4 เรื่องที่ Burnout กำลังบอกเรา ❘ A Cup of Culture Ep.582

Listen on :

Burnout เป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในวัฒนธรรมการที่งานที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว (fast-paced) ในปัจจุบัน บ่อยครั้งที่ตัวพนักงานเองต้องแบกรับความรู้สึกผิด ทั้งๆที่สาเหตุหลักอาจจะมาจากวัฒนธรรมองค์กร หรือสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

วันนี้ชวนท่านผู้ฟังมาสำรวจ 4 เรื่องสำคัญที่อาการ Burnout กำลังส่งข้อความบางอย่างกับเรา พร้อมกับวิธีรับมือเมื่อเราสามารถระบุสาเหตุได้แล้ว

1) Burnout สามารถเกิดขึ้นได้จาก 4 สาเหตุสำคัญ
2) สาเหตุที่ 1: เราเติบโตเกินบทบาทของตัวเองในปัจจุบัน
3) สาเหตุที่ 2: บทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับ ไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังที่ตั้งใจไว
4) สาเหตุที่ 3: การมี Workload ที่มากเกินไป
5) สาเหตุที่ 4: สิ่งที่เราเป็นหรือคุณค่าที่เรายึดถือขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กร


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.