5 เทคนิคให้ Feedback หัวหน้าแบบเนียนๆ แต่ได้ผล


ในบรรดาสถานการณ์การทำงาน การให้feedbackแก่หัวหน้างานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม มีวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารfeedbackแก่ผู้บังคับบัญชาโดยไม่กระทบความสัมพันธ์ในการทำงาน เราจะแนะนำวิธีการที่น่าสนใจในการสื่อสารfeedbackแก่ผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในบริบทที่ให้feedbackนับว่าเป็นเรื่องที่ยากและเสี่ยง


1. เนียนใช้คำถามหรือข้อเสนอ:


แทนที่จะชี้ตรงๆ ให้สร้างคำถามหรือข้อเสนอที่นำไปสู่ปัญหาหรือข้อไปในทางที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น “คิดว่าถ้าเราลอง [วิธีการที่แตกต่าง] สำหรับโครงการครั้งหน้า คิดว่าจะทำให้เราบรรลุ [เป้าหมายที่ระบุ] ได้ดีขึ้นไหมครับ/ค่ะ?”

 
2. เนียนแบบ “แซนด์วิช”:


ให้feedbackตรงกลางระหว่างคำชมเชย ซึ่งจะทำให้ความรู้สึกไม่ถึงกับขัดแย้ง ให้ข้อความดีก่อน เสนอfeedback แล้วจึงให้ข้อความดีอีกครั้ง เช่น “พี่ทำงานได้เยี่ยมมากในโครงการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในโครงการล่าสุด แต่ผมมีข้อเสนอแนะเล็กน้อยเกี่ยวกับการจัดการเวลา ซึ่งผมคิดว่ามันอาจช่วยให้ทีมทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผมยังคงชื่นชมความมุ่งมั่นของพี่ในการนำทีมให้สำเร็จ”


3. เนียนเสนอแนะในการปรับปรุง:


เมื่อนำเสนอfeedback ให้แสดงความยินดีที่จะช่วยเสนอแนะแก้ไข ซึ่งจะแสดงถึงความมุ่งมั่นในความสำเร็จของทีม และลดความเสี่ยงในการกระทบต่อความสัมพันธ์ เช่น “ผมคิดว่าถ้าเราปรับปรุง [ปัญหาที่พบ] ผมยินดีที่จะช่วยเสนอแนะและให้ความสนับสนุนในการปรับปรุงด้วยครับ”


4. เนียนเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวเอง:


พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านเคยได้รับfeedback และวิธีที่มันช่วยให้ท่านเติบโตในด้านอาชีพ เช่น “เมื่อก่อน ผมเคยได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ [ประเด็นที่คล้ายกัน] และมันช่วยให้ผมปรับปรุงทักษะการทำงานอย่างมาก ผมคิดว่ามันอาจเป็นประโยชน์สำหรับครั้งนี้ด้วยครับ”


5. หาคนสนับสนุนแบบเนียนๆ


หากท่านมีเพื่อนร่วมงานที่เห็นด้วยกับความเห็นของท่าน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ท่านอาจพิจารณาปรึกษาปัญหากับเขา เพื่อให้เขาสามารถนำเสนอfeedbackในแนวที่ไม่เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ เช่น “ผมพูดคุยกับ [เพื่อนร่วมงาน] เกี่ยวกับปัญหาที่เราเห็น และเขาเสนอว่าอาจจะนำข้อเสนอแนะนี้ขึ้นไปพูดคุยกับผู้บริหารเพื่อหาวิธีปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของทีม”


:::::::::::::::::::::

การให้feedbackแก่ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายในบางบริบท แต่ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและคำพูดที่รอบคอบ ท่านสามารถสื่อสารfeedbackของท่านโดยไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ในการทำงานได้ การพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม และเลือกใช้แนวทางที่สร้างสรรค์จะช่วยให้ท่านสามารถสื่อสารปัญหาและfeedbackให้แก่หัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ


ขั้นตอนต่างๆ ที่เสนอมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถปรับใช้ตามสถานการณ์และความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับหัวหน้างาน อย่างไรก็ตาม ความสำคัญที่สุดคือการรักษาระดับความสนิทสนมและความไว้วางใจในความสัมพันธ์ที่ท่านมีกัน และตั้งใจที่จะส่งเสริมความสำเร็จร่วมกันในการทำงาน


ในที่สุด การให้feedbackแก่ผู้หัวหน้างาน ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเสี่ยงตัวเองหรือสร้างความขัดแย้งในทีมงาน การคิดค้นและปรับปรุงวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมที่สุดกับบริบทของท่านจะช่วยให้ท่านสามารถส่งเสริมความสำเร็จและการเติบโตของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
    Stone, D., & Heen, S. (2014). Thanks for the feedback: The science and art of receiving feedback well. Penguin.
    Buckingham, M., & Goodall, A. (2015). Reinventing performance management. Harvard Business Review, 93(4), 40-50.
    Edmondson, A. C. (2012). Teaming: How organizations learn, innovate, and compete in the knowledge economy. John Wiley & Sons.
ball

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn