5 นิสัยของผู้นำ ที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นของพนักงานในองค์กร

เวลาที่เรานึกถึงผู้นำที่มีนิสัยในแบบที่เราอยากทำงาน หรือทำให้เรารู้สึกมุ่งมั่นที่จะทำงานในทุกๆ วันที่เข้าออฟฟิศ เรานึกถึงผู้นำที่มีนิสัยแบบไหน..?

ซึ่งในพอดแคสต์ EP519 (https://www.brightsidepeople.com/ep519-คุณจะบอกได้อย่างไร-ว่า/) ผมพาคุณผู้ฟังไปรู้จักนิสัยของผู้นำที่ลดทอนความมุ่งมั่นของพนักงาน หรือแม้กระทั่งนำพาไปสู่การตัดสินใจลาออกของพนักงานมากที่สุดคือ การเอาเครดิตของพนักงานไปเป็นของตนเอง” ดังนั้น วันนี้จึงอยากมาชวนคุยกันต่อว่า แล้วนิสัยของผู้นำแบบไหนที่พนักงานอยากทำงานด้วย และส่งผลต่อความมุ่งมั่นของพนักงานในองค์กรซึ่งคุณ Patrick Lencioni ได้เล่าผ่านหนังสือที่ชื่อว่า Five Dysfunctions of a Team โดยเน้นย้ำว่า “ความไว้วางใจ คือ รากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีของผู้นำและทีมงาน” ซึ่งความไว้วางใจสามารถสร้างได้ผ่าน 5 ลักษณะนิสัย ดังนี้

ผู้นำที่เข้าถึงได้ไม่ใช่ผู้นำที่คอยแต่จะนั่งปิดประตูอยู่หลังบ้าน พนักงานหาตัวไม่เจอ ในทางตรงกันข้ามผู้นำที่ดีจะสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับทีมงาน รวมทั้งคอยสร้างแรงบันดาลใจ  ความน่าเชื่อถือ และคอยกระตุ้นความรู้สึกมั่นใจในการทำงานและรู้สึกมุ่งมั่นที่จะทำงานมากขึ้นในตัวพนักงานอยู่เสมอด้วย

การช่วยให้พนักงานรู้สึกคลายกังวลท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้นำ ดังนั้น ผู้นำที่คอยสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกในทีม คอยให้กำลังใจในเชิงบวก รววมทั้งรับฟังและจัดการกับข้อกังวลหรือความวิตกกังวลใดๆ ที่ทีมงานกำลังเผชิญอยู่ สิ่งนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับพนักงานเพิ่มมากขึ้น

หากผู้นำได้ลั่นวาจาหรือให้สัญญาว่าจะทำบางสิ่งบางอย่าง หรือจะติดต่อกลับไปหาใครสักคนภายในเวลาที่กำหนด ผู้นำก็ควรต้องทำเช่นนั้น! เพราะการรักษาคำพูดแม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แสดงให้เห็นว่าตัวผู้นำเชื่อถือได้และไว้วางใจได้

การพูดถึงพันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท ถือเป็นหน้าที่หลักที่ผู้นำต้องทำอยู่เสมอ! นอกจากนั้นผู้นำควรสื่อสารภาพที่กว้างขึ้นของงาน (ไม่ใช่แค่หน้าที่พวกเขากำลังทำ) แต่ยังรวมถึงเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต้องทำ มันเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเขา หรือองค์กรได้ประโยชน์อย่างไร

คำว่า “เปิดพื้นที่ปลอดภัย” คือ พื้นที่ที่พนักงานหรือทีมงานเข้ามาอยู่แล้ว สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เป็นพื้นที่ที่ผู้นำหลีกเลี่ยงการใช้มาตราฐานส่วนตนในการตัดสินถูก-ผิดทีมงาน แต่เปิดให้พวกเขาแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น หรือแนวคิดต่างๆ


วิธีการที่ผู้นำสามารถทำได้ในการเปิดพื้นที่ปลอดภัย เช่น

  • การฟังอย่างตั้งใจ (Active listening)
  • การถามเพื่อทำความเข้าใจความต้องการหรือความรู้สึกของทีมงาน ไม่ใช่การถามเพื่อกดดัน
  • การชวนทีมงานสะท้อนคิด เพื่อทำความเข้าใจและการทบทวนความรู้สึกของตัวเอง

บทสรุป —ลักษณะนิสัยทั้ง 5 ข้อนี้ ส่งผลต่อความมุ่งมั่นของพนักงานในองค์กร รวมถึงเป็นลักษณะนิสัยของผู้นำที่พนักงานอยากทำงานด้วย และส่งผลต่อ “ความไว้วางใจ” ที่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีของผู้นำและทีมงาน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Reference:
https://www.inc.com/marcel-schwantes/5-things-good-leaders-do-that-bad-managers-dont-or-wont.html
arm
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.