5 ข้อได้เปรียบของ Tech Company

อะไรกันแน่ที่ทำให้ Tech Company ยุคใหม่ สามารถเป็น Tech company ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด และทำให้มูลค่าบริษัทเหล่านี้สูงอย่างมหาศาล ? สิ่งสำคัญที่ทำให้ Tech Company ยุคใหม่ประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด (Exponential Growth) ในระดับที่สามารถเปลี่ยนแปลงวงการอุตสาหกรรมไปได้เลย อย่างเช่น Tesla ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในระดับที่สามารถขยายธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถทำกำไรได้จำนวนมหาศาล โดยไม่ต้องอาศัยเงินลงทุนก้อนใหญ่ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ซึ่งคุณ Vijay, Incubator at Silicon Valley ได้กล่าวถึง 5 ลักษณะสำคัญ ที่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการเป็น Tech Company เหล่านี้ต่างมีเกือบครบ หรือ ครบทั้ง 5 ลักษณะ ไว้ใน Harvard Business Review ดังนี้ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
==============⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 1. ต้นทุนผันแปรต่ำ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ถ้าพูดถึงบริษัทอย่าง Google, Yelp, Twitter, Uber, Airbnb, และ Facebook แล้ว มีความสามารถในการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วด้วยงบประมาณเพียงเล็กน้อย หรือพูดอีกทางคือ สามารถสร้างรายได้มากขึ้นได้โดยไม่ได้มีต้นทุนที่งอกเพิ่มตามมามากนัก นึกถึงบริษัทอย่าง Microsoft ที่ต้องสร้าง window 11 เพิ่มขึ้นให้กับผู้ใช้ในปริมาณที่มากขึ้น หรือ องค์กรอย่าง Google หรือ Facebook ที่มีผู้ใช้บริการมากขึ้นได้ โดยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ⁣⁣⁣
อาจจะยังไม่เข้าข่ายถ้าหาก องค์กรยังต้องอาศัยค่าใช้จ่ายในการขยับขยายพื้นที่ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพยากรเพิ่มเติมในการให้บริการลูกค้าได้มีคุณภาพดีขึ้น หรือให้ได้ปริมาณมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนั้นคือ เงินที่เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายตามมา ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 2. เงินลงทุนต่ำ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ถึงแม้ว่า Tech Company ในยุคใหม่นี้อาจต้องลงทุนกับ Server farm หรือ Cluster server แต่โดยส่วนใหญ่แล้วยังคงเรียกได้ว่ามีสินทรัพย์ถาวรน้อยมากเมื่อเทียบกับการไม่จำเป็นต้องลงทุนในที่ดิน สำนักงาน อาคาร โรงงาน หรือโกดัง อย่าง Facebook ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเพียง 25 พันล้านเหรียญ ในขณะที่มูลค่าบริษัทสูงถึง 525 พันล้านเหรียญ อาจจะยังเข้าข่ายถ้าหาก นอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอย่างที่กล่าวไปแล้ว อาจตามมาด้วยการลงทุนอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ สถานที่ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการรับบริการที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าสักราย⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 3. ตัวธุรกิจนำมาซึ่งข้อมูลผู้ใช้งาน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ลองนึกถึง Facebook, Amazon, Apple, Google และ Tesla ที่ได้มาซึ่งข้อมูล จัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งานในปริมาณมหาศาล การได้ข้อมูลผู้ใช้งานเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามาก ที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้องค์กร ส่งโฆษณาหรือนำเสนอสินค้า/บริการได้ตรงกันความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่มันหมายถึง การทำความเข้าใจปัญหา และสิ่งที่ลูกค้ามองหา เพื่อนำมาสร้าง พัฒนาและส่งมอบ สินค้า/บริการใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้จริง ๆ มากขึ้น⁣⁣⁣
อาจจะยังไม่เข้าข่ายถ้าหาก ยังไม่แน่ใจว่าตัวธุรกิจมีการได้มาซึ่งข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ หรือไม่ อย่างไร เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการได้มากขึ้น โดยไม่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัว ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 4. มีอิทธิพลจากพลังของเครือข่าย⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
สำหรับองค์กร Tech Company ในยุคใหม่นี้ เครือข่ายคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ ยิ่งเครือข่ายพัฒนาไปไกลเท่าไร องค์กรยิ่งมีมูลค่ามากขึ้น และมากขึ้นในแบบทวีคูณ ยิ่งมีผู้ใช้งานบน Facebook มากขึ้นเท่าไร โดยไม่สำคัญว่าผู้ใช้คนนั้นจะอยู่ที่ไหน ก็จะยิ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้ใช้งานปัจจุบันได้มากขึ้น และขยายขอบเขตความเป็นไปได้ของเครือข่ายผู้ใช้งานปัจจุบันออกไปได้มากขึ้นด้วย หรือหากมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ Uber หรือ Amazon มากขึ้นเท่าไร ยิ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้ใช้งานในปัจจุบันมากขึ้น ด้วยการได้รับ feedback ที่มีคุณภาพมากขึ้น การจัดการโลจิสติกที่เป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และดึงดูดร้านค้า หรือ Supplier เข้ามาในเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้น ⁣⁣⁣
อาจจะยังไม่เข้าข่ายถ้าหาก การมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการธุรกิจ ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มใดให้กับลูกค้า หรือผู้ใช้งานในปัจจุบัน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
🔰 5. ขยายธุรกิจด้วย Ecosystems ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
สิ่งที่ควรเป็นข้อได้เปรียบของ Tech Company และหยิบใช้ประโยชน์ได้มาก ๆ คือการรู้จัก รสนิยม ความชอบ และความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ในการส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้น และในขณะเดียวกันคือความสามารถในการส่งมอบบริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเหล่านั้นได้ โดยใช้ต้นทุนเพียงเล็กน้อย ด้วยประโยชน์ของ Ecosystem ที่มีพันธมิตรในการส่งมอบบริการเหล่านั้นให้กับลูกค้า อย่างเช่น Apple ที่ขายเครื่อง iPhone แต่ผู้ใช้งานสามารถเลือกดาวโหลดแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ใน Appstore ได้ตามความต้องการ และองค์กรก็เก็บเกี่ยวรายได้จากส่วนแบ่งของการดาวโหลดแอปพลิเคชั่น หรืออย่าง Uber ที่สามารถขยายธุรกิจจาก Uber Car ไปสู่ Uber Eat ได้โดยใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อย จากทรัพยากรที่มีอยู่ใน Ecosystems อาจจะไม่เข้าข่ายถ้าหาก องค์กรอาจจะมีเทคโนโลยีที่ดี แต่ไม่สามารถสร้าง Ecosystem ที่พร้อมในการขยายธุรกิจได้ด้วยเงินทุนที่น้อย⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
organizational culture

.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search