5 ขั้นตอนออกแบบ Ritual เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างตั้งใจ

เพราะวัฒนธรรมถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น… Ritual จึงเปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างการแสดงออกผ่านการกระทำและพฤติกรรมที่คาดหวัง… Ritual ไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรม แต่เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเลยก็ว่าได้ .Ritual คือ การกำหนดธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อการยึดถือและทำซ้ำ ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยังสมองของเรา และสร้างแรงดึงดูดสู่ความสำเร็จ


คุณผู้อ่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับ Ritual เพิ่มเติมจากบทความของ A Cup of Culture ได้ที่
👉https://www.brightsidepeople.com/ทำความรู้จักกับ-ritual-design/
👉https://www.brightsidepeople.com/สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้ว-3/


จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า Ritual จะส่งเสริมการชื่นชมสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันรวมถึงการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และยังช่วยให้เราเอาชนะประสบการณ์เชิงลบได้อีกด้วย การออกแบบ Ritual จึงมีขึ้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่จะนำพาไปสู่เป้าหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติที่สร้างขึ้นอาจเป็นเรื่องเบา ๆ หรือสนุกสนาน แต่จุดประสงค์หลักคือการแก้ปัญหาที่แท้จริง ด้วยการออกแบบวิธีการทำงานร่วมกันและปฏิสัมพันธ์ของคนเพื่อผลักดันวัฒนธรรมองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า


“Ritual ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเวลาผ่านไปจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่จะทำอย่างเป็นธรรมชาติโดยสัญชาตญาณจนเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรม”

Tim Brown อดีต CEO ของ IDEO และผู้เขียนหนังสือ Change by Design


การออกแบบ Ritual ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการชวนให้ทุกคนในองค์กรมาสร้างสรรค์วัฒนธรรมร่วมกันประโยชน์ของการสร้าง Ritual ในองค์กรมีดังนี้.


1. Ritual หล่อหลอมวัฒนธรรม


เราทราบกันดีว่า “Toxic Culture” หรือ วัฒนธรรมที่เป็นพิษจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเชิงลบต่อองค์กร การออกแบบ Ritual จะช่วยให้พนักงานมองเห็นวัฒนธรรมผ่านเลนส์ของพิธีกรรมเพื่อเอาชนะวัฒนธรรมที่เป็นพิษ โดยการปลูกฝังและซึมซับแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ส่งผลเชิงบวกต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรRitual จะเชื่อมโยงกับความสนใจและอารมณ์ของคนเราอย่างเต็มที่ และสามารถเปลี่ยนเรื่องธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมาย.


2. Ritual สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง


กระบวนการของ Ritual ส่งเสริมการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ไม่เพียงแต่ผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรม แต่พนักงานทุกคน ทุกระดับจะเป็นส่วนหนึ่งในการพูด คิดสร้างสรรค์ และแสดงออกในสิ่งที่มีความเชื่อร่วมกัน .


3. Ritual ผลักดันให้เกิดการลงมือทำ


Ritual ที่ออกแบบเป็นเรื่องราวมาอย่างดีจะสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับงาน เพิ่มคุณค่าและความหมายในงาน โดยนำมาซึ่งแรงจูงใจ 3 ประการได้แก่ เป้าหมาย ความเป็นอิสระทางความคิด และความเชี่ยวชาญ เรื่องราวเหล่าน้นมีความสำคัญอย่างลึกซึ้งและมีคุณค่าทางอารมณ์ที่ส่งผลให้คนอยากลงมือทำ ประกอบไปด้วยจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นความสำคัญ แนวทางปฏิบัติที่เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์ระหว่างทาง และผลที่จะได้รับในตอนจบ .


4. Ritual คือ การแก้ปัญหา


กุญแจสำคัญในการออกแบบ Ritual ที่มีประสิทธิผลคือการทำความเข้าใจกับปัญหาที่แท้จริง และเมื่อพนักงานได้มีโอกาสกล่าวถึงปัญหา และมองเห็นปัญหาร่วมกัน Ritual ที่เกิดขึ้นจะสามารถตอบโจทย์ปัญหาเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น .


5. Ritual มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เพื่อเป้าหมาย


เพราะวัฒนธรรมองค์กรนั้นลื่นไหลและมีการพัฒนาและปรับตัวอยู่เสมอ Ritual เป็นพิธีกรรมที่มีความหมาย และมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร จึงไม่ใช่สิ่งถาวรและสามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ .


แล้วจะออกแบบ Ritual อย่างไรดี?


#ตัวอย่างการออกแบบ


1. ระบุปัญหา: ซีอีโอตั้งเป้าไว้สูงมากจนองค์กรไม่เคยฉลองชัยชนะ ทีมรู้สึกผิดหวังและสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง และรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีพอ

2. ปรับปัญหาให้เป็นความท้าทาย: ใช้คำถาม “เราจะออกแบบ Ritual เพื่อเริ่มเฉลิมฉลองชัยชนะเล็ก ๆ ได้อย่างไร?”

3. ระดมความคิดเห็น: เปิดรับความคิดเห็นจากทุกคน และเลือกหนึ่งวิธีการ เช่น: ฆ้องแห่งชัยชนะ สมาชิกคนใดคนหนึ่งของผู้บริหารตีฆ้องขนาดยักษ์เพื่อเฉลิมฉลองการชนะครั้งใหม่ไม่ใช่แค่การรับรู้ข่าวดีเท่านั้น แต่ทำให้เป็นเอกลักษณ์

4. สร้างเรื่องราวของ Ritual
• Ritual Trigger สร้างแรงกระตุ้น : ชัยชนะครั้งใหม่ เช่น ลูกค้าใหม่การเติบโตของรายได้ เป็นต้น
• Beginning จุดเริ่มต้น: มีคนตีฆ้องสามครั้ง เสียงจะสร้างการแจ้งเตือน ทุกคนหยุดทำงานและมารวมตัวกันที่พื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่
• Middle ระหว่างทาง: ผู้บริหารประกาศความสำเร็จและฉลองทีมที่ทำให้ชัยชนะเป็นไปได้ ผู้คนปรบมือแสดงความยินดี
• End จบ: ทีมที่ทำได้สำเร็จจะได้รับรางวัลสัญลักษณ์ จากนั้นภาพของช่วงเวลานั้นจะถูกโพสต์ไว้ใน “wall of fame”
• Reward ผลที่ได้รับ: ความรู้สึกของความสำเร็จร่วมกัน ผู้คนรู้สึกมีแรงจูงใจในการสร้างชัยชนะใหม่ ๆ สร้างแรงผลักดัน

5. ทดสอบและทำซ้ำ

พิธีกรรมไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบ และเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าพนักงานจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจนกว่าจะได้ลองนำไปปฏิบัติ: หลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์ทีมงานได้ตัดสินใจว่าจะใช้ฆ้องเฉพาะในวันศุกร์ โดยเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดทั้งสัปดาห์ในครั้งเดียว Ritual จะมีพลังมากขึ้นเมื่อปรับให้เข้ากับความต้องการ และสิ่งที่สำคัญคือเมื่อทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้น การมีส่วนร่วมก็จะมากขึ้นด้วย


Ritual จึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการออกแบบวัฒนธรรมอย่างตั้งใจ แต่ละ Ritual ทำหน้าที่และให้ผลแตกต่างกันไป บาง Ritual สามารถแก้ปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรืออาจสามารถแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่า แต่ที่สำคัญก็คือ Ritual เหล่านั้นจะต้องเป็นศูนย์กลางที่ได้รับการยอมรับจากพนักงานทุกคนอย่างแท้จริง และ “ต้องสร้างความตื่นเต้นไม่ใช่การต่อต้าน”


===============================
🔸 อ่านบทความอื่นๆได้ที่​https://www.brightsidepeople.com/blog/
===============================


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
.

.
.
.

ที่มา:

How to Design Team Rituals to Accelerate Change | by Gustavo Razzetti | Liberating Change | Medium

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.