9 Cultural Values ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้ ตอนที่ 2

เรายังคงอยู่กับเรื่องราวจาก MIT Sloan ที่ได้จัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่เพื่อวัด “วัฒนธรรมองค์กร” โดยใช้ข้อมูลรีวิวจากพนักงาน 1.2 ล้านคน ซึ่งช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมของ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่บริษัทชั้นนำของโลกยึดถือกัน ในรายงานสรุปที่ชื่อ “The Big 9 Cultural Values” หรือ “9 กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่สุด” ซึ่งครั้งที่แล้ว A cup of culture พาไปรู้จักมาแล้ว 4 กลุ่ม คือ Agility Collaboration Customer และ Diversity วันนี้เราจะรู้จักอีก 5 ตัวกลุ่มที่เหลือกัน
.
.
…..

 • ? กลุ่มที่ 5 : Execution : “การให้อำนาจ ให้เครื่องมือ ให้ทรัพยากร ที่สนับสนุนการทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน”

  กลุ่มนี้เหมาะมากกับองค์กรที่มีสินค้าบริการที่มีคนใช้จำนวนมาก ๆ มีผลต่อพฤติกรรมของผู้คน อย่างเช่น บริษัทกลุ่มไอทีต่าง ๆ ที่ต้องลงไปดูแลลูกค้าหน้างาน พนักงานเหล่านี้ควรเกิดความรู้สึกแบบ Execution คือ มีความเป็นเจ้าของ มีอำนาจในการตัดสินใจ เป็นต้น

  คำอื่น ๆ ที่สามารถหยิบมาใช้ได้ เช่น Operational excellence (ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน) Projects managed well (บริหารโครงการดีเด่น)Take ownership (ความเป็นเจ้าของ) เป็นต้น
 • ? กลุ่มที่ 6 : Innovation : “ความเป็นผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเทคโนโลยีในการทำงานใหม่ ๆ”

  เดิมทีเวลาเราได้ยินคำว่า Innovation ก็มักจะนึกถึงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเจ๋ง ๆ เช่น บริษัท Apple บริษัท 3M แต่ปัจจุบันคำว่า Innovation ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงเทคโนโลยีแล้ว แต่เป็นองค์กรที่มีการบริการใหม่ ๆ มีแผนธุรกิจใหม่ ๆ มีการทำงานใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนรูปแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น หรืออาจเป็นการจับคู่กับกลุ่มธุรกิจอื่นเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เช่น บริการสั่งอาหาร + ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ + กระเป๋าเงินออนไลน์ + ธนาคาร เป็นต้น

  มีคำอื่นที่น่าสนใจ เช่น Cutting edge (เทคโนโลยีที่ดีที่สุด) Leading change (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) Advanced tech (เทคโนโลยีขั้นสูง) เป็นต้น
 • ? กลุ่มที่ 7 : Integrity : “ความสัตย์ซื่อและมีจริยธรรมในการทำงาน”

  คำนี้มักปรากฏในกลุ่มองค์กรที่ต้องการฉายภาพให้บุคคลภายนอกรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร เช่น องค์กรที่เกี่ยวกับเงิน ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

  นอกจากคำนี้ มีคำว่า Do the right thing (ทำในสิ่งที่ถูกต้อง) Be ethical (มีจริยธรรม) Play by the rules (เล่นตามกฎกติกา) หรืออย่างคำที่กูเกิ้ลใช้ “Don’t be evil)
 • ? กลุ่มที่ 8 : Performance : “การให้รางวัลตามผลงานเชิงประจักษ์ของพนักงาน”

  มากกว่าการให้ค่ากับความอาวุโส หรืออายุงานในองค์กร ส่วนใหญ่จะปรากฏคำนี้ในกลุ่มองค์กรที่เน้นเรื่องการขาย การช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น

  มีคำอื่น ๆ อีก เช่น Meritocratic (ใครดีใครได้)Recognize achievement (การตระหนักถึงความสำเร็จ) Results-driven (ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อน)
 • ? กลุ่มที่ 9 : Respect : “การให้เกียรติกันอย่างเท่าเทียม”

  คำว่า Respect นั้น A cup of culture เคยพูดถึงมาแล้ว เมื่อครั้งคุยถึงบริษัท IBM ซึ่งเขาใช้คำนี้พาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยาวนานหลายสิบปี มีคำในกลุ่มเดียวกันที่น่าสนใจอีก เช่น Treat with dignity (ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ) Courtesy (มีมารยาท) Appreciation for each other (ชื่นชมซึ่งกันและกัน)

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ “The Big 9 Cultural Values” หรือ “9 กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่สุด” ที่ MIT Sloan ได้สรุปมาจากผลวิจัยขนาดใหญ่ที่จัดทำขึ้น ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมาก ๆ แต่ไม่ใช่ว่าคุณผู้อ่านอ่านจบแล้วจะหยิบไปใช้เลยทันที

.
ทีมงาน A Cup of Culture ขอให้คุณผู้อ่านยึดถือหลักการ ในการสร้าง Core Value ตามบทความ “การออกแบบ Core Values ให้ตอบโจทย์ธุรกิจและพนักงานเอาด้วย ตอนที่ 1 และ 2” ที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ก่อน แล้วใช้ข้อมูลจากบทความนี้เป็นแนวทางเสริมในการจัดกลุ่ม หรือเลือกคำที่เหมาะกับองค์กรของท่านต่อไป
“ท้ายสุดนี้…ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”
.
.
…..
A Cup of Culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search