9 Cultural Values ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้ ตอนที่ 1

สำหรับวันนี้เราจะคุยกันถึงโปรเจคที่น่าสนใจมากของ MIT Sloan หรือที่เรารู้จัก (MIT: Massachusetts Institute of Technology) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นเรื่องงานวิจัยและการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีท่านเอ็ดการ์ ชายน์ (Edgar Schein) ปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นศาสตราจารย์ (professor) อยู่ที่นี่ด้วย
.
MIT Sloan ได้จัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่เพื่อวัด “วัฒนธรรมองค์กร” โดยใช้ข้อมูลรีวิวจากพนักงาน 1.2 ล้านคน ผ่านเว็ปไซต์ Glassdoor.com ซึ่งงานวิจัยนี้จะช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมของ “วัฒนธรรมองค์กร” ในองค์กรชั้นนำของโลกว่าใช้ Core Value ตัวไหนในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ แล้วสรุปออกมาเป็น “The Big 9 Cultural Values” หรือคือ “9 กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่สุด” เราลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
.
.
…..

 • ? กลุ่มที่ 1 : Agility : “การทำงานที่มีการตอบสนองรวดเร็วและการปรับตัวที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบไร้ทิศทาง”

  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีเรื่องของ Disruption (การปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามา) หรือความไม่ชัดเจนของทิศทางในอนาคตอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อม จึงทำให้คำว่า “Agility” เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่งองค์กรที่มีการแข่งขันสูง ต้องเท่าทันคู่แข่ง ต้องวิเคราะห์ทิศทางใหม่ ๆ ของตลาดอยู่ตลอดเวลา จึงเหมาะมากที่จะนำ Agility เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Core Value องค์กร

  ซึ่งนอกจากคำว่า “Agility” ยังสามารถใช้คำอื่นทดแทนได้ อย่างเช่น Flexibility (ความยืดหยุ่น)Nimble (ว่องไว) Fast moving (เคลื่อนไหวเร็ว) ก็อาจช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นได้
 • ? กลุ่มที่ 2 : Collaboration : “ความสามารถในการทำงานร่วมกันของพนักงานทั้งหมด”

  แล้วคำนี้แตกต่างจากคำว่า Teamwork ยังไง? กล่าวคือ ทั้งสองคำ Collaboration (การทำงานร่วมกัน) และ Teamwork (การทำงานเป็นทีม) ล้วนเกี่ยวข้องการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

  ความแตกต่างคือ ในงานชิ้นหนึ่ง ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน มีการกระจายงานไปตามความถนัดและมีผู้นำทีมคอยกำกับดูแล อันนี้เรียก “Teamwork”

  เช่นเดียวกัน ในงานชิ้นหนึ่ง ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน แต่ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียม คิดหรือตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมักไม่มีผู้นำ คือ “Collaboration”

  ซึ่งคำนี้ถือเป็นตัวที่เหมาะในการใส่ลงไปใน Core Value โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการส่งต่องานกันข้ามแผนก นอกจากจะใช้คำว่า “Collaboration” แล้ว ยังสามารถใช้คำอื่นได้อีก เช่น One company (องค์กรหนึ่งเดียว) We are one team (พวกเราเป็นหนึ่ง) เป็นต้น
 • ? กลุ่มที่ 3 : Customer : “การให้ความสำคัญโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รับฟังและตอบสนองความต้องการ”

  แต่ก่อนเวลาที่เราพูดถึงคำว่า “ลูกค้า” เรามักจะคิดว่ามันคือหน้าที่ของ ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ โดยตรง แต่ปัจจุบันนี้คำว่า “ลูกค้า” คือ ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรที่ต้องร่วมกันดูแล ซึ่งองค์กรที่โดดเด่นในเรื่องการดูแลลูกค้าในงานวิจัยนี้ ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ทำเกี่ยวกับ Consumer products (สินค้าอุปโภคบริโภค)

  นอกจากองค์กรกลุ่มนี้ องค์กรอื่น ๆ ก็สามารถมีคำนี้อยู่ใน Core Value ได้ เช่น มีองค์กรหนึ่งที่ใส่คำนี้เข้าไปใน Core Value เพราะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมบางอย่างของพนักงาน เนื่องจากพนักงานมีความเคร่งครัดกับขั้นตอนการทำงานบางอย่างมากเกินจนกระทบกับลูกค้า องค์กรนั้นก็ใช่คำนี้เข้าไปช่วย เป็นต้น

  นอกจากคำว่า “Customer” ยังมีคำอื่นที่น่าสนใจ เช่น Customer focus (การมุ่งเน้นที่ลูกค้า) Deliver for our clients (การส่งมอบให้ลูกค้า) Customer-driven (การขับเคลื่อนโดยลูกค้า)
 • ? กลุ่มที่ 4 : Diversity : “การส่งเสริมความหลากหลาย และการทำงานที่ไม่มีใครถูกทำให้เสียเปรียบเพราะเรื่องเพศ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ศาสนา หรือสัญชาติ”

  ซึ่งคำว่า Diversity มักจะปรากฏในองค์กรขนาดใหญ่ มีหลายสาขา ซึ่งองค์กรในประเทศไทยก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นคำที่ส่งเสริมให้คนเกิดความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายของมนุษย์มากขึ้นด้วย

  นอกจากคำนี้ยังมีคำอื่นที่ให้ความหมายดี ๆ เช่น Everyone is welcome (ยินดีต้อนรับทุกคน) Celebrate difference (การฉลองความแตกต่าง) เป็นต้น

ยังเหลืออีก 5 กลุ่มสำคัญ ในครั้งหน้าเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรอีกบ้าง “ท้ายสุดนี้…ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”
.
.
…..
A Cup of Culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.