6 ไอเดียในการจัด Corporate Training Programs ที่ตอบโจทย์ทักษะจำเป็นในยุคปัจจุบัน


ประโยคที่ได้ยินอยู่เสมอๆ เมื่อถึงฤดูกาลฝึกอบรม คือ “ต้องเข้าเทรนนิ่งอีกแล้ว..” “ยิ่งทำงานไม่ทันอยู่..” “เนื้อหาไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลย..” หรือ “มีแต่ครอสแบบเดิม ๆ..” และอีกหลายประโยคที่ตามมา คำถามที่น่าสนใจคือ “ทำไมพนักงานถึงรู้สึกแบบนั้น และการจัดเทรนนิ่งในยุคปัจจุบันยังจำเป็นอยู่ไหม..?”


ข้อมูลจาก Valamis กล่าว “การเทรนนิ่งในปัจจุบันนี้มีความสำคัญและจำเป็นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว สาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ (New technology) และการแข่งขันในตลาดที่สูงมากกว่าเดิม (Remaining competitive) ผลการสำรวจของ McKinsey Global Survey เกี่ยวกับมุมมองของพนักงานในอนาคต พบว่าผู้จัดการ 9 ใน 10 คน กล่าวว่าพวกเขากำลังประสบปัญหากับช่องว่างด้านทักษะ “พนักงานมีทักษะด้อยกว่าความคาดหวังขององค์กรออกไปเรื่อย ๆ” และคาดว่าช่องว่างดังกล่าวจะชัดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า


จากข้อมูลข้างต้นกำลังจะบอกเราว่าพนักงานไม่สนใจที่จะเทรนนิ่งหรือพัฒนาตัวเองอย่างนั้นหรือ…? คำตอบคือ ไม่ใช่! เพราะข้อมูลจากการสำรวจของ PWC พบว่า 74% ของพนักงานพร้อมที่จะฝึกอบรมใหม่และเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ หากมันช่วยให้พวกเขายังคงมีงานทำอยู่… ดังนั้น ปัญหามันจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคล แต่ปัญหากลับอยู่ที่ “Options” หรือการขาดตัวเลือกที่น่าสนใจต่างหาก รวมถึงการไม่รู้ว่าจะเทรนนิ่งไปทำไม หรือการเทรนนิ่งมันเชื่อมโยงกับงานของเขาอย่างไรต่างหาก…บทความจากเว็ปไซต์ Corporate Training ได้นำเสนอ 6 ไอเดียในการเลือก Corporate Training Programs ที่จะมาช่วยปิด Gap ด้านการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการแข่งขันในตลาดที่มากกว่าเดิม ดังนี้


(6) Business Skills Training


หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ทันที ตัวอย่างเช่น

 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Spreadsheet proficiency (Google Sheet)
 • Data analysis: การวิเคราะห์ข้อมูล
 • Business analysis: การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • Digital marketing: การตลาดดิจิทัล
 • Content management
 • Safety protocols
 • Process improvement


(5) Soft Skills Training


Soft Skill คือ ทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ตัวอย่างเช่น ทักษะด้านความสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร หรือทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งแตกต่างจากทักษะ Hard Skill ที่เน้นความรู้และทักษะที่องค์กรต้องการเกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง เช่น การใช้โปรแกรม การเขียน การใช้เครื่องมือต่างๆ การคำนวณ หรือความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

 • Customer service
 • Situational leadership
 • Creative problem solving
 • Persuasive communication
 • Interpersonal communications
 • Diversity and inclusion training
 • Adaptability in business
 • Motivating people for performance
 • Conflict resolution


(4) Technology Training


การศึกษาโดย Gartner พบว่า 80% ของพนักงานขาดทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่องานในปัจจุบันและงานในอนาคต ตัวอย่างเทรนนิ่งที่น่าสนใจ เช่น

 • Coding bootcamp
 • Software training (Microsoft Office 365, Salesforce, Google Analytics)
 • UX/UI design
 • Extended/virtual reality applications
 • Digital transformation
 • Artificial intelligence training
 • Machine learning applications
 • Agile
 • Scrum


(3) Cyber Security Protocols


คือ แผนงาน ขั้นตอน มาตรการด้านความปลอดภัย และโปรโตคอล(ภาษาสื่อสารที่ใช้เป็น “ภาษากลาง” ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรของคุณปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Malicious Attacks) การละเมิดข้อมูล และความปลอดภัยต่างๆ

 • Cybersecurity bootcamps
 • Basic online security awareness
 • Risk management
 • Information security
 • Cloud security
 • Threat detection and response
 • Auditing/IT compliance


(2) Industry Certification


การเข้าอบรมที่เน้นไปที่ทักษะความเชี่ยวชาญบางอย่าง และสามารถได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบางอย่างด้วยมาเพิ่มในประวัติงานของคุณ ก็จะยิ่งทำให้คุณมีความโดดเด่นแตกต่างจากเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น

 • Business analysis
 • Paralegal: ผู้ช่วยทนาย
 • Project management/PMP
 • Digital marketing
 • Supply chain
 • Sales
 • Accounting (CPA, CFA)
 • Healthcare (LPN, CN)
 • Insurance (CLU)


(1) Leadership Training


ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ สิ่งที่ต้องการอยู่เสมอคือ “ผู้นำ” เพราะมีหน้าที่สำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น หลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะภาวะผู้นำ จึงเป็น A-MUST ที่ทุกองค์กรควรจัดขึ้น

 • Diversity training for executives
 • Situational leadership
 • Performance leadership
 • Positive leadership
 • Data-driven leadership
 • Negotiations and conflict management
 • Executive decision making
 • Emerging leader development
 • Strategic innovation
 • Agile leadership
 • Executive coaching/career planning


บทส่งท้าย – โลกก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง หน้าที่ของเราไม่ใช่รอให้โลกก้าวข้ามเราไป แต่คือการประคับประคองตัวเองให้ก้าวไปพร้อมๆ หรือไม่ทิ้งห่างจากโลกปัจจุบันมากนัก  ดังนั้น ปรับมายเซตของเราที่มีต่อการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่เราทุกคนคือ “นักเรียนรู้ตลอดชีวิต” หรือ “Lifelong Learning”


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
https://corporatetraining.usf.edu/blog/types-of-corporate-training-programs
https://www.valamis.com/hub/corporate-training
https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/beyond-hiring-how-companies-are-reskilling-to-address-talent-gaps
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/workforce-of-the-future.html
arm
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search