5 คำถาม (ทบทวน) ทำไมคุณถึงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรไม่สำเร็จ!

ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น อินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบ คอมพิวเตอร์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นหลายพันเท่า เป็นต้น จากผลของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง


ซึ่งหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการปรับตัวคือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความตั้งใจอย่างดีที่สุด+การลงทุนจำนวนมาก แต่ผลลัพธ์ที่ตามมากลับไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าไหร่นัก วันนี้ทางเพจ A Cup of Culture จะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย ผ่าน 5 คำถาม (ทบทวน) ว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรไม่สำเร็จ!


===============


1) คุณสามารถระบุ “วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” ได้หรือไม่?


การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต้องการมุมมองที่ชัดเจน (a clear-eyed view) ของสิ่งที่เป็นอยู่ เหมือนที่เพจของเราพูดอยู่บ่อยครั้งว่า “หากอยากรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันของเราเป็นอย่างไร ให้ดูตอนที่เจ้านายไม่อยู่” แน่นอนว่าสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง ไม่ว่าหัวหน้าจะอยู่หรือไม่อยู่ น้องๆ ในทีมและพนักงานทุกๆ คนในองค์กรควรประพฤติ มีวิธีคิด และสามารถตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้ได้


2) คุณเข้าใจหรือไม่ว่า “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม” เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง?


หลายคนมีมุมมองที่คลุมเครือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร บ้างมองว่าเป็นงานในหน้าที่ที่ HR ต้องรับผิดชอบ บ้างมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องขององค์กรไม่เกี่ยวกับฉัน แต่ในความจริงแล้ว  “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม = Commitment” ที่ทุกคนในองค์กรต้องรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลง


ซึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ในทางเพจของเราเคยนำเสนอเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจในบทความที่ชื่อว่า 7 ขั้นตอนสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร www.brightsidepeople.com/7-ขั้นตอนสร้างการเปลี่ยน/ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

  1. ทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันและความท้าทายที่เผชิญอยู่ก่อน
  2. ผู้บริหารต้องเอาจริงเอาจังและเข้ามามีส่วนร่วม
  3. สร้างกลยุทธและแผนการปฏิบัติ
  4. สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  5. ให้ความใส่ใจมาก ๆ กับการคัดเลือกคนที่ใช่ให้กับองค์กร
  6. ติดตามผลการดำเนินการ (พฤติกรรม+ความรู้สึกของคนในองค์กรโดยภาพรวม)
  7. ให้เวลากับกระบวนการเปลี่ยนแปลง


3) องค์กรคุณเคยมีการตั้งคำถาม ‘WHY’ หรือไม่?


การตั้งคำถาม ‘WHY’ ไม่ใช่เพียงแค่พนักงานรู้ว่าวันนี้ฉันต้องทำอะไร? หรือทำอย่างไร? แต่คือการรับรู้และมีแรงบันดาลใจว่า “เขาทำงานนี้ไปเพื่ออะไร? รวมถึงการมีจุดมุ่งหมายหรือความเชื่อของธุรกิจที่จะนำพาให้คนอื่นเชื่อตาม…  สอดคล้องกับหนังสือชื่อดังระดับโลก “Start With Why” เขียนโดยคุณ Simon Sinek ผ่านหลักคิดที่ว่าในทุกการทำธุรกิจควรใช้วิธีคิดเริ่มต้นจาก Why → How → What ตามลำดับ ซึ่งเมื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร ก็จะเริ่มต้นด้วยคำถามว่า “ทำไม” แล้วจะทำมันทำไม จากนั้นทำอย่างไรล่ะถึงจะดี แล้วสุดท้ายสิ่งที่คุณทำนั้นจะออกมาเป็นอะไร ให้คิดไปทีละสเต็ป


ซึ่งนอกจากการตอบคำถาม “ทำไม” ในมิติขององค์กรแล้ว ทีมงานก็ควรตอบ “ทำไม” กับตัวเองด้วยว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้ไปทำไม ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะได้เหตุผลของตนเองแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้น แกร่งขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้น นั่นต่างหากที่สำคัญ


4) คุณจดจ่ออยู่กับคำว่า “WHAT” จนลืม “HOW” ไปหรือเปล่า?


การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและวิถีปฎิบัติของผู้คน ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือ “กำหนด HOW ให้ชัดเจน” —พฤติกรรมของคนในองค์กรแบบไหนที่อยากเห็น? พวกเขาต้องทำอย่างไรเพื่อให้องค์กรเติบโตไปในแบบที่ต้องการ? พฤติกรรมใหม่แบบไหนที่พวกเราควรจะมีร่วมกัน? พฤติกรรมแบบไหนที่ควรกำจัดทิ้ง? รวมทั้ง วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเสริม Strategy ยังไงได้บ้าง? เป็นต้น


ดังนั้น ความล้มเหลวในการกำหนด HOW จะสะท้อนผ่านการติดอยู่ในชุดพฤติกรรมเดิม การขาดความมุ่งมั่นและความรู้สึกมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร รวมถึงการเสียโอกาสบ้างอย่างด้วย


5) ผู้นำของคุณมีความมุ่งมั่นและให้การสนับสนุนหรือไม่?


การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องของทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้นำด้วย! โดยเฉพาะผู้นำต้องตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการเปลี่ยนแปลง… เพราะไม่ว่าสัญญาณอะไรที่ถูกส่งออกมาจากตัวผู้นำ —ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม วัฒนธรรมได้เกิดขึ้นแล้ว— ซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางและชี้นำพฤติกรรมของคนในองค์กร ซึ่งเป็นได้ทั้งสนับสนุนหรือบ่อนทำลาย


ดังนั้น ผู้นำจำเป็นต้องเข้าใจถึงผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้น และผู้นำต้องคอยสังเกตอยู่เสมอว่า “พนักงานมองพฤติกรรมของผู้นำว่าอย่างไร?”


===============

บทสรุป — การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ “ท้าทาย” และดูจะเป็นสิ่งที่ “หลีกเลี่ยงไม่ได้” ในโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ (Why) การคิดอย่างรอบด้าน การจัดเตรียมเครื่องมือ ความพร้อมของตัวผู้นำและผู้จัดการ รวมถึงวิธีการ (How) ที่จะใช้หรือนำไปปฏิบัติได้จริง ควรเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Reference:
https://www.rubica.co.uk/why-is-it-so-difficult-to-change-your-organisations-culture/
arm
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn