อะไรกันแน่ที่ทำให้ Tech Company ยุคใหม่ สามารถเป็น Tech company ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด และทำให้มูลค่าบริษัทเหล่านี้สูงอย่างมหาศาล ? สิ่งสำคัญที่ทำให้ Tech Company ยุคใหม่ประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด (Exponential Growth) ในระดับที่สามารถเปลี่ยนแปลงวงการอุตสาหกรรมไปได้เลย อย่างเช่น Tesla ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในระดับที่สามารถขยายธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถทำกำไรได้จำนวนมหาศาล โดยไม่ต้องอาศัยเงินลงทุนก้อนใหญ่ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ซึ่งคุณ Vijay, Incubator at Silicon Valley ได้กล่าวถึง 5 ลักษณะสำคัญ ที่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการเป็น Tech Company เหล่านี้ต่างมีเกือบครบ หรือ ครบทั้ง 5 ลักษณะ ไว้ใน Harvard Business Review ดังนี้ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
==============⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 1. ต้นทุนผันแปรต่ำ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ถ้าพูดถึงบริษัทอย่าง Google, Yelp, Twitter, Uber, Airbnb, และ Facebook แล้ว มีความสามารถในการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วด้วยงบประมาณเพียงเล็กน้อย หรือพูดอีกทางคือ สามารถสร้างรายได้มากขึ้นได้โดยไม่ได้มีต้นทุนที่งอกเพิ่มตามมามากนัก นึกถึงบริษัทอย่าง Microsoft ที่ต้องสร้าง window 11 เพิ่มขึ้นให้กับผู้ใช้ในปริมาณที่มากขึ้น หรือ องค์กรอย่าง Google หรือ Facebook ที่มีผู้ใช้บริการมากขึ้นได้ โดยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ⁣⁣⁣
อาจจะยังไม่เข้าข่ายถ้าหาก องค์กรยังต้องอาศัยค่าใช้จ่ายในการขยับขยายพื้นที่ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพยากรเพิ่มเติมในการให้บริการลูกค้าได้มีคุณภาพดีขึ้น หรือให้ได้ปริมาณมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนั้นคือ เงินที่เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายตามมา ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 2. เงินลงทุนต่ำ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ถึงแม้ว่า Tech Company ในยุคใหม่นี้อาจต้องลงทุนกับ Server farm หรือ Cluster server แต่โดยส่วนใหญ่แล้วยังคงเรียกได้ว่ามีสินทรัพย์ถาวรน้อยมากเมื่อเทียบกับการไม่จำเป็นต้องลงทุนในที่ดิน สำนักงาน อาคาร โรงงาน หรือโกดัง อย่าง Facebook ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเพียง 25 พันล้านเหรียญ ในขณะที่มูลค่าบริษัทสูงถึง 525 พันล้านเหรียญ อาจจะยังเข้าข่ายถ้าหาก นอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอย่างที่กล่าวไปแล้ว อาจตามมาด้วยการลงทุนอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ สถานที่ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการรับบริการที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าสักราย⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 3. ตัวธุรกิจนำมาซึ่งข้อมูลผู้ใช้งาน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ลองนึกถึง Facebook, Amazon, Apple, Google และ Tesla ที่ได้มาซึ่งข้อมูล จัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งานในปริมาณมหาศาล การได้ข้อมูลผู้ใช้งานเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามาก ที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้องค์กร ส่งโฆษณาหรือนำเสนอสินค้า/บริการได้ตรงกันความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่มันหมายถึง การทำความเข้าใจปัญหา และสิ่งที่ลูกค้ามองหา เพื่อนำมาสร้าง พัฒนาและส่งมอบ สินค้า/บริการใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้จริง ๆ มากขึ้น⁣⁣⁣
อาจจะยังไม่เข้าข่ายถ้าหาก ยังไม่แน่ใจว่าตัวธุรกิจมีการได้มาซึ่งข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ หรือไม่ อย่างไร เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการได้มากขึ้น โดยไม่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัว ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 4. มีอิทธิพลจากพลังของเครือข่าย⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
สำหรับองค์กร Tech Company ในยุคใหม่นี้ เครือข่ายคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ ยิ่งเครือข่ายพัฒนาไปไกลเท่าไร องค์กรยิ่งมีมูลค่ามากขึ้น และมากขึ้นในแบบทวีคูณ ยิ่งมีผู้ใช้งานบน Facebook มากขึ้นเท่าไร โดยไม่สำคัญว่าผู้ใช้คนนั้นจะอยู่ที่ไหน ก็จะยิ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้ใช้งานปัจจุบันได้มากขึ้น และขยายขอบเขตความเป็นไปได้ของเครือข่ายผู้ใช้งานปัจจุบันออกไปได้มากขึ้นด้วย หรือหากมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ Uber หรือ Amazon มากขึ้นเท่าไร ยิ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้ใช้งานในปัจจุบันมากขึ้น ด้วยการได้รับ feedback ที่มีคุณภาพมากขึ้น การจัดการโลจิสติกที่เป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และดึงดูดร้านค้า หรือ Supplier เข้ามาในเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้น ⁣⁣⁣
อาจจะยังไม่เข้าข่ายถ้าหาก การมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการธุรกิจ ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มใดให้กับลูกค้า หรือผู้ใช้งานในปัจจุบัน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 5. ขยายธุรกิจด้วย Ecosystems ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
สิ่งที่ควรเป็นข้อได้เปรียบของ Tech Company และหยิบใช้ประโยชน์ได้มาก ๆ คือการรู้จัก รสนิยม ความชอบ และความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ในการส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้น และในขณะเดียวกันคือความสามารถในการส่งมอบบริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเหล่านั้นได้ โดยใช้ต้นทุนเพียงเล็กน้อย ด้วยประโยชน์ของ Ecosystem ที่มีพันธมิตรในการส่งมอบบริการเหล่านั้นให้กับลูกค้า อย่างเช่น Apple ที่ขายเครื่อง iPhone แต่ผู้ใช้งานสามารถเลือกดาวโหลดแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ใน Appstore ได้ตามความต้องการ และองค์กรก็เก็บเกี่ยวรายได้จากส่วนแบ่งของการดาวโหลดแอปพลิเคชั่น หรืออย่าง Uber ที่สามารถขยายธุรกิจจาก Uber Car ไปสู่ Uber Eat ได้โดยใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อย จากทรัพยากรที่มีอยู่ใน Ecosystems อาจจะไม่เข้าข่ายถ้าหาก องค์กรอาจจะมีเทคโนโลยีที่ดี แต่ไม่สามารถสร้าง Ecosystem ที่พร้อมในการขยายธุรกิจได้ด้วยเงินทุนที่น้อย⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
organizational culture

.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.