7 กลยุทธ์อัพสกิลพนักงานจาก Harvard Business Review

ปัจจุบัน ในโลกธุรกิจมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความสำคัญของการยกระดับทักษะและการพัฒนาทางวิชาชีพนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคล่องตัว การปรับตัว และการทำให้มีคุณค่านั้น โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากการยกระดับทักษะจากการแพร่ระบาดของโควิดและหลักการพัฒนาทางวิชาชีพ ซึ่งเราสามารถคิดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของการทำงานในยุคสมัยใหม่ได้โดย


1. ทำความเข้าใจกับสามเสาหลัก


การเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการสร้างการพัฒนาทางวิชาชีพ ที่เป็นกระบวนการแบบองค์รวม เริ่มต้นด้วยการจดจำรูปแบบหลักสามรูปแบบ:
-การเรียนรู้: เตรียมความพร้อมพนักงานด้วยการเสริมความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและความสนใจส่วนตัวของแต่ละบุคคล
-การเชื่อมโยง: เสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถจะนำไปสู่โอกาสและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ
-การสร้าง: ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความเชี่ยวชาญของตน ไม่ว่าจะผ่านกิจกรรมของบริษัท ในเชิงของการอบรม หรือ การจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความเข้าใจของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเขาเป็นผู้นำทางความคิดได้อีกด้วย


2. ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตน


โดยปกติแล้วบริษัทจะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งการสนับสนุนให้พนักงานได้มีการเติบโตนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเราควรสนับสนุนให้แต่ละคน
-สามารถบอกได้ว่ามีความสนใจในด้านใด
-จัดหาตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับความสนใจของแต่ละบุคคล
-ใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์หรือการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
-การดำเนินการ เช่น ใช้แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดเป้าหมายและติดตามการพัฒนาทักษะของตนได้


3. มีการวิเคราะห์ความสามารถของแต่ละบุคคล


ก่อนที่จะมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเหล่านั้น สิ่งที่ควรพิจารณาอย่างเช่น
-มีการวางแผนร่วมกันกับหัวหน้าของแต่ละแผนกเพื่อดูว่าในแต่ละสายงานนั้นจำเป็นต้องมีทักษะอะไรบ้าง
-มีการพูดคุยกับพนักงานเพื่อดูว่ามีทักษะอะไรที่ต้องการเร่งด่วน หรือตัวพนักงานต้องการพัฒนาด้านใดอีกบ้าง
-วิธีการจัดการฝึกอบรมโดยยึดตามเป้าหมายทางธุรกิจและความคิดเห็นของพนักงาน


4. ใช้ Power Mapping ในการทำความเข้าใจขององค์กรเพื่อดูความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น


-จัดสัมมนาเพื่อสอนพนักงานเกี่ยวกับแนวคิดของ Power Mapping
-ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ อาจจะผ่านทางการประชุมที่ไม่เป็นทางการมากนัก การได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคนอื่นๆ หรือการทำกิจกรรมร่วมกัน


5. ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่


-จัดสัมมนาทุกเดือนเพื่อให้ทีมงานสามารถนำเสนอโครงการต่างๆได้
-เสนอแพลตฟอร์มเพื่อให้พนักงานได้มีการฝึกทักษะในด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวภายในหรือภายนอกองค์กร
-มีการให้รางวัลเพื่อสนับสนุนกับคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างความสำคัญของการแบ่งปันความรู้


6. มีการติดตามผลตอบรับอย่างต่อเนื่อง


แต่การอาศัยผลประเมินประจำปีเพียงอย่างเดียวอาจะทำให้ผลการพัฒนาไม่ต่อเนื่องได้ จึงจำเป็นจะต้องมี
-การติดตามผลเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือน
-การจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อที่จะช่วยปรับการพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล


7. จะต้องทันสถานการณ์อยู่เสมอ


ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ของเราจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นประจำ:
-สำรวจภูมิทัศน์ภายนอกองค์กรเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
-รวบรวมคำติชมจากพนักงานเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการยกระดับทักษะ
-มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะและการปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายทางธุรกิจ


บทสรุป —การผสมผสานของการยกระดับทักษะและการพัฒนาทางวิชาชีพเป็นรากฐานที่สำคัญขององค์กร ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล บทบาทของเราไม่ใช่แค่การจัดหาหรือจัดตั้งกลยุทธ์ต่างๆ แต่เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีการพัฒนาทักษะและสามารถยกระดับความสามารถของตนเองได้จริงๆ โดยพนักงานเป็นหัวใจสำคัญของการคิดริเริ่ม การทำความเข้าใจกับการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการสร้างสรรค์ เราไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยในการสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับพนักงานแต่ยังมีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถ และพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตได้อีกด้วย

และด้วย Learning Model ที่มีลักษณะเฉพาะจาก Massive Momentum (ในเครือ BrightSide People) ซึ่งออกแบบโดยทีม Learning Designer ที่สามารถปรับแต่ง Workshop ให้เหมาะกับสถานการณ์และการนำไปใช้งานจริงในแต่ละองค์กร ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก⁣

ติดต่อสอบถามเพื่อเลือก Program ที่เหมาะสมได้แล้ววันนี้
โทร 095 165 0745 (คุณดาว Program Manager)
Website: https://massivemomentum.co/
Youtube: https://www.youtube.com/@Massivemomentum
Massive Momentum พัฒนาคนในองค์กรเพื่อการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ของคุณ
.
.

References:
https://hbr.org/2022/01/how-to-build-a-successful-upskilling-program
https://hbr.org/2016/01/plan-your-professional-development-for-the-year (edited)
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn