6 สัญญานบ่งชี้ว่าถึงเวลาลงแรงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรจริงจัง

คนเก่งๆ ที่กำลังหางานหรือคิดจะเปลี่ยนงาน นอกจากจะมองหางานที่มีผลตอบแทนดี มีความก้าวหน้า และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้ว สิ่งที่คนหางานในปัจจุบันให้ความสนใจไม่แพ้กันคือ #วัฒนธรรมขององค์กรว่าจะเข้ากันได้หรือไม่?
.
ในแบบสำรวจมุมมองของผู้สมัครงานในสหรัฐอเมริกาพบว่า คนส่วนใหญ่ยอมลดเงินเดือนที่ตัวเองควรจะได้ถึง 10% เพื่อแลกกับการได้ทำงานในองค์กรที่มีวัฒนธรรมดีๆ แต่ในความเป็นจริงหลายๆ องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดีกลับไม่ได้ลงแรงสร้างมันไว้อย่างเป็นระบบมากนัก ไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ด้วยเหตุนี้เราน่าจะมา สร้างวัฒนธรรมองค์กรดีๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจและเชื่อมโยงคนในองค์กรไว้ด้วยกัน เมื่อตั้งใจสร้างแบบเป็นระบบผลที่ออกมาจะดีกว่าการปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมอย่างแน่นอน เพราะ #วัฒนธรรมที่ตั้งใจออกแบบ จะมีแนวทางในการปฏิบัติ มีชุดพฤติกรรม มีรูปแบบการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการตัดสินใจต่างๆ ที่ชัดเจน!
.
แต่ถ้าท่านยังมองไม่ออกว่าถึวเวลาที่จะเริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจังแล้วหรือยัง ท่านอาจดูจากสัญญาน 6 ประการนี้ได้
.
.

📌1. ตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร


หากตัวชี้วัดบอกเราว่าองค์กรกำลังแย่ นั่นถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า มาตรฐานคุณภาพ ตัวเลขทางการเงินต่างๆ หรือแม้กระทั่งปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร การแก้ปัญหาอย่างตรงจุดอย่างหนึ่งคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมพฤติกรรมคนในองค์กรที่จะช่วยให้ปัญหานั้นคลี่คลาย..

📌 2. ผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง


ถ้า Market Share ของคู่แข่งกำลังขยับเข้ามาคุกคามในส่วนของท่าน นั่นแสดงว่าเราต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างแล้ว ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่ต่ำลงเป็นสัญญานที่บอกว่าเราต้องกลับมาทบทวนเรื่องต่างๆ และหนึ่งในนั้นคือ การตอบคำถามว่าเรามีวัฒนธรรมองค์กรที่กระตุ้นให้เกิดพลังในการแข่งขันได้หรือไม่..

📌 3. ความผูกพันในองค์กร


ความผูกพันในองค์กร (employee engagement) เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าองค์กรควรทำอะไรกับวัฒนธรรมองค์กรแล้วหรือยัง งานวิจัยมากมายยืนยันว่าองค์กรที่พนักงานมีความผูกพันสูงจะมีความเต็มใจในการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆและมีความเป็นเจ้าของต่อผลลัพธ์ต่างๆ ในทางตรงกันข้ามหากเราเห็นว่า turn over rate สูงขึ้น ผลสำรวจความผูกพันเป็นลบหรือแม้แต่ขาดไอเดียดีๆก็แสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรมีปัญหาเสียแล้ว..

📌 4. ความสามารถของผู้นำ


ความท้าทายทางธุรกิจปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้นำหลายๆองค์กรปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะในสภาวะที่องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดดผู้นำต้องมีองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ หลายองค์กรไม่มีกระบวนการที่ดีในการพัฒนาผู้นำให้สามารถเป็นแบบอย่างหรือโค้ชทีมงานเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของพนักงานออกมาอย่างเต็มที่ วัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการปรับตัวจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณา..

📌 5. การมองเห็นโอกาส


องค์กรธุรกิจเป็นหน่วยที่หยุดนิ่งไม่ได้ นอกจากธุรกิจที่ต้องทำในแต่ละวันแล้ว ยังมีโอกาสต่างๆมากมายที่องค์กรอาจพลาดไปได้หากไม่ลงในรายละเอียด เช่นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การขจัดเรื่องสิ้นเปลื้องทางทรัพยากรต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือการนำดิจิตอลมาใช้งาน คงเป็นเรื่องน่าเสียดายหากคนในองค์กรมองไม่เห็นและไม่ได้ทำงานเชิงรุกกับโอกาสต่างๆเหล่านั้น การปรับปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกๆโอกาสที่จะทำให้องค์กรดีขึ้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนหากสภาวะนี้มาถึง..

📌 6. การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก


หากองค์กรยังเป็นผู้ตามในกระแส digital disruption การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเชิงประชากรทังภายในและภายนอกองค์กร ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หรือการย่างเข้ามาของ New Normal อาจถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับโฟกัสคนในองค์กรหากไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การปรับเปลี่ยน mindset และพฤติกรรมในระดับองค์กรแบบนี้ทำได้วิถีเดียวคือการสร้างให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างจริงจัง

หากท่านพบว่าองค์กรท่านอยู่ในข่ายดังกล่าว ท่านสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการที่ผู้บริหารควรพูดคุยกันอย่างจริงจังร่วมกับตัวแทนพนักงานถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในปัจจุบันและวัฒนธรรมที่ท่านอยากให้มันเป็น โดยพิจารณาถึงอาการที่ท่านประสบอยู่ข้างต้นและทิศทางที่ท่านจะเดินต่อไปในอนาคต ..

โดยท่านสามารถใช้ Org Culture Canvas (https://www.brightsidepeople.com/the-culture-canvas-th/)

เป็นเครื่องมือประกอบการพูดคุยได้ หรือปรึกษาเพิ่มได้ที่ (https://www.brightsidepeople.com/about-us-th/#contactus)
.
.A Cup of Culture
.


.
แหล่งที่มาของบทความ
https://trainingindustry.com/articles/strategy-alignment-and-planning6-signs-your-organization-may-need-a-culture-transformation/
https://builtin.com/company-culture/bad-company-culture https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/09/27/13-signs-your-workplace-is-toxic-enough-to-warrant-quitting/#3a6c3f2f51dc

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search