5 เทคนิคฝึกสมอง ให้จดจ่ออยู่กับเป้าหมายได้นานยิ่งขึ้น ❘ A Cup of Culture Ep.576

Listen on :


กิจกรรมยอดฮิตทุกช่วงต้นปีที่หลายคนมักทำคือ “การตั้งเป้าหมาย หรือการตั้งปณิธานปีใหม่” โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายในเชิงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง เช่น การออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก หรือการพัฒนาทักษะ เป็นต้น แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นตามมาคือ เรามีแรงฮึดมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เพียง 3-4 วัน หลังจากนั้นก็เริ่มใส่เกียร์ว่างบ้าง ข้ามบ้าง หรือลืมบ้าง และก็กลับไปสู่วงจรความเคยชินเดิม

คุณ Jim Kwik ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการใช้สมอง (Brain Coach) และเป็นโค้ชผู้บริหารในบริษัทชั้นนำมากมายเช่น Nike Google เป็นต้น ได้แชร์เคล็ดลับในการบูทสมองให้สามารถเกาะติดและอยู่กับเป้าหมายนั้นๆ ได้ต่อเนื่องตลอดปี สามารถสรุปเป็นเทคนิคฝึกสมองด้วยกิจกรรมง่ายๆ 5 ข้อดังนี้

  1. การอ่านนิยายเบาๆ ก่อนเข้านอนช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
  2. เมื่อใดที่สมองไม่สมดุลมันจะเข้าสู่ภาวะต่อสู้หรือหนีทันที ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเป้าหมายหรือปณิธานที่เราตั้งไว้ได้
  3. สมองชอบคำถามปลายเปิด เพราะมันกระตุ้นให้เราค้นหาคำตอบบางอย่าง


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.