5 เทคนิคฝึกสมอง ให้จดจ่ออยู่กับเป้าหมายได้นานยิ่งขึ้น ❘ A Cup of Culture Ep.576

Listen on :


กิจกรรมยอดฮิตทุกช่วงต้นปีที่หลายคนมักทำคือ “การตั้งเป้าหมาย หรือการตั้งปณิธานปีใหม่” โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายในเชิงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง เช่น การออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก หรือการพัฒนาทักษะ เป็นต้น แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นตามมาคือ เรามีแรงฮึดมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เพียง 3-4 วัน หลังจากนั้นก็เริ่มใส่เกียร์ว่างบ้าง ข้ามบ้าง หรือลืมบ้าง และก็กลับไปสู่วงจรความเคยชินเดิม

คุณ Jim Kwik ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการใช้สมอง (Brain Coach) และเป็นโค้ชผู้บริหารในบริษัทชั้นนำมากมายเช่น Nike Google เป็นต้น ได้แชร์เคล็ดลับในการบูทสมองให้สามารถเกาะติดและอยู่กับเป้าหมายนั้นๆ ได้ต่อเนื่องตลอดปี สามารถสรุปเป็นเทคนิคฝึกสมองด้วยกิจกรรมง่ายๆ 5 ข้อดังนี้

  1. การอ่านนิยายเบาๆ ก่อนเข้านอนช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
  2. เมื่อใดที่สมองไม่สมดุลมันจะเข้าสู่ภาวะต่อสู้หรือหนีทันที ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเป้าหมายหรือปณิธานที่เราตั้งไว้ได้
  3. สมองชอบคำถามปลายเปิด เพราะมันกระตุ้นให้เราค้นหาคำตอบบางอย่าง


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search