7 กลยุทธ์อัพสกิลพนักงานจาก Harvard Business Review

ปัจจุบัน ในโลกธุรกิจมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความสำคัญของการยกระดับทักษะและการพัฒนาทางวิชาชีพนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคล่องตัว การปรับตัว และการทำให้มีคุณค่านั้น โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากการยกระดับทักษะจากการแพร่ระบาดของโควิดและหลักการพัฒนาทางวิชาชีพ ซึ่งเราสามารถคิดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของการทำงานในยุคสมัยใหม่ได้โดย


1. ทำความเข้าใจกับสามเสาหลัก


การเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการสร้างการพัฒนาทางวิชาชีพ ที่เป็นกระบวนการแบบองค์รวม เริ่มต้นด้วยการจดจำรูปแบบหลักสามรูปแบบ:
-การเรียนรู้: เตรียมความพร้อมพนักงานด้วยการเสริมความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและความสนใจส่วนตัวของแต่ละบุคคล
-การเชื่อมโยง: เสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถจะนำไปสู่โอกาสและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ
-การสร้าง: ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความเชี่ยวชาญของตน ไม่ว่าจะผ่านกิจกรรมของบริษัท ในเชิงของการอบรม หรือ การจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความเข้าใจของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเขาเป็นผู้นำทางความคิดได้อีกด้วย


2. ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตน


โดยปกติแล้วบริษัทจะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งการสนับสนุนให้พนักงานได้มีการเติบโตนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเราควรสนับสนุนให้แต่ละคน
-สามารถบอกได้ว่ามีความสนใจในด้านใด
-จัดหาตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับความสนใจของแต่ละบุคคล
-ใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์หรือการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
-การดำเนินการ เช่น ใช้แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดเป้าหมายและติดตามการพัฒนาทักษะของตนได้


3. มีการวิเคราะห์ความสามารถของแต่ละบุคคล


ก่อนที่จะมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเหล่านั้น สิ่งที่ควรพิจารณาอย่างเช่น
-มีการวางแผนร่วมกันกับหัวหน้าของแต่ละแผนกเพื่อดูว่าในแต่ละสายงานนั้นจำเป็นต้องมีทักษะอะไรบ้าง
-มีการพูดคุยกับพนักงานเพื่อดูว่ามีทักษะอะไรที่ต้องการเร่งด่วน หรือตัวพนักงานต้องการพัฒนาด้านใดอีกบ้าง
-วิธีการจัดการฝึกอบรมโดยยึดตามเป้าหมายทางธุรกิจและความคิดเห็นของพนักงาน


4. ใช้ Power Mapping ในการทำความเข้าใจขององค์กรเพื่อดูความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น


-จัดสัมมนาเพื่อสอนพนักงานเกี่ยวกับแนวคิดของ Power Mapping
-ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ อาจจะผ่านทางการประชุมที่ไม่เป็นทางการมากนัก การได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคนอื่นๆ หรือการทำกิจกรรมร่วมกัน


5. ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่


-จัดสัมมนาทุกเดือนเพื่อให้ทีมงานสามารถนำเสนอโครงการต่างๆได้
-เสนอแพลตฟอร์มเพื่อให้พนักงานได้มีการฝึกทักษะในด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวภายในหรือภายนอกองค์กร
-มีการให้รางวัลเพื่อสนับสนุนกับคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างความสำคัญของการแบ่งปันความรู้


6. มีการติดตามผลตอบรับอย่างต่อเนื่อง


แต่การอาศัยผลประเมินประจำปีเพียงอย่างเดียวอาจะทำให้ผลการพัฒนาไม่ต่อเนื่องได้ จึงจำเป็นจะต้องมี
-การติดตามผลเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือน
-การจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อที่จะช่วยปรับการพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล


7. จะต้องทันสถานการณ์อยู่เสมอ


ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ของเราจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นประจำ:
-สำรวจภูมิทัศน์ภายนอกองค์กรเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
-รวบรวมคำติชมจากพนักงานเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการยกระดับทักษะ
-มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะและการปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายทางธุรกิจ


บทสรุป —การผสมผสานของการยกระดับทักษะและการพัฒนาทางวิชาชีพเป็นรากฐานที่สำคัญขององค์กร ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล บทบาทของเราไม่ใช่แค่การจัดหาหรือจัดตั้งกลยุทธ์ต่างๆ แต่เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีการพัฒนาทักษะและสามารถยกระดับความสามารถของตนเองได้จริงๆ โดยพนักงานเป็นหัวใจสำคัญของการคิดริเริ่ม การทำความเข้าใจกับการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการสร้างสรรค์ เราไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยในการสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับพนักงานแต่ยังมีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถ และพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตได้อีกด้วย

และด้วย Learning Model ที่มีลักษณะเฉพาะจาก Massive Momentum (ในเครือ BrightSide People) ซึ่งออกแบบโดยทีม Learning Designer ที่สามารถปรับแต่ง Workshop ให้เหมาะกับสถานการณ์และการนำไปใช้งานจริงในแต่ละองค์กร ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก⁣

ติดต่อสอบถามเพื่อเลือก Program ที่เหมาะสมได้แล้ววันนี้
โทร 095 165 0745 (คุณดาว Program Manager)
Website: https://massivemomentum.co/
Youtube: https://www.youtube.com/@Massivemomentum
Massive Momentum พัฒนาคนในองค์กรเพื่อการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ของคุณ
.
.

References:
https://hbr.org/2022/01/how-to-build-a-successful-upskilling-program
https://hbr.org/2016/01/plan-your-professional-development-for-the-year (edited)
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search