7 แนวทางเปลี่ยนองค์กรให้มี Respect

การให้เกียรติกันในที่ทำงานนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม แต่กลับมีความสำคัญมหาศาล เพราะไม่ว่าจะเป็นในองค์กรไหนก็ตาม การให้เกียรติก็เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่พนักงานทุกคนแสวงหา จนเป็นหนึ่งในเกณฑ์สำคัญที่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเลือกคนที่จะทำงานด้วย .


ในโลกที่ทุก ๆ องค์กรแสวงหาความผูกพันจากพนักงาน และพนักงานแสวงหาการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานไปกับองค์กร ‘การให้เกียรติ’ กลับเป็นปัจจัยที่หลายคนนึกไม่ถึง แต่สำคัญต่อการเชื่อมทั้งสองความต้องการเข้าด้วยกันให้ลงตัว เพราะการให้เกียรติพนักงานอย่างถูกวิธีจะส่งผลให้เขาเรียนรู้ไปกับงานได้อย่างก้าวกระโดดพร้อมกับผูกพันกับนายจ้างที่เอื้อให้การเรียนรู้ของพวกเขาเกิดขึ้นได้มากขึ้นเป็นพิเศษอีกด้วย.


ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงบทบาทของผู้นำในการส่งเสริมให้เกิดการให้เกียรติ หรือ Respect ในแบบที่ดีกับการทำงานไปแล้ว และทำไมการให้เกียรติในทั้ง 2 แบบคือ Owned Respect ที่เป็นระดับพื้นฐานที่พนักงานทุกคนควรได้รับ และ Earned Respect ที่มีให้กับพนักงานที่โดดเด่นถึงเป็นสมดุลย์ที่ผู้นำต้องคำนึงถึงวันนี้เรามี 7 แนวทางที่เหมาะกับการเริ่มต้นสร้างบรรยากาศในองค์กรของท่านให้มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันได้ดังนี้

==================


🔰1. ระบุให้ชัดเจนถึงระดับพื้นฐานของการให้เกียรติที่ยอมรับได้


พนักงานทุก ๆ คนโดยไม่มีข้อยกเว้นควรที่จะรู้สึกได้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองนั้นได้รับการมองเห็น และให้เกียรติ ประเด็นนี้ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพนักงานระดับเริ่มต้นขององค์กร และผู้ใช้แรงงาน อย่างเช่นในองค์กรอย่าง Apple ยุคของ Tim Cook พนักงาน Sales ระดับเริ่มต้นคนหนึ่งได้เล่าความประทับใจแรกที่มีต่อ Tim Cook ว่า “สำหรับ Tim Cook ไม่มีคำว่าคำถามโง่ ๆ วิธีที่เขาตอบคำถามทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่สำคัญที่สุดใน Apple เขาพูดกับผมเหมือนผมเป็น Steve Jobs” นั่นทำให้พนักงานใน Apple ไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไปมาได้ แต่ทุกคนคือหนึ่งในหลาย ๆ ชิ้นส่วนที่สำคัญมาก ๆ ของ Apple


ดังนั้น ผู้นำควรที่จะลองนึกย้อนกลับไปตั้งคำถามว่าตำแหน่งงานของเรานั้นกำลังเป็นอุปสรรคในการให้เกียรติพนักงานหรือไม่ และอย่าลืมว่าคำพูดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราในฐานะผู้นำนั้นมีอิทธิพลมหาศาลต่อความรู้สึกมีคุณค่าของพนักงาน.


🔰 2. ผู้นำต้องรู้วิธีการให้เกียรติในแบบขององค์กรตัวเอง


ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้นำ หรือเพื่อนร่วมงานเราสามารถที่จะแสดงออกซึ่งการให้เกียรติได้ทั้งสิ้น โดยพฤติกรรมพื้นฐาน เช่น การตั้งใจฟังความคิดเห็นที่แตกต่างก็เป็นจุดสำคัญของการให้ Owned Respect ในฐานะเพื่อนร่วมงานแล้ว และสำหรับผู้นำการแจกจ่ายงานสำคัญ ๆ ก็คือเป็นการให้เกียรติอย่างยิ่ง รวมถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็น การให้ความสนใจกับความเป็นอยู่นอกเหนือการทำงาน และการคอยสนับสนุนพนักงานในสถานการณ์ยาก ๆ แต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังถึงบริบทขององค์กรตัวเองเช่นกัน เพราะแต่ละองค์กร หรือแม้แต่แผนกก็จะมีวิธีการให้เกียรติที่แตกต่างกัน เช่น การทักทายยามเช้าอาจเป็นการให้ Owned Respect ที่ดี แต่บางที่อาจมองเป็นการรบกวนการทำงานได้่เช่นกัน.


🔰3. ใช้ประโยชน์จากแรงกระเพื่อมของการให้เกียรติ


เราทราบกันดีว่าพฤติกรรมของผู้นำองค์กรนั้นมักจะกลายเป็นแบบอย่างให้พนักงานที่เหลือทำตามไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ การให้เกียรติ หรือในทางกลับกันการไม่ให้เกียรติก็เช่นกัน และแน่นอนว่าสุดท้ายมันจะนำไปสู่วิธีที่พนักงานของเราปฏิบัติกับลูกค้าในท้ายที่สุด ดังนั้น ในฐานะผู้นำจึงต้องฝึกปฏิบัติพฤติกรรมการให้เกียรติดังเช่นในข้อ 2 ให้เป็นกิจวัตรให้ได้.


🔰 4. คิดให้ดีว่าจะสื่อสาร Earned Respect ไปในรูปแบบไหน


นอกเหนือจากหน้าที่พื้นฐานที่จะต้องให้ Owned Respect อย่างทั่วถึงและเพียงพอแล้ว ผู้นำยังต้องฝึกการใช้การให้เกียรติทั้งแบบ Earned และ Owned เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดกับองค์กรให้ได้ จึงต้องรู้จักกับธรรมชาติของพนักงาน และองค์กรตัวเองให้ดีกว่าการให้เกียรติในรูปแบบไหนจะนำมาซึ่งผลลัพธ์แบบใด แต่ข้อดีคือถ้านึกไม่ออกการให้ทั้งสองอย่างในระดับที่สูงย่อมเป็นเรื่องที่ไม่เสียหาย แต่ถ้าผู้นำมีแผนในใจว่าต้องการที่จะสร้างความเหนียวแน่นในองค์กรมากขึ้น และเน้นการทำงานร่วมกันเป็นพิเศษก็อาจจะสามารถให้ความสำคัญกับการให้ Owned Respect มาก่อน หรือในทางกลับกันถ้ากำลังมองหา Superstar ในองค์กร การเอา Earned Respect นำก็จะได้ผลเช่นกัน แต่ก็ต้องแน่ใจว่าพนักงานมองเห็นว่าที่มาที่ไปของคำชมนี้ได้มาอย่างโปร่งใส และมีหลักฐานที่จับต้องได้.


🔰 5. อย่าลืมว่าการให้เกียรตินั้นให้ได้ไม่จำกัด


การตัดสินใจว่าจะให้เกียรติใครในเรื่องอะไรบ้างนั้นไม่เหมือนกับการแบ่ง Budget ให้ฝ่ายงาน เพราะการให้เกียรตินั้นเป็นสิ่งที่มีไม่จำกัด เป็นสิ่งที่สามารถให้ได้โดยไม่ต้องหวง เพราะเราสามารถให้ Owned Respect กับทุกคนในองค์กรได้ พร้อม ๆ ไปกับให้ Earned Respect กับทุก ๆ คนที่สมควรได้รับได้เช่นกัน พร้อมกับอย่าลืมว่าไม่ว่าพนักงานจะอยู่จุดในของผังองค์กรก็ไม่ได้ส่งผลว่าเขาจะควรหรือไม่ควรได้รับการให้เกียรติมากน้อยกว่าคนอื่น ๆ โดย Owned Respect นั้นตั้งแต่ CEO จนไปถึงภารโรงสมควรได้รับเท่าเทียมกัน และ Earned Respect นั้นควรให้เมื่อทำงานได้เกินความคาดหมายในบทบาทตัวเองไม่ว่าบทบาทใด.


🔰 6. เห็นค่าของการให้เกียรติในฐานะตัวช่วยประหยัดเวลา


อย่าปล่อยให้คำว่า ‘ไม่มีเวลา’ ส่งผลให้เราไม่ให้เกียรติกัน เพราะ Owned Respect นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ในวิถีปฏิบัติอยู่แล้ว เช่นการทักทาย วิธีการพูด และการตั้งใจฟัง และนอกจากจะไม่กินเวลาแล้ว งานวิจัยหนึ่งของ Christine Porath ก็ชี้ให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้ว การแก้ปัญหาที่เกิดจากการพฤติกรรมการไม่ให้เกียรตินั้นกินเวลาผู้บริหาร 7 สัปดาห์ต่อปีโดยเฉลี่ยจากองค์กรในกลุ่ม Fortune 1000.


🔰7. คอยระวังสถานการณ์ที่การให้เกียรติจะเป็นผลเสีย


การให้เกียรติอย่างไม่ตั้งใจ หรือไม่สม่ำเสมอมักจะนำมาซึ่งข้อเสียมากกว่าข้อดี เพราะพนักงานมักจะมองการแสดงออกที่ในสายตาเขาใช้คำว่า ‘ครึ่ง ๆ กลาง ๆ’ ว่าเป็นความไม่จริงใจ หรือกำลังหวังผลบางอย่าง และระวังการให้ Earned Respect ในสถานการณ์ที่ปกติไม่สมควรได้ เพราะนอกจากมันจะไม่ได้ทำให้ผู้รับรู้สึกดีแล้วมันยังทำให้คำพูดอื่น ๆ ของผู้นำหมดความน่าเชื่อถือถามไปด้วย นั่นเป็นเพราะว่าความจริงใจนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการแสดงออกซึ่งการให้เกียรติที่ชัดเจนที่สุดที่พนักงานสามารถรับรู้ได้.


และทั้ง 7 แนวทางเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับสูงขององค์กร หรือในฐานะเพื่อนร่วมงานสามารถเริ่มต้นนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อเป็นส่วนให้บรรยากาศขององค์กรเรามีการให้เกียรติกันมากขึ้น เพราะอย่างที่เราเคยคุยกันว่าการเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกันให้เกียรติกันนั้นเป็นสิ่งที่เริ่มได้โดยไม่ต้องอาศัยการเปลี่ยนระบบยกใหญ่ แต่เริ่มต้นได้จากตัวเราในฐานะผู้นำ และในฐานะเพื่อนร่วมงานนั่นเอง.


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>

.
.
>>>

แหล่งที่มาของบทความ

https://hbr.org/2018/07/do-your-employees-feel-respected

หนังสือ Energize Your Workplace: How to Create and Sustain High-Quality Connections at Work โดย Jane E. Dutton

.
.
>>>

ณัฐวุฒิ หาญสุวัฒน์ (ท็อป)
Nattawut Hansuwat (Top)
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search