6 สิ่งที่ต้องทำก่อนเซ็นต์สัญญาเข้าทำงาน

ไม่ใช่แค่องค์กรที่จะมีโอกาสเลือกคนที่ใช่ พนักงานก็ควรจะเป็นผู้เลือกองค์กรด้วยเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรเป็นสถานที่เหมาะสมและคุณอยากทำงานด้วย
.
A Cup of Culture ขอนำเสนอ 6 วิธีการ ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจก่อนตัดสินใจเริ่มงานใหม่ ดังนี้
.
.
.

สัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานในอนาคต


คุยกับคนให้ได้มากที่สุด เมื่อยังอยู่ในกระบวนการสัมภาษณ์ เพื่อที่จะได้รู้จักคนที่จะต้องร่วมงานด้วยในอนาคต โดยใช้ตัวอย่างคำถาม เช่น
ในบริษัทคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้?
เป้าหมายของคุณคืออะไร?
อะไรที่เป็นอุปสรรค?
และพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของแต่ละคน และหากสามารถพบคนที่เป็น Talent หรือคนที่มีแรงจูงใจในการทำงานที่ดีได้ ก็จะยิ่งได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น
.
.

ทดสอบการทำงานจริง


เป็นการคุ้มค่าที่จะร้องขอเข้าร่วมประชุมสักชั่วโมงกับทีมงานในอนาคตของคุณ เพื่อให้คุณเห็นว่าวิถีในการปฏิบัติต่อกันของทีมเป็นอย่างไร ชีวิตประจำวันอยู่ในลักษณะที่เหมาะกับคุณหรือไม่ และวิธีการที่ทีมใช้ในการระดมสมองหรือหาไอเดียเป็นแบบสนับสนุนหรือขัดขวางกันและกัน ซึ่งสามารถจะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมขององค์กรว่า เป็นแบบเน้นการทำงานร่วมกัน หรือเน้นการทำงานแบบตัวใครตัวมัน แต่ก็ต้องระวังว่า สิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นความจริงทั้งหมด และเพื่อนร่วมงานทั้งหมดก็จับตาดูคุณด้วยเช่นกัน
.
.

ทำความรู้จักหัวหน้างาน


เพราะความพึงพอใจในงานของคุณมีความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็ก Startup หรือธุรกิจครอบครัว หากไม่สามารถเข้ากันได้กับหัวหน้างานก็เหมือนกับตายทั้งเป็น ดังนั้น ก่อนที่จะเซ็นสัญญาเข้าทำงาน ขอให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถทำความเข้าใจและสามารถตอบสนองหัวหน้างานของคุณได้ พยายามคุยกับหัวหน้างานอย่างลึกซึ้งถึงเป้าหมายของเขาที่มีต่อองค์กร หรือเรื่องของอนาคต เช่น
อะไรที่ถือว่าเป็นความสำเร็จของเขาสำหรับที่นี่?
อีก 6 เดือนข้างหน้าหัวหน้าคาดหวังอะไรจากคุณที่จะทำให้สำเร็จ?
หากหัวหน้าหลีกเลี่ยงในการพูดคุยหรือทำความรู้จักคุณ ก็อาจเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนัก
.
.

หาข้อมูลจากแหล่งภายนอก


นอกจากจะหาข้อมูลจากพนักงาน และหัวหน้างานปัจจุบันแล้ว คุณควรหาข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลเบื้องหลังเพิ่มเติมจากคนที่มีข้อมูลในการดำเนินธุรกิจขององค์กรโดยไม่มีอคติแฝงใดๆ ลองหาคนที่พอรู้จักองค์กรรอบ ๆ ตัวคุณ เช่น ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษากฏหมาย ผู้รับเหมาหรือบริษัทคู่ค้า ลองชวนไปจิบกาแฟ แล้วพูดคุยโดยไม่ต้องชี้นำหรือมีกรอบความคิดใดๆในการสนทนา แค่แจ้งว่า คุณอยากจะเห็นภาพองค์กรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วใช้คำถาม เช่น
องค์กรนี้เป็นองค์กรเกี่ยวกับอะไร?
อะไรถือเป็นความสำเร็จขององค์กร?
คนประเภทไหนที่จะทำงานได้ประสบความสำเร็จในองค์กรนี้?
หรือคนประเภทไหนที่อยู่องค์กรนี้ไม่ได้?
ถ้าเป็นไปได้ ถามถึงการเข้าออกของพนักงาน และหาว่าพนักงานเหล่านั้นออกด้วยเหตุผลอะไร นอกจากนั้นลองถามเกี่ยวกับความท้าทายต่าง ๆ ที่องค์กรกำลังเผชิญ เช่น แผนการควบรวม หรือกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นความกังวลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณ
.
.

คำนึงถึงสิ่งที่จะได้รับนอกเหนือจากข้อเสนอในสัญญาจ้าง


การคำนึงถึงโอกาสที่จะได้รับเมื่อเข้ามาทำงานในองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าผลประโยชน์ที่ระบุในสัญญาจ้าง ลองพูดคุยกับหัวหน้าผู้สัมภาษณ์ดูถึงเส้นทางการเติบโตในองค์กร ความสามารถในการโยกย้ายงาน โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา หรือถามถึงสิ่งที่องค์กรจะมอบให้กับผู้ที่มีศักยภาพสูงขององค์กร
.
.

ทบทวนอย่างถี่ถ้วน


เมื่อคุณได้รับข้อมูลทุกอย่างอย่างครบถ้วนแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะใช้สัญชาตญาญของตัวเองในการตัดสินใจ ว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่จะพาให้คุณเติบโตและมีความท้าทาย ให้ถามตัวเองว่า ฉันจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้เข้ากับองค์กรนี้?ทักษะที่ฉันมีจะส่งเสริมเป้าหมายขององค์กรได้อย่างไร? และพึงระลึกไว้ว่าข้อมูลที่มีไม้ใช่ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้คุณวิเคราะห์และตัดสินใจผิดพลาด แค่อย่างไรก็ตามคุณควรเชื่อในสัญญาณและการตัดสินใจของตัวเองในท้ายที่สุดซึ่งส่วนใหญ่มักถูกเสมอ
.
.
.


?โดยสามารถสรุปเป็นหลักการได้ดังนี้?


✅ สิ่งที่ควรทำ:
– ปรับทัศนคติให้มีทั้งบวกและลบในเวลาเดียวกัน
– หาคนที่อยู่ในเครือข่ายรอบตัวที่รู้จักองค์กร เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับองค์กรนั้น
– ใช้ความพยายามในการทำความรู้จักหัวหน้างานในอนาคต เพราะความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานเป็นปัจจัยสำคัญของความพึงพอใจในงานของคุณ
.
.
❎ สิ่งที่ไม่ควรทำ:
• ลดความจำเป็นของแนวคิดการขอทดลองร่วมงานกับทีมงานในอนาคต เพื่อให้เข้าใจวิถีการทำงานและการอยู่ร่วมกันของทีม
• เพิกเฉยต่อสัญญาณอันตราย หากหัวหน้างานในอนาคตดูเหมือนไม่กระตือรือล้นในการทำความรู้จักกับคุณ
• วิเคราะห์มากเกินจนเป็นเหตุให้ไม่ตัดสินใจ หรือตัดสินใจช้าเกินไป ให้เชื่อในสัญชาตญาตและการตัดสินใจของตัวเองในที่สุด
.
.
A Cup of Culture
.
.

แหล่งที่มาข้อมูล
:https://hbr.org/2017/11/how-to-tell-if-a-companys-culture-is-right-for-you

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search