5 นิสัยของผู้นำ ที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นของพนักงานในองค์กร

เวลาที่เรานึกถึงผู้นำที่มีนิสัยในแบบที่เราอยากทำงาน หรือทำให้เรารู้สึกมุ่งมั่นที่จะทำงานในทุกๆ วันที่เข้าออฟฟิศ เรานึกถึงผู้นำที่มีนิสัยแบบไหน..?

ซึ่งในพอดแคสต์ EP519 (https://www.brightsidepeople.com/ep519-คุณจะบอกได้อย่างไร-ว่า/) ผมพาคุณผู้ฟังไปรู้จักนิสัยของผู้นำที่ลดทอนความมุ่งมั่นของพนักงาน หรือแม้กระทั่งนำพาไปสู่การตัดสินใจลาออกของพนักงานมากที่สุดคือ การเอาเครดิตของพนักงานไปเป็นของตนเอง” ดังนั้น วันนี้จึงอยากมาชวนคุยกันต่อว่า แล้วนิสัยของผู้นำแบบไหนที่พนักงานอยากทำงานด้วย และส่งผลต่อความมุ่งมั่นของพนักงานในองค์กรซึ่งคุณ Patrick Lencioni ได้เล่าผ่านหนังสือที่ชื่อว่า Five Dysfunctions of a Team โดยเน้นย้ำว่า “ความไว้วางใจ คือ รากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีของผู้นำและทีมงาน” ซึ่งความไว้วางใจสามารถสร้างได้ผ่าน 5 ลักษณะนิสัย ดังนี้

ผู้นำที่เข้าถึงได้ไม่ใช่ผู้นำที่คอยแต่จะนั่งปิดประตูอยู่หลังบ้าน พนักงานหาตัวไม่เจอ ในทางตรงกันข้ามผู้นำที่ดีจะสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับทีมงาน รวมทั้งคอยสร้างแรงบันดาลใจ  ความน่าเชื่อถือ และคอยกระตุ้นความรู้สึกมั่นใจในการทำงานและรู้สึกมุ่งมั่นที่จะทำงานมากขึ้นในตัวพนักงานอยู่เสมอด้วย

การช่วยให้พนักงานรู้สึกคลายกังวลท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้นำ ดังนั้น ผู้นำที่คอยสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกในทีม คอยให้กำลังใจในเชิงบวก รววมทั้งรับฟังและจัดการกับข้อกังวลหรือความวิตกกังวลใดๆ ที่ทีมงานกำลังเผชิญอยู่ สิ่งนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับพนักงานเพิ่มมากขึ้น

หากผู้นำได้ลั่นวาจาหรือให้สัญญาว่าจะทำบางสิ่งบางอย่าง หรือจะติดต่อกลับไปหาใครสักคนภายในเวลาที่กำหนด ผู้นำก็ควรต้องทำเช่นนั้น! เพราะการรักษาคำพูดแม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แสดงให้เห็นว่าตัวผู้นำเชื่อถือได้และไว้วางใจได้

การพูดถึงพันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท ถือเป็นหน้าที่หลักที่ผู้นำต้องทำอยู่เสมอ! นอกจากนั้นผู้นำควรสื่อสารภาพที่กว้างขึ้นของงาน (ไม่ใช่แค่หน้าที่พวกเขากำลังทำ) แต่ยังรวมถึงเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต้องทำ มันเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเขา หรือองค์กรได้ประโยชน์อย่างไร

คำว่า “เปิดพื้นที่ปลอดภัย” คือ พื้นที่ที่พนักงานหรือทีมงานเข้ามาอยู่แล้ว สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เป็นพื้นที่ที่ผู้นำหลีกเลี่ยงการใช้มาตราฐานส่วนตนในการตัดสินถูก-ผิดทีมงาน แต่เปิดให้พวกเขาแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น หรือแนวคิดต่างๆ


วิธีการที่ผู้นำสามารถทำได้ในการเปิดพื้นที่ปลอดภัย เช่น

  • การฟังอย่างตั้งใจ (Active listening)
  • การถามเพื่อทำความเข้าใจความต้องการหรือความรู้สึกของทีมงาน ไม่ใช่การถามเพื่อกดดัน
  • การชวนทีมงานสะท้อนคิด เพื่อทำความเข้าใจและการทบทวนความรู้สึกของตัวเอง

บทสรุป —ลักษณะนิสัยทั้ง 5 ข้อนี้ ส่งผลต่อความมุ่งมั่นของพนักงานในองค์กร รวมถึงเป็นลักษณะนิสัยของผู้นำที่พนักงานอยากทำงานด้วย และส่งผลต่อ “ความไว้วางใจ” ที่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีของผู้นำและทีมงาน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

นิสัยของผู้นำ
Reference:
https://www.inc.com/marcel-schwantes/5-things-good-leaders-do-that-bad-managers-dont-or-wont.html
arm
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search