7 สัญญาณเตือน ว่าพนักงานไม่เข้าใจค่านิยมหลักขององค์กร ❘ A Cup of Culture Ep.612

Listen on :

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานของคุณมีความเข้าใจหรือมีความเห็นที่ตรงกันเมื่อพูดถึงคำว่า “ค่านิยมหลักขององค์กร”? ต่อไปนี้เป็น 7 สัญญาณเตือนว่าพนักงานไม่เข้าใจค่านิยมหลักขององค์กร..⁣⁣
⁣⁣
❇️ Key Takeaways:⁣⁣

 1. ค่านิยมหลักขององค์กร หรือ “Core values” คือ สิ่งที่องค์กรให้คุณค่า เป็นความเชื่อพื้นฐานที่กำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และเป็น “เหตุผล” เบื้องหลังสิ่งทุกที่คุณลงมือทำ⁣⁣
 2. ค่านิยมหลักขององค์กร (Core values) เชื่อมโยงไปสู่วัฒนธรรมองค์กร (Company Culture) อย่างเป็นรูปธรรม⁣⁣
 3. วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน และผลกำไรที่เพิ่มขึ้นขององค์กรมากถึง 21% ⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣A Cup of Culture
  ———–⁣⁣
  วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
  corporateculture ⁣⁣
  organizationalculture ⁣⁣
  .
  .
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search