5 กลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรด้วย Data

เมื่อพูดถึงคำว่า Data สิ่งที่เรามักจะไม่ได้นึกถึงเป็นอันดับแรก ๆ คือ Creativity แต่จริง ๆ แล้วการพูดคุยบนพื้นฐานของข้อมูลนั้นช่วยให้ทีมมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในความเป็นจริงมากขึ้น และลดโอกาสการเกิด Group Think และนั่นช่วยให้ทีมได้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ และมุมมองใหม่ ๆ โดยไม่ต้องยึดติดกับความเชื่อเดิม ๆ ได้ง่ายขึ้น นั่นคือสาเหตุสำคัญที่บริษัทจึงควรลงทุนในการปั้นพนักงานให้มี Data literacy หรือมีความสามารถพื้นฐานในการใช้ข้อมูลได้ทั้งบริษัท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดก็ตาม⁣

คำว่า Data-driven เป็น Buzzword ที่หลาย ๆ องค์กรพูดถึงกันอยู่ช่วงหนึ่งใหญ่ ๆ และพยายามที่จะเอามันมาเป็นหนึ่งใน Core Value หลักขององค์กร แต่ตลกร้ายคือ Data เองก็สามารถบอกได้ว่าองค์กรส่วนใหญ่ยังไม่ Data-driven เพราะงานศึกษาของ Dataversity ในปีที่ผ่านมาพบว่าแม้ร้อยละ 90 ของผู้บริหารจะบอกว่า Data คือคีย์หลักของความสำเร็จขององค์กร แต่ข้อมูลจากฝั่งพนักงานพบว่ามีพนักงานแค่ 25% เท่านั้นที่มั่นใจในทักษะการใช้ข้อมูลของตัวเอง⁣

นั่นมาสู่คำถามของเราในวันนี้ คือ ทั้ง ๆ ที่ Data-driven เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทุก ๆ องค์กรต่างมองหา แต่ทำไมองค์กรต่าง ๆ จึงยังไม่สามารถติดทักษะเหล่านี้ให้กับพนักงานได้จริง ๆ วันนี้ทางเพจ A Cup of Culture เรามีกลยุทธ์ที่น่าสนใจจากองค์กร Correlation One ที่เป็นสถานบันพัฒนา Data Scientist ให้กับองค์กรตั้งแต่บริษัทใหญ่จนไปถึงหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกามาเล่าให้ฟัง 5 ประเด็น⁣

……………………………………..⁣

🔸 1. ทำให้ Data เป็นเรื่องที่ทั้งองค์กรให้ความสำคัญ ไม่ใช่แค่เฉพาะในฝ่ายที่เป็น Tech⁣

เพราะ Data literacy นั้นจริง ๆ ไม่ใช่ Technical skills แต่เป็นทักษะการทำงานที่ทุก ๆ สายงานสามารถใช้ประโยชน์ได้ การส่งเสริมให้พนักงานตั้งแต่ marketing, sales จนไปถึง product manager พัฒนาตัวเองในด้านนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยสามารถทำได้ตั้งแต่การจัดการพูดถึงเพื่อพัฒนาในหัวข้อเช่น data-driven decision making หรือการเชื่อมโยงกลยุทธ์เข้ากับการใช้ข้อมูล หรือวิธีการสื่อสารนำเสนอโดยอาศัยข้อมูล ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมองค์กรแบบ Data-driven⁣

🔸 2. หาวิธีการสื่อสารกันเองภายในองค์กรสำหรับใช้ในการพูดถึง data ⁣

เพราะโลกของ data นั้นกว้างใหญ่ และเต็มไปด้วย buzzwords ที่มาพร้อมกับความเข้าใจผิด ๆ ได้ง่าย การพูดกันเรื่อง data จึงควรเฉพาะเจาะจงไปยังประเด็นที่สำคัญสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมที่เราอยู่ เช่น สำหรับบริษัทที่ทำด้านการเงินเวลาพูดถึง data หลัก ๆ ควรเอามาเชื่อมโยงกับการประเมิน probability & risks หรือถ้าเป็นองค์กรเทคโนโลยีก็เป็นในเชิงของผลการทดลอง และ การ visualization ดังนั้นในการจัดอบรมให้พนักงานในองค์กรพัฒนา data literacy เราควรออกแบบโดยให้ความสำคัญกับประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ และเชื่อมโยงคำว่า data เข้ากับภาษาที่สื่อสารกันบ่อย ๆ ในอุตสาหกรรมของเราเพื่อให้พนักงานได้เห็นความสำคัญว่า data นั้นจริง ๆ เป็นเรื่องใกล้ตัว และเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตการทำงานประจำวันจริง ๆ ⁣

🔸 3. มีพื้นที่ในองค์กรไว้ให้พนักงานใช้เชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับข้อมูล

วิธีหนึ่งที่ดีต่อการสร้าง Data literacy ขึ้นในองค์กรคือการส่งเสริมให้พนักงานได้คิดไอเดียทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ data ของพวกเขา หรือเรียกได้ว่าเป็นพื้นท่ีสำหรับการสร้างนวัตกรรม หรือ Sandbox (ที่ไม่ได้หมายถึงปราสาททราย) ที่นอกเหนือจะช่วยพัฒนาคนในองค์กรแล้ว ไอเดียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทั้งในด้านของการ save cost หรือการสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร พร้อม ๆ กับเป็นการเสริมแรงพฤติกรรมการใช้ data ในองค์กรได้อย่างเห็นผล⁣

🔸 4. สร้างระบบที่ให้รางวัลกับพฤติกรรมการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล⁣

เริ่มต้นได้จากการอาศัย process ปกติขององค์กรในการอนุมัติ budget เป็นตัวตั้งต้น และเสริมเข้าไปด้วยกลไกของการให้รางวัลการคิดแบบ data-driven ตัวอย่างเช่นการให้ manager ต้อง visualize ข้อมูลให้ดี ๆ ก่อนส่ง proposals หรือสร้าง dashboard ในการติดตาม kpi ของโครงการ เพื่อเป็นการเปลี่ยนกระบวนการตัดสินใจของเหล่า manager จากการใช้สัญชาติญาณเป็นการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ และมันจะยิ่งง่ายขึ้นเมื่อเราสร้างเงื่อนไขว่าพวกเขาจะได้รางวัลเป็นการที่งบได้รับการอนุมัติถ้า data พร้อม⁣

🔸 5. ออกแบบการอบรมในแบบที่อิงกับปัญหาปัจจุบัน

เพราะการเรียนรู้จะยิ่งมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนเมื่อเราได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับคนอื่น และตรงกับบริบทที่เรากำลังเผชิญอยู่ ดังนั้นการออกแบบการอบรมในด้านของ data literacy ก็เช่นกัน องค์กรต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจบริบทการทำงานในปัจจุบันของพนักงาน และออกแบบโจทย์การฝึกที่ให้พวกเขาสามารถใช้ data มาแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่จริง ๆ ในแบบที่ช่วยให้ชีวิตการทำงานของเขาดีขึ้นได้ทันที เพื่อสุดท้ายแล้วการเรียนรู้เหล่านี้จะอยู่ติดตัวกับพนักงานเรา และไม่เสียเวลาทั้งผู้อบรม และผู้เรียน⁣

…………………..⁣

ด้วยทั้ง 5 กลยุทธ์ในการเริ่มต้นนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่อยากจะปรับให้องค์กร data-driven มากขึ้น และอีกเรื่องที่อยากเสริมคือ data ไม่ใช่เรื่องของสายงานที่เฉพาะเจาะจงเช่น data scientist เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว data นั้นกว้าง และสามารถนำไปจับกับทุก ๆ แผนกในองค์กร และในทุก ๆ อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลลัพท์ให้ดีขึ้นได้ โดยที่ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องเขียนโปรแกรมเป็น แต่ในยุคปัจจุบันนี้ทุกคนต้องมี data literacy⁣


A Cup of Culture⁣
———–⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣
corporate culture⁣
organizational culture⁣

.
.
>>>>>


.
.
>>>>


Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search