7 ขั้นตอนสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรคือชิ้นส่วนสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกส่วนขององค์กร ทั้งวิธีการคิด การสื่อสาร การตัดสินใจ และวิถีปฏิบัติในทุกขั้นตอนในทุกระดับขององค์กร หลายองค์กรเริ่มตระหนักและเล็งเห็นประโยชน์ของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้วัฒนธรมองค์กรเกิดขึ้นในแบบที่ตั้งใจ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงาน และความพึงพอใจของพนักงานให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร หนึ่งในงานชิ้นสำคัญคือ การเอื้ออำนวยหรือ Facilitate ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิและคุ้มกับแรงที่ลง เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรกำลังเกิดขึ้น และพนักงานของเรากำลังได้รับสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุขในการทำงาน และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่แค่ประโยคสวยหรู แต่มันคือ Commitment ว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรให้พนักงานมีความรู้สึกว่าอยู่ถูกที่ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และสามารถลงทุนไปกับความสำเร็จในระยะยาวขององค์กรได้ และเมื่อไรที่พนักงานเกิดความรู้สึกเหล่านี้ นั่นเป็นความสำเร็จขององค์กรเช่นกัน และพนักงานที่รับรู้ได้ถึงคุณค่าในงานที่ตัวเองทำจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าคนที่ไม่มีถึง 50% // Kimberlee ได้ให้แนวทางในการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรไว้ 7 ขั้นตอนเพื่อพาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างสำเร็จ


1. ทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันและความท้าทายที่เผชิญ


ก่อนที่จะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจว่าอะไรคือความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่จากวัฒนธรรมองค์กรที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และพนักงานมีมุมมองหรือรับรู้ปัญหาในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อประเด็นความท้าทายของวัฒนธรรมองค์กรที่กำลังเกิดขึ้น แน่นอนว่าอาจจะมีความแตกต่างกับมุมมองที่พนักงานระดับปฏิบัติการหรือที่อยู่หน้างานจริง ๆ ได้รับ


วิธีการที่สามารถทำได้เพื่อที่จะได้ข้อมูลสถานการณ์วัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน เช่น การทำแบบสำรวจ หรือแบบสอบถาม Focus group จัด meeting กับกลุ่ม Top talent หรือ team leader ขององค์กร หรือ ผู้บริหารที่มี impact ต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และที่สำคัญถามตัวเราเอง ในฐานะผู้สร้างการขับเคลื่อน ว่าทำไมเราถึงต้องการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร สิ่งที่เรากำลังจะทำนี้มันจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายระยะยาวได้อย่างไร


2. ผู้บริหารต้องเอาจริงเอาจังและเข้ามามีส่วนร่วม


ไม่ใช่เพียงแค่ให้ผู้บริหารรับรู้หรือมีส่วนร่วม แต่ให้มีบทบาทและมีความเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกัน ความเอาจริงเอาจัง และการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหาร จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้สำเร็จ


ทีมผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องลงทุนในแบบที่มีความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าจะเกิดขึ้นได้สำเร็จ แต่ถ้าหากว่าผู้บริหารมีความสงสัย และไม่มั่นใจว่าจะเป็นไปได้จริงไหม บอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่เขาที่สงสัยหรือมีคำถามนี้อยู่แค่คนเดียว ผลการวิจัยบอกว่ามีองค์กรเพียงแค่ 12% ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้สำเร็จตามที่คาดหวัง และหนึ่งในเหตุผลที่ตัวเลขมันน้อยนัก คือ ความเอาด้วย หรือ Commitment ที่มาจากพนักงานทั้งองค์กรที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน พร้อมกับมีความเข้าใจในวัฒนธรรมปัจจุบันขององค์กรและความท้าทายที่เผชิญอยู่


กลับมาที่คำถามว่า เราจะเริ่มสร้างบทบาทให้ผู้บริหารได้อย่างไร สิ่งแรกที่สามารถทำได้คือการให้ทีมผู้บริหารร่วมกันกำหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรที่อยากเห็น ว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างไรถ้าองค์กรกำลังเติบโตไปได้อยางดีเยี่ยมในแบบที่ต้องการ ประเด็นหัวข้อคำถามที่น่าชวนพูดถึงเช่น

 • อะไรคือพฤติกรรมที่องค์กรต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้ได้สำเร็จ
  • พฤติกรรมใหม่แบบไหนที่พวกเราควรจะมีร่วมกัน
  • พฤติกรรมไหนที่ควรกำจัดทิ้งไป

การระบุพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่ต้องการ เป็นส่วนสำคัญต่อการมองเห็นภาพวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์กรและพนักงาน ซึ่งจะทำให้เราไปถึงสิ่งนั้นได้จริง ๆ


3. สร้างกลยุทธและแผนการปฏิบัติ

เมื่อได้ภาพวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่ต้องการแล้ว ถึงเวลาสร้างกลยุทธเพื่อไปสู่แผนปฏิบัติ สิ่งสำคัญมาก ๆ ในขั้นนี้ คือการโฟกัสไปที่จุดแข็งของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ สิ่งหลัก ๆ ที่ต้องการจะเปลี่ยน และสามารถส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่น ๆ ที่จะตามมาให้เกิดได้ง่ายขึ้น และสร้างเป็นแผน Roadmap เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ และเริ่มต้นด้วยจำนวนเป้าหมายที่เป็นไปได้ มีความชัดเจน ทำได้จริง และวัดผลได้ ซึ่งที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการกลยุทธ Harold Schroeder ได้บอกไว้ว่า เพื่อให้การเปลี่ยนไปในทางที่ดีจะต้องมี 7 อย่างที่สนับสนุนและสอดคล้องไปกับกลยุทธคือ ทีมผู้บริหาร โครงสร้างการทำงาน การจัดการบุคลากร ความสามารถขององค์กรและบุคลากร การบริหารจัดการผลการดำเนินงาน รางวัลและค่าตอบแทน และการสื่อสาร


4. สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน


ในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง เราควรที่จะมีพื้นที่ให้พนักงานสามารถให้ Feedback ต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นได้ด้วย ซึ่งการที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเราต้องสร้างให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม และให้การชื่นชมพนักงานการความคืบหน้าที่เกิดขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานมีผลกระทบที่สำคัญมาก ๆ ไม่ใช่เพียงแค่การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้มากถึง 21% และความมีประสิทธิภาพนี้ถือเป็นหัวใจหลักที่ส่งผลต่อผลประกอบการขององค์กร ซึ่งการลงทุนกับการสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันสามารถคิดเป็นมูลค่าที่ส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มมากขึ้นได้ถึง $2,400 หรือประมาน 70,000 บาท ต่อ คน ต่อปีได้เลย


ปัจจัยหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมคือ การทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาอยู่ในกระบวนการและมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และต้องแน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่า เขากำลังมีส่วนร่วมในการสร้างบางอย่างต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และองค์กรเองก็กำลังพยายามทำความเข้าใจวัฒนธรรมของพวกเขาและอะไรที่เราคาดหวังจากพวกเขา


5. ให้ความใส่ใจมาก ๆ กับการคัดเลือกคนที่ใช่ให้กับองค์กร


ถ้าคุณกำลังอยู่ระหว่างการสร้างเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร มันอาจจะยากที่จะรู้ว่าผู้สมัครที่น่าสนใจคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ขององค์กรรึเปล่า เราสามารถใช้เวลาในการอธิบายให้กับผู้สมัครฟังได้ว่าเรากำลังทำอะไร จะไปไหน และดูว่าทิศทางที่เรากำลังจะไปนั้นเขารู้สึกอย่างไร มีความสนใจแค่ไหน เพื่อให้มั่นใจได้ด้วยว่าเรากำลังจะจ้างคนที่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรในอนาคตที่เรากำลังไป ซึ่งจะทำให้เราได้คนที่จะอยู่กับองค์กรได้นาน


การจะมั่นใจว่าผู้สมัครมีความ Culture Fit ไหม ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกไม่ใช่เรื่องง่าย และมีความซับซ้อน ดังนั้นองค์กรสามารถใช้เครื่องมือ หรือ เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้ได้คนที่ใช่ เช่นการใช้ แบบสอบถาม Culture Fit ที่ประเมิน ค่านิยม พฤติกรรม และเป้าหมาย ของผู้สมัครเข้ากับองค์กร เพื่อให้เรามีโอกาสเลือกผู้ที่มีความเข้ากันกับองค์กรเรามากที่สุด หรือ การผสมผสานระหว่าง กระบวนการคัดเลือกตามมาตรฐาน กับการใช้ถามคำถามที่ตรงจุด การนัดหมายประชุมอย่างเป็นทางการ หรือเชิญผู้สมัครมาที่ออฟฟิศ และวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้เราคัดเลือกคนที่ใช่เข้ามาได้ ถ้าทำสิ่งเหล่านี้แล้ว มั่นใจได้เลยว่าคุณกำลังตัดสินใจเลือกคนที่ใช่ได้ดีที่สุดในบรรดาผู้เข้าสมัคร


6. ติดตามผลการดำเนินการ


เราต้องติดตามผลและความคืบหน้า เพื่อประเมินได้ว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของเรากำลังดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งจะต้องวัดประเมินผลแต่ละมิติของกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้สำเร็จ และอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนา ซึ่งผู้นำขององค์กรควรที่จะวัดประเมินทั้ง 4 ด้าน

 • พฤติกรรมโดยรวม
  คนในองค์กรให้การตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมเปลี่ยนไปไหม
 • ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
  อะไรคือ KPI หรือเป้าหมายทางธุรกิจที่เราตั้งไว้เพื่อติดตามและวัดประเมินผล และจะวัดผลอย่างไรเมื่อผ่านไตรมาสแรก และถ้าหากไม่ถึงตามที่ตั้งเป้าไว้ เป็นเพราะอะไร
 • Key Milestones
  Milestone จะสอดคล้องกับ เป้าหมายหรือความคาดหวังที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ช่วงวางกลยุทธ ซึ่งในการติดตามวัดผลเราอยู่ไปถึง Milestone ที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร
 • ความรู้สึกของคนในองค์กร  
  มุมมองที่มีต่อวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปในทางที่ดีขึ้นไหม พนักงานรับรู้ได้หรือไม่ว่าวัฒนธรรมองค์กรกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง


ถ้าไม่มีการวัดประเมินสิ่งที่เราลงแรงไป มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่


7. อดใจรอ การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา  


การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ไม่เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลและสำเร็จได้ในเวลาสั้น ๆ แต่วัฒนธรรมองค์กรเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลา และเกิดในขึ้นระยะยาว อย่าคาดหวังว่าวัฒนธรรมองค์กรจะเปลี่ยนแปลงในช่วงข้ามคืน การสร้างกลยุทธที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่เป็นไปได้จริง สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ CEO ไปจนถึงพนักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่เป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จ และติดตามความคืบหน้าเพื่อที่จะรู้ได้ว่าแรงที่เราลงไปกำลังเป็นไปอย่างสำเร็จ หรือต้องคิดทบทวนบางส่วนใหม่


การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร มีความยุ่งยากและซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อองค์กร และอนาคตขององค์กร เรียกได้ว่าเป็นการลงแรงที่คุ้มค่า และสามารถสะท้อนถึงความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรไปอีกหลายปี


และอย่าลืมว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่สร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นล่ะ


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

ที่มา
https://harver.com/blog/cultural-transformation/
https://www.gallup.com/workplace/236927/employee-engagement-drives-growth.aspx 

.
.

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search