9 Cultural Values ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้ ตอนที่ 1

สำหรับวันนี้เราจะคุยกันถึงโปรเจคที่น่าสนใจมากของ MIT Sloan หรือที่เรารู้จัก (MIT: Massachusetts Institute of Technology) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นเรื่องงานวิจัยและการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีท่านเอ็ดการ์ ชายน์ (Edgar Schein) ปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นศาสตราจารย์ (professor) อยู่ที่นี่ด้วย
.
MIT Sloan ได้จัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่เพื่อวัด “วัฒนธรรมองค์กร” โดยใช้ข้อมูลรีวิวจากพนักงาน 1.2 ล้านคน ผ่านเว็ปไซต์ Glassdoor.com ซึ่งงานวิจัยนี้จะช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมของ “วัฒนธรรมองค์กร” ในองค์กรชั้นนำของโลกว่าใช้ Core Value ตัวไหนในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ แล้วสรุปออกมาเป็น “The Big 9 Cultural Values” หรือคือ “9 กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่สุด” เราลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
.
.
…..

 • ? กลุ่มที่ 1 : Agility : “การทำงานที่มีการตอบสนองรวดเร็วและการปรับตัวที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบไร้ทิศทาง”

  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีเรื่องของ Disruption (การปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามา) หรือความไม่ชัดเจนของทิศทางในอนาคตอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อม จึงทำให้คำว่า “Agility” เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่งองค์กรที่มีการแข่งขันสูง ต้องเท่าทันคู่แข่ง ต้องวิเคราะห์ทิศทางใหม่ ๆ ของตลาดอยู่ตลอดเวลา จึงเหมาะมากที่จะนำ Agility เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Core Value องค์กร

  ซึ่งนอกจากคำว่า “Agility” ยังสามารถใช้คำอื่นทดแทนได้ อย่างเช่น Flexibility (ความยืดหยุ่น)Nimble (ว่องไว) Fast moving (เคลื่อนไหวเร็ว) ก็อาจช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นได้
 • ? กลุ่มที่ 2 : Collaboration : “ความสามารถในการทำงานร่วมกันของพนักงานทั้งหมด”

  แล้วคำนี้แตกต่างจากคำว่า Teamwork ยังไง? กล่าวคือ ทั้งสองคำ Collaboration (การทำงานร่วมกัน) และ Teamwork (การทำงานเป็นทีม) ล้วนเกี่ยวข้องการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

  ความแตกต่างคือ ในงานชิ้นหนึ่ง ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน มีการกระจายงานไปตามความถนัดและมีผู้นำทีมคอยกำกับดูแล อันนี้เรียก “Teamwork”

  เช่นเดียวกัน ในงานชิ้นหนึ่ง ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน แต่ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียม คิดหรือตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมักไม่มีผู้นำ คือ “Collaboration”

  ซึ่งคำนี้ถือเป็นตัวที่เหมาะในการใส่ลงไปใน Core Value โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการส่งต่องานกันข้ามแผนก นอกจากจะใช้คำว่า “Collaboration” แล้ว ยังสามารถใช้คำอื่นได้อีก เช่น One company (องค์กรหนึ่งเดียว) We are one team (พวกเราเป็นหนึ่ง) เป็นต้น
 • ? กลุ่มที่ 3 : Customer : “การให้ความสำคัญโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รับฟังและตอบสนองความต้องการ”

  แต่ก่อนเวลาที่เราพูดถึงคำว่า “ลูกค้า” เรามักจะคิดว่ามันคือหน้าที่ของ ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ โดยตรง แต่ปัจจุบันนี้คำว่า “ลูกค้า” คือ ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรที่ต้องร่วมกันดูแล ซึ่งองค์กรที่โดดเด่นในเรื่องการดูแลลูกค้าในงานวิจัยนี้ ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ทำเกี่ยวกับ Consumer products (สินค้าอุปโภคบริโภค)

  นอกจากองค์กรกลุ่มนี้ องค์กรอื่น ๆ ก็สามารถมีคำนี้อยู่ใน Core Value ได้ เช่น มีองค์กรหนึ่งที่ใส่คำนี้เข้าไปใน Core Value เพราะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมบางอย่างของพนักงาน เนื่องจากพนักงานมีความเคร่งครัดกับขั้นตอนการทำงานบางอย่างมากเกินจนกระทบกับลูกค้า องค์กรนั้นก็ใช่คำนี้เข้าไปช่วย เป็นต้น

  นอกจากคำว่า “Customer” ยังมีคำอื่นที่น่าสนใจ เช่น Customer focus (การมุ่งเน้นที่ลูกค้า) Deliver for our clients (การส่งมอบให้ลูกค้า) Customer-driven (การขับเคลื่อนโดยลูกค้า)
 • ? กลุ่มที่ 4 : Diversity : “การส่งเสริมความหลากหลาย และการทำงานที่ไม่มีใครถูกทำให้เสียเปรียบเพราะเรื่องเพศ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ศาสนา หรือสัญชาติ”

  ซึ่งคำว่า Diversity มักจะปรากฏในองค์กรขนาดใหญ่ มีหลายสาขา ซึ่งองค์กรในประเทศไทยก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นคำที่ส่งเสริมให้คนเกิดความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายของมนุษย์มากขึ้นด้วย

  นอกจากคำนี้ยังมีคำอื่นที่ให้ความหมายดี ๆ เช่น Everyone is welcome (ยินดีต้อนรับทุกคน) Celebrate difference (การฉลองความแตกต่าง) เป็นต้น

ยังเหลืออีก 5 กลุ่มสำคัญ ในครั้งหน้าเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรอีกบ้าง “ท้ายสุดนี้…ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”
.
.
…..
A Cup of Culture

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search