6 ไอเดียในการจัด Corporate Training Programs ที่ตอบโจทย์ทักษะจำเป็นในยุคปัจจุบัน


ประโยคที่ได้ยินอยู่เสมอๆ เมื่อถึงฤดูกาลฝึกอบรม คือ “ต้องเข้าเทรนนิ่งอีกแล้ว..” “ยิ่งทำงานไม่ทันอยู่..” “เนื้อหาไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลย..” หรือ “มีแต่ครอสแบบเดิม ๆ..” และอีกหลายประโยคที่ตามมา คำถามที่น่าสนใจคือ “ทำไมพนักงานถึงรู้สึกแบบนั้น และการจัดเทรนนิ่งในยุคปัจจุบันยังจำเป็นอยู่ไหม..?”


ข้อมูลจาก Valamis กล่าว “การเทรนนิ่งในปัจจุบันนี้มีความสำคัญและจำเป็นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว สาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ (New technology) และการแข่งขันในตลาดที่สูงมากกว่าเดิม (Remaining competitive) ผลการสำรวจของ McKinsey Global Survey เกี่ยวกับมุมมองของพนักงานในอนาคต พบว่าผู้จัดการ 9 ใน 10 คน กล่าวว่าพวกเขากำลังประสบปัญหากับช่องว่างด้านทักษะ “พนักงานมีทักษะด้อยกว่าความคาดหวังขององค์กรออกไปเรื่อย ๆ” และคาดว่าช่องว่างดังกล่าวจะชัดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า


จากข้อมูลข้างต้นกำลังจะบอกเราว่าพนักงานไม่สนใจที่จะเทรนนิ่งหรือพัฒนาตัวเองอย่างนั้นหรือ…? คำตอบคือ ไม่ใช่! เพราะข้อมูลจากการสำรวจของ PWC พบว่า 74% ของพนักงานพร้อมที่จะฝึกอบรมใหม่และเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ หากมันช่วยให้พวกเขายังคงมีงานทำอยู่… ดังนั้น ปัญหามันจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคล แต่ปัญหากลับอยู่ที่ “Options” หรือการขาดตัวเลือกที่น่าสนใจต่างหาก รวมถึงการไม่รู้ว่าจะเทรนนิ่งไปทำไม หรือการเทรนนิ่งมันเชื่อมโยงกับงานของเขาอย่างไรต่างหาก…บทความจากเว็ปไซต์ Corporate Training ได้นำเสนอ 6 ไอเดียในการเลือก Corporate Training Programs ที่จะมาช่วยปิด Gap ด้านการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการแข่งขันในตลาดที่มากกว่าเดิม ดังนี้


(6) Business Skills Training


หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ทันที ตัวอย่างเช่น

 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Spreadsheet proficiency (Google Sheet)
 • Data analysis: การวิเคราะห์ข้อมูล
 • Business analysis: การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • Digital marketing: การตลาดดิจิทัล
 • Content management
 • Safety protocols
 • Process improvement


(5) Soft Skills Training


Soft Skill คือ ทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ตัวอย่างเช่น ทักษะด้านความสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร หรือทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งแตกต่างจากทักษะ Hard Skill ที่เน้นความรู้และทักษะที่องค์กรต้องการเกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง เช่น การใช้โปรแกรม การเขียน การใช้เครื่องมือต่างๆ การคำนวณ หรือความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

 • Customer service
 • Situational leadership
 • Creative problem solving
 • Persuasive communication
 • Interpersonal communications
 • Diversity and inclusion training
 • Adaptability in business
 • Motivating people for performance
 • Conflict resolution


(4) Technology Training


การศึกษาโดย Gartner พบว่า 80% ของพนักงานขาดทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่องานในปัจจุบันและงานในอนาคต ตัวอย่างเทรนนิ่งที่น่าสนใจ เช่น

 • Coding bootcamp
 • Software training (Microsoft Office 365, Salesforce, Google Analytics)
 • UX/UI design
 • Extended/virtual reality applications
 • Digital transformation
 • Artificial intelligence training
 • Machine learning applications
 • Agile
 • Scrum


(3) Cyber Security Protocols


คือ แผนงาน ขั้นตอน มาตรการด้านความปลอดภัย และโปรโตคอล(ภาษาสื่อสารที่ใช้เป็น “ภาษากลาง” ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรของคุณปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Malicious Attacks) การละเมิดข้อมูล และความปลอดภัยต่างๆ

 • Cybersecurity bootcamps
 • Basic online security awareness
 • Risk management
 • Information security
 • Cloud security
 • Threat detection and response
 • Auditing/IT compliance


(2) Industry Certification


การเข้าอบรมที่เน้นไปที่ทักษะความเชี่ยวชาญบางอย่าง และสามารถได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบางอย่างด้วยมาเพิ่มในประวัติงานของคุณ ก็จะยิ่งทำให้คุณมีความโดดเด่นแตกต่างจากเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น

 • Business analysis
 • Paralegal: ผู้ช่วยทนาย
 • Project management/PMP
 • Digital marketing
 • Supply chain
 • Sales
 • Accounting (CPA, CFA)
 • Healthcare (LPN, CN)
 • Insurance (CLU)


(1) Leadership Training


ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ สิ่งที่ต้องการอยู่เสมอคือ “ผู้นำ” เพราะมีหน้าที่สำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น หลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะภาวะผู้นำ จึงเป็น A-MUST ที่ทุกองค์กรควรจัดขึ้น

 • Diversity training for executives
 • Situational leadership
 • Performance leadership
 • Positive leadership
 • Data-driven leadership
 • Negotiations and conflict management
 • Executive decision making
 • Emerging leader development
 • Strategic innovation
 • Agile leadership
 • Executive coaching/career planning


บทส่งท้าย – โลกก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง หน้าที่ของเราไม่ใช่รอให้โลกก้าวข้ามเราไป แต่คือการประคับประคองตัวเองให้ก้าวไปพร้อมๆ หรือไม่ทิ้งห่างจากโลกปัจจุบันมากนัก  ดังนั้น ปรับมายเซตของเราที่มีต่อการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่เราทุกคนคือ “นักเรียนรู้ตลอดชีวิต” หรือ “Lifelong Learning”


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
https://corporatetraining.usf.edu/blog/types-of-corporate-training-programs
https://www.valamis.com/hub/corporate-training
https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/beyond-hiring-how-companies-are-reskilling-to-address-talent-gaps
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/workforce-of-the-future.html
arm
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.