6 Soft Skills เพื่อสุดยอดองค์กรแห่งยุค Digital

องค์กรที่ปรับตัวเป็นล้วนให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในที่ทำงาน แต่องค์กรที่เก่งจริงจะรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการใช้ทั้ง Hardware และ Software แต่เป็นเรื่องของ ‘คน’ ซึ่งนอกจากการเพิ่มความคล่องตัวเพื่อให้ทันกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้ว สิ่งที่องค์กรเหล่านี้ต้องการคือ #คนที่ปรับตัวได้อย่างว่องไว⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ทักษะการปรับตัวแบบ Agile เป็นที่พูดถึงในทุก ๆ องค์กร ตั้งแต่องค์กรที่กำลังปรับโครงสร้างให้เข้ากับยุคปัจจุบันมากขึ้น หรือองค์กรใหม่ ๆ ที่เริ่มในยุคนี้มีความคล่องตัวเป็นตัวตั้ง และเมื่อเราพูดถึงทักษะในการปรับตัวของพนักงาน เรากำลังพูดถึงการติดอาวุธทั้งในด้านของทั้ง skills และ mindset ที่จะช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้อย่างดี เมื่อเรานำเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาใช้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็น Slack, Zoom หรือ Discord และถ้าเราจะลงลึกให้มากกว่านี้ว่าอะไรบ้างล่ะที่เป็น Skills และ Mindset ที่ส่งผลต่อากรปรับตัวนี้ วันนี้เรามี 6 Soft Skills สำคัญขององค์กรยุค Digital มาฝาก⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
=======================⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 1. Goal-centric thinking⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Goal-centric thinking หรือการคิดแบบยึดเป้าหมายเป็นหลัก เป็นเรื่องที่เรียบง่าย แต่ทำได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อเราได้เห็นเทคโนโลยีเจ๋ง ๆ แพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นตลอดเวลาจนอยากที่จะนำกลับไปใช้กับองค์กรตัวเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือได้ด่อเมื่อมันคือเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายได้จริง ๆ ดังนั้นเราจึงต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุก ๆ เครื่องมือใหม่ ๆ จะได้รับการยอมรับ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ดังนั้นทักษะสำคัญของผู้นำคือการมองให้ออกว่าเครื่องมือแบบไหนที่จะตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรเราได้จริง ๆ และเลือกที่จะปรับใช้เฉพาะสิ่งนั้น โดยเริ่มต้นจากการสื่อสารไปยังทีมงานให้ได้ว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้คืออะไร และเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้จะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นอย่างไร รวมไปถึงการส่งเสริมให้ทีมงานมีวิธีการคิดในการสรรหาเครื่องมือที่เหมาะกับเป้าหมายและงานที่เฉพาะเจาะจงของตัวเองมาใช้ด้วยตัวเอง ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 2. Collaboration skills⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ทักษะการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าเครื่องมือด้าน Technology ในยุคปัจจุบันเช่น Slack, Zoom หรือ Google Docs ส่งเสริมการทำงานร่วมกันมากแค่ไหนก็ไม่อาจจะช่วยอุดรูรั่วของทักษะทางสังคมพื้นฐานได้ ถ้าทีมงานของเราไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างสันติแล้ว เครื่องมือต่าง ๆ ก็จะกลายเป็นตัวช่วยให้เกิดความบาดหมางได้ดีพอ ๆ กับการร่วมมือ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
องค์กรจะสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเราได้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทีมงานไว้ใจซึ่งกันและกัน และให้รางวัลกับการทำงานเป็นทีมมากกว่าการเชิดชูคนใดคนหนึ่ง และแม้จะทำได้ดีแล้วแต่ก็อาจจะยังมีบางครั้งที่พนักงานบางคนยังไม่กล้าพอที่จะให้ความร่วมมือ องค์กรจึงควรที่จะมองหาคนเหล่านี้และส่งเสริมให้พวกเขาเปิดกับการทำงานเป็นทีมมากขึ้นโดยเริ่มจากเรื่องที่เล็กลงได้ ⁣⁣⁣
 ⁣⁣⁣
🔰 3. Communication skills. ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เมื่อพูดถึงทักษะการทำงานเป็นทีมแล้ว ทักษะการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะเมื่อองค์กรเริ่มสื่อสารในช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเรามักจะเริ่มสัมผัสได้ว่าหัวข้อการพูดคุยต่าง ๆ ที่เราเคยคุยกันได้แบบออฟไลน์อย่างสะดวกใจ พอมาเป็นออนไลน์แล้วกลายเป็นอีกเรื่องไปเลย ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
องค์กรจึงควรฝึกให้พนักงานสื่อสารในบริบทออนไลน์ให้ดีมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของการให้เห็นความสำคัญของความแตกต่างระหว่างบริบทออฟไลน์ และออนไลน์ เช่น จุดที่สามารถเข้าใจผิดได้ง่ายเมื่อเป็นทางออนไลน์ พร้อม ๆ กับในอีกด้านหนึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้อภัยกับความเข้าใจผิดของการสื่อสารออนไลน์ได้มากขึ้น และวิธีการเลี่ยงความขัดแย้งเมื่อการสื่อสารเป็นแบบออนไลน์⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 4. Learning skills. ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ทักษะของการเรียนรู้นั้นจำเป็นเสมอไม่ว่าจะเป็นองค์กรในรูปแบบไหน และยิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่กำลังปรับตัว โดยเฉพาะการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยขณะที่คนที่ชอบเทคโนโลยีส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในด้านนี้ แต่ยังมีคนส่วนใหญ่อีกมากที่ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุก ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ด้วยความแตกต่างระหว่างแต่ละกลุ่มนี้ สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรคือการยอมรับว่าทีมงานของเราจะมีกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายเมื่อเป็นเรื่องของเทคโนโลยี และถ้าพวกเขาได้เจอกับวิธีที่เหมาะกับตัวเองแล้วการปรับตัวตรงนี้จะง่ายขึ้นได้มาก ๆ เช่นบางคนอาจจะชอบอ่านคู่มือการใช้ หรือดูวิดีโอสาธิต ในขณะที่อีกกลุ่มชอบที่จะลองใช้เลยมากกว่า และก็ยังมีบางส่วนที่อยากให้จับมือในทำในการใช้งานครั้งแรก การส่งเสริมการเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถทำได้เพื่อสร้างทักษะการปรับตัวในระยะยาวให้กับทีมงาน⁣⁣⁣
 ⁣⁣⁣
🔰 5. Troubleshooting skills. ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เมื่อใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สิ่งที่มักจะตามมาคือปัญหาการใช้งานในหลาย ๆ รูปแบบ และนำมาซึ่งประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี และทำให้พนักงานปรับตัวได้ยากขึ้น และเมื่อพนักงานต้องพึ่งฝ่าย IT มาก ๆ ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ องค์กรก็จะเกิดคอขวดและทำให้การแก้ปัญหาการใช้งานเป็นไปได้อย่างล้าช้า ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
สิ่งที่องค์กรควรทำคือการสิ่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เช่น การใช้ Google เพื่อค้นหา Error message หรือวิธีการสื่อสารปัญหาให้ชัดเจนเพื่อที่จะสมารถหาทางแก้ไขบนอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ทักษะเหล่านี้จะยังช่วยให้พนักงานสามารถรายงานปัญหาได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตัวโดยรวมขององค์กร⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 6. Playfulness. ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เราพูดถึงทักษะที่ในเชิงปฏิบัติกันไปแล้ว และต่างล้วนมีความสำคัญต่อการปรับในด้านของเทคโนโลยีในที่ทำงาน แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชูโรงในการปรับตัวที่สำคัญมาก ๆ คือความสนุก เพราะนี่คือสิ่งช่วยปรับทัศนคติของทีมที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี พนักงานที่สนุกกับการใช้คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออื่น ๆ เสมือนเป็นของเล่นจะพร้อมเปิดรับกับโอกาสในการได้เล่นของเล่นใหม่ ๆ เหล่านี้ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
องค์กรจะยิ่งได้เปรียบหากสามารถใส่อารมณ์ขัน และความสนุกลงไปยังเครื่องมือเหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่นใช้งานฟังก์ชั่นของ Slack ที่สามารถใส่ emoji ที่ออกแบบเองลงไปได้ หรือการทำกิจกรรมให้ทีมงานสำรวจวิธีที่พวกเขาสามารถดึงเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้กับความสนใจ และงานอดิเรกส่วนตัวได้มากขึ้น ยิ่งทีมงานของเราเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับความสนุกได้มากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะยิ่งพร้อมที่จะรับมือความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
======================⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ทั้งหมดนี้คือ 6 ทักษะที่องค์กรควรเสริมสร้างให้กับพนักงานเพื่อให้เป็นพื้นฐานของความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งในด้านของการเป็นผู้ใช้งาน และอาจจะรวมถึงการออกแบบเทคโนโลยีให้เข้ากับองค์กร โดยที่ในองค์กรเราอาจจะมีพนักงานที่มีทักษะเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง เช่น คนที่รักในเทคโนโลยีอยู่แล้ว และเป็น early adoptor บ่อย ๆ องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากความรักในเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มเติมได้ผ่านการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนกันในองค์กรเพื่อพลังงานความสนุกเหล่านี้แพร่กระจายไปได้กับทั้งองค์กร⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣
corporate culture⁣⁣⁣
organizational culture⁣⁣⁣

.
.
>>>


.
.
>>>

ข้อมูลอ้างอิง

https://hbr.org/2016/02/the-soft-skills-of-great-digital-organizations

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search