้ ตอนที่ 2

เรายังคงอยู่กับเรื่องราวจาก MIT Sloan ที่ได้จัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่เพื่อวัด “วัฒนธรรมองค์กร” โดยใช้ข้อมูลรีวิวจากพนักงาน 1.2 ล้านคน ซึ่งช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมของ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่บริษัทชั้นนำของโลกยึดถือกัน ในรายงานสรุปที่ชื่อ “The Big 9 Cultural Values” หรือ “9 กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่สุด” ซึ่งครั้งที่แล้ว A cup of culture พาไปรู้จักมาแล้ว 4 กลุ่ม คือ Agility Collaboration Customer และ Diversity วันนี้เราจะรู้จักอีก 5 ตัวกลุ่มที่เหลือกัน
.
.
…..

 • ? กลุ่มที่ 5 : Execution : “การให้อำนาจ ให้เครื่องมือ ให้ทรัพยากร ที่สนับสนุนการทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน”

  กลุ่มนี้เหมาะมากกับองค์กรที่มีสินค้าบริการที่มีคนใช้จำนวนมาก ๆ มีผลต่อพฤติกรรมของผู้คน อย่างเช่น บริษัทกลุ่มไอทีต่าง ๆ ที่ต้องลงไปดูแลลูกค้าหน้างาน พนักงานเหล่านี้ควรเกิดความรู้สึกแบบ Execution คือ มีความเป็นเจ้าของ มีอำนาจในการตัดสินใจ เป็นต้น

  คำอื่น ๆ ที่สามารถหยิบมาใช้ได้ เช่น Operational excellence (ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน) Projects managed well (บริหารโครงการดีเด่น)Take ownership (ความเป็นเจ้าของ) เป็นต้น
 • ? กลุ่มที่ 6 : Innovation : “ความเป็นผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเทคโนโลยีในการทำงานใหม่ ๆ”

  เดิมทีเวลาเราได้ยินคำว่า Innovation ก็มักจะนึกถึงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเจ๋ง ๆ เช่น บริษัท Apple บริษัท 3M แต่ปัจจุบันคำว่า Innovation ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงเทคโนโลยีแล้ว แต่เป็นองค์กรที่มีการบริการใหม่ ๆ มีแผนธุรกิจใหม่ ๆ มีการทำงานใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนรูปแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น หรืออาจเป็นการจับคู่กับกลุ่มธุรกิจอื่นเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เช่น บริการสั่งอาหาร + ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ + กระเป๋าเงินออนไลน์ + ธนาคาร เป็นต้น

  มีคำอื่นที่น่าสนใจ เช่น Cutting edge (เทคโนโลยีที่ดีที่สุด) Leading change (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) Advanced tech (เทคโนโลยีขั้นสูง) เป็นต้น
 • ? กลุ่มที่ 7 : Integrity : “ความสัตย์ซื่อและมีจริยธรรมในการทำงาน”

  คำนี้มักปรากฏในกลุ่มองค์กรที่ต้องการฉายภาพให้บุคคลภายนอกรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร เช่น องค์กรที่เกี่ยวกับเงิน ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

  นอกจากคำนี้ มีคำว่า Do the right thing (ทำในสิ่งที่ถูกต้อง) Be ethical (มีจริยธรรม) Play by the rules (เล่นตามกฎกติกา) หรืออย่างคำที่กูเกิ้ลใช้ “Don’t be evil)
 • ? กลุ่มที่ 8 : Performance : “การให้รางวัลตามผลงานเชิงประจักษ์ของพนักงาน”

  มากกว่าการให้ค่ากับความอาวุโส หรืออายุงานในองค์กร ส่วนใหญ่จะปรากฏคำนี้ในกลุ่มองค์กรที่เน้นเรื่องการขาย การช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น

  มีคำอื่น ๆ อีก เช่น Meritocratic (ใครดีใครได้)Recognize achievement (การตระหนักถึงความสำเร็จ) Results-driven (ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อน)
 • ? กลุ่มที่ 9 : Respect : “การให้เกียรติกันอย่างเท่าเทียม”

  คำว่า Respect นั้น A cup of culture เคยพูดถึงมาแล้ว เมื่อครั้งคุยถึงบริษัท IBM ซึ่งเขาใช้คำนี้พาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยาวนานหลายสิบปี มีคำในกลุ่มเดียวกันที่น่าสนใจอีก เช่น Treat with dignity (ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ) Courtesy (มีมารยาท) Appreciation for each other (ชื่นชมซึ่งกันและกัน)

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ “The Big 9 Cultural Values” หรือ “9 กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่สุด” ที่ MIT Sloan ได้สรุปมาจากผลวิจัยขนาดใหญ่ที่จัดทำขึ้น ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมาก ๆ แต่ไม่ใช่ว่าคุณผู้อ่านอ่านจบแล้วจะหยิบไปใช้เลยทันที

.
ทีมงาน A Cup of Culture ขอให้คุณผู้อ่านยึดถือหลักการ ในการสร้าง Core Value ตามบทความ “การออกแบบ Core Values ให้ตอบโจทย์ธุรกิจและพนักงานเอาด้วย ตอนที่ 1 และ 2” ที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ก่อน แล้วใช้ข้อมูลจากบทความนี้เป็นแนวทางเสริมในการจัดกลุ่ม หรือเลือกคำที่เหมาะกับองค์กรของท่านต่อไป
“ท้ายสุดนี้…ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”
.
.
…..
A Cup of Culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn