7 คำถามชวนทีมงาน “สะท้อนตนเอง” ก่อนสิ้นปี

การมองย้อนกลับ การทบทวน การสะท้อนคิด หรือแม้กระทั่งการถอดบทเรียน ไม่ว่าคุณจะใช้คำไหน… ความหมายโดยรวมของมันคือ “การได้กลับไปไตร่ตรองในสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เราได้เรียนรู้ เพื่อจะไปกำหนดสิ่งที่เราจะไปต่อในอนาคต”


ยิ่งใกล้สิ้นปีจึงเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้ชวนทีมของเรามองถอดบทเรียนในปีที่ผ่านมา แบ่งปันความคิด รวมทั้งใช้โอกาสนี้ในการรีเซ็ต กำหนดแนวทาง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดวิธีที่ทีมจะทำงานร่วมกันให้ได้ดียิ่งขึ้นในปีที่จะมาถึง วันนี้เพจ A Cup of Culture ได้คัดเลือก 7 คำถามสะท้อนความคิดเพื่อช่วยให้ทีมวางแผนสำหรับปีใหม่ ผ่านการมองย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมา ดังนี้


คำถามข้อนี้จะช่วยกระตุ้นทีมงานให้ตกผลึกความคิดของตนเองถึงความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นด้านที่สำเร็จหรือด้านที่ผิดหวังในช่วงปีที่ผ่านมา

คำถามข้อนี้เป็นคำถามกระตุ้นการเรียนรู้ ช่วยให้ทีมสามารถนำบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์ของปีที่ผ่านมา เอามาปรับใช้ในปีที่จะมาถึงได้

คำถามปลายเปิดข้อนี้จะช่วยให้ทีมของเราได้คิดแบบไตร่ตรองมากขึ้น พวกเขาจะมองลึกลงไปใน ‘วิธี’ ที่ทีมของเราทำงานร่วมกันในปีที่ผ่านมา ดังนั้น บทสรุปของคำถามข้อนี้จึงง่ายมากคือ สิ่งที่ทำได้ดี (ดำเนินการต่อ/ทำมากขึ้น) หรือสิ่งที่ไม่ค่อยได้ผล (เปลี่ยนแปลง /ทำน้อยลง)

คำถามข้อนี้ให้ความสำคัญเรื่อง well-being ของทีมงาน และเปิดโอกาสให้ทีมช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุง ป้องกัน หรือจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นได้

ชีวิตของเราเชื่อมโยงกับผู้คนอยู่เสมอ ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือมิตรภาพใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น พวกเขาทุกคนต่างมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราในแง่ใดแง่หนึ่ง ดังนั้น การได้กลับมาชื่มชมพวกเขาจะช่วยเพิ่มคุณค่าบางอย่างในตัวเราเพิ่มขึ้นได้

คำถามข้อนี้จะช่วยให้ทีมเห็นวิสัยทัศน์ของทีมงานแต่ละคน ซึ่ง next step ที่ทีมสามารถช่วยซัพพอร์ตได้คือ “การสร้างระบบที่เอื้อต่อความสำเร็จ” ซึ่งระบบนั้นอาจเป็น ชุดเครื่องมือ (tools) กิจวัตร (routines) และพิธีกรรมที่ทีมช่วยกันออกแบบ (rituals) รวมทั้งการเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ อย่างสม่ำเสมอ

พาร์มแรกของคำถามนี้จะช่วยให้แต่ละบุคคลกลับมาขอบคุณตัวเองในปีที่ผ่านมา ในขณะที่คำถามพาร์ทสองจะช่วยเปิดโอกาสที่ทีมจะได้รับฟังมุมมองและเชื่อมโยงไปสู่การกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันของทีมได้บทสรุป —การได้กลับมาทบทวน การสะท้อนคิด และถอดบทเรียนในสิ่งที่เกิดขึ้น จะช่วยเปิดโอกาสให้ทีมเกิดการสนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับแง่มุมของการทำงานส่วนบุคคล การทำงานของทีม ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงาน รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของทีม จะนำพาไปสู่การปรับปรุงและออกแบบการทำงานร่วมกัน นอกจากนั้นยังส่งผลเชิงบวกในแง่ของความสัมพันธ์และบรรยากาศภายในทีมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการทบทวนตัวเองในครั้งนี้


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

“สะท้อนตนเอง”
แหล่งข้อมูล:
Great questions for the team to reflect on the past year
68 team reflection questions (Great for team building)
13 Reflective Questions to Ask Yourself Before The New Year
arm
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search