5 แนวทางคืนความเป็นสังคมสู่ออฟฟิศ

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมามนุษย์เราต่างมีความเหงามากขึ้นเรื่อย ๆ และโดยเฉพาะในช่วงของโควิดที่เราถูกแยกออกมาจากกันและกันมากขึ้น ความเป็นกลุ่มสังคมกลายเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามในการรักษาไว้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่ยังคงทำงานที่บ้านอยู่


นั่นทำให้โจทย์ใหญ่ของหลาย ๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่เปิดให้ทำงานที่บ้านได้คือทำอย่างไรองค์กรเราถึงจะยังสามารถสร้างความเป็นสังคมการทำงานที่ดีได้เพราะนอกเหนือจากจะเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพพนักงานแล้ว ยังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพนักงาน การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย และวันนี้เรามีแนวทางการฟื้นคืนสังคมการทำงานให้กลับมา สำหรับทั้งองค์กรที่เพิ่งกลับเข้าออฟฟิศ และองค์กรที่ทำงานที่บ้านกัน


1. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน


การจัดการเรียนรู้ภายในองค์กรนั้นนอกเหนือจากองค์ความรู้โดยตรง แต่รวมไปถึงการที่ทีมงานผู้จัดการอบรมรู้สึกดีกับงานของตัวเองมากขึ้นด้วยการมีโอกาสได้สวมบทบาทของการเป็น “โค้ช” และสำหรับหลาย ๆ คนอาจรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในบทบาทที่พวกเขาชอบที่สุดในการทำงานอีกด้วย


และที่สำคัญการสร้างช่องทางให้พนักงานได้เรียนรู้จากกันและกันเองนั้นคือหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างสังคมการทำงานที่น่าอยู่อีกด้วย และในการเริ่มต้นนี้กระบวนการไม่จำเป็นต้องจัดอย่างเป็นทางการ เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นจากโจทย์ที่ว่า “มีใครมีเรื่องถนัดที่สนใจอยากสอนคนอื่นบ้างไหม?” และขั้นตอนถัดไปก็เพียงแค่นัดหมาย Zoom สอนกัน โดยเนื้อหาไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะในเรื่องงาน ตัวอย่างของคลาสเหล่านี้อาจจะได้แก่ การทำค็อกเทล เย็บปักถักร้อย หรือเต้น การทำอย่างนี้นอกเหนือกจากจะเป็นการทำความรู้จักกับทักษะลับ ๆ ของพนักงานเราแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และชุมชนการทำงานที่ดีอีกด้วย


2. ใช้ประสบการณ์ร่วมให้เป็นประโยชน์


งานวิจัยพบว่างานเลี้ยงวันเกิด วันครบรอบ งานสังสรรค์ต่าง ๆ นั้นมีผลต่อการสร้างขวัญกำลังใจ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือหลังจากที่เวลาผ่านไปแล้วการย้อนระลึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นโดยเฉพาะความทรงจำดี ๆ ที่มีร่วมกันในอดีต และความสำเร็จที่ผ่านมา คือสิ่งที่มีผลต่อการลดความเครียดในที่ทำงาน และความเหงา


นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานใจดีคนคนอื่น ๆ มากขึ้น และมีงานวิจัยที่พบว่าการนึกถึงความทรงจำดี ๆ ในที่ทำงานเพียงไม่กี่นาทีก่อนเริ่มงานนั้นส่งผลให้พนักงานจัดการความเครียดได้ดีขึ้นตลอดวัน ดังนั้นในการสร้างชุมชนที่ดีในการทำงานองค์กรควรมองหาโอกาสในการสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกันนอกเหนือจากเวลางาน


3. รับประทาน หรือ ทำอาหารร่วมกัน


การทำอาหาร และรับประทานอาหารร่วมกันนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานแล้ว ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการทานอาหารร่วมกันยังส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการฝึกการทำงานเป็นทีมไปในตัวโดยเฉพาะในบริบทที่แตกต่างจากเดิม เช่น เมื่อต้องทำอาหารร่วมกัน รวมไปถึงเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอีกด้วย


ดังนั้น องค์กรควรมองหาโอกาสในการที่พนักงานจะได้มีมื้ออาหารร่วมกัน ตัวอย่างเช่นการทานอาหารเที่ยงในห้องประชุม ในลักษณะของ brown bag meeting การชวนกันไปทานร้านอาหารใกล้ ๆ หรือแม้แต่ชวนกันทำอาหารเมื่อมีโอกาสได้ไปทำงานนอกสถานที่ร่วมกัน


4. สร้างประสบการณ์ใหม่แบบออนไลน์


แม้ว่าหลาย ๆ ที่เราจะเป็นการทำร่วมกันแบบออนไลน์ แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้ กิจกรรมอย่างเช่นในทีมงานของ YouTube เขาได้มีกิจกรรมที่เสนอ Album เพลงให้ทีมไปฟังกันทุกคน หรือเมนูอาหารที่ชวนกันต่างคนต่างทำตามความถนัด


นอกจากนั้นแล้วในช่วงก่อนการประชุมก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทีมงานจะได้ทำความรู้จักกันเพิ่มเติมผ่านการพูดคุยแบบ Open หรืออาจจะมีคำถามชวนคิดที่ให้เตรียมคำตอบกันมาคุยได้เช่น
– ถ้าให้ทุกคนบนโลกมีพลังพิเศษได้ 1 อย่าง จะให้เป็นอะไร
– อะไรคือบทเรียนสำคัญที่อยากให้ทุกโรงเรียนมีสอน


คำถามสนุก ๆ ชวนติดเหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพยายามทำความเข้าใจกันและกัน และรู้จักมุมมองที่แตกต่างของเพื่อนร่วมงานแต่ละคนเพื่อเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้


5. ชวนกันพักและฟื้นฟู


Burnout กลายเป็นเรื่องที่พบเห็นบ่อยกันไปแล้ว โดยเฉพาะหลังจากโควิดระบาดโดยยิ่งในช่วงของการ Work from home แล้วการสำรวจยังพบว่าคน 92% ไม่สามารถตัดขาดจากงานได้เมื่ออยู่นอกเวลางานแล้ว และนั่นยิ่งทำให้ความเหนื่อยล้า และการ burnout เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ที่


ซึ่งวิธีในการแก้ปัญหา Burnout นั้นก็มีวิธีที่หลากหลาย แต่หนึ่งในใจความสำคัญของการแก้ปัญหานี้อย่างถาวรคือมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยคนรอบข้าง เพราะพนักงานคนใดคนหนึ่งจะไม่สามารถพักได้ง่าย ๆ หากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานยังคงส่งข้อความมาหาอยู่นอกเหนือเวลางาน


และนี่เองคือจุดที่เป็นโอกาสของการสร้างสังคมการทำงานที่ดีขึ้นได้โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหานี้ร่วมกัน อาจจะเป็นการจัด session การวางแผนเพื่อให้ทุกคนได้พักจากงาน พร้อมให้โจทย์กับแต่ละทีมในการแก้ปัญหานี้ และอาจจะมีการนัด coaching session เป็นทีมเพื่อพูดคุยถึงอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาสำหรับสัปดาห์ถัดไป


ทั้งหมดนั้นคือ 5 ตัวอย่างที่องค์กรสามารถทำได้หากต้องการสร้างสังคมในการทำงานที่น่าอยู่ เพราะสังคมการทำงานที่ดีนั้นจะช่วยให้ทีมงานของเราได้สร้างสรรค์ผลงานที่น่าตื่นเต้นไปด้วยกัน เปลี่ยนที่ทำงานของเราจากที่แค่ทำงานไปวัน ๆ แต่เป็นทำงานเพื่อไปข้างหน้า และสุดท้ายคือมันยังทำให้พนักงานเก่ง ๆ อยากที่จะอยู่กับองค์กรไปยาว ๆ อีกด้วย


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

References:
https://www.nytimes.com/2014/06/01/opinion/sunday/why-you-hate-work.html?_r=0
https://hbr.org/2014/06/the-power-of-meeting-your-employees-needs
https://hbr.org/2018/03/americas-loneliest-workers-according-to-research
https://hbr.org/2022/08/rekindling-a-sense-of-community-at-work?ab=hero-subleft-1
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search